Atte "Tonnikala" Timonen

Syntymävuosi
1992
Ammatti
Opiskelija ja keikkaileva pelikauppias
Harrasteet
Roolipelit, cosplay, sarjakuvat ja strategiapelit
Hautajaiskappale
Crash Test Dummies: Superman's Song
5 Levyä
CMX: Talvikuningas
Yup: Lauluja Metsästä
Viikate: Kuu Kaakon yllä
Nightwish: Wishmaster
Holopainen: A Lifetime of Adventure
Elokuvat
Lucas: Star Wars
Miller: Mad Max: Fury Road
Scott: Kingdom of Heaven Dir.cut
Jackson: Lord of the Rings
Bird: Iron Giant
TV-Sarjat
Parks and Recreations
Black Books
Vikings
Brooklyn 99
Band of Brothers
Kirjat
Lovecraft: Varjo menneisyydestä
Tolkien: Taru Sormusten Herrasta
Alare/Ahonen: Perkeros
Pohjola: Ihmisen Poika
Morrison: Arkham Asylum
Kahvin Kanssa
Ei kahvia, teetä. Maidolla.
Roolipelimuisto
Kun pelasimme ensimmäisiä kertoja Kerppiä. Good times.

Elämän Viisaus
"Sä yritit parhaas."

Pelaajana Blue_hillin" peleissä Tiennäyttäjien Kronikat, Jadevaltias ja Karmiinivaltaistuimen Kirous, Manse Files-Dresden Files pelissä, Ismon kampanjassa Vanhurskaiden Raivo ja Mikon Käärmeen Kallo II kampanjassa.

Pelinjohtajana Toinen Pimeys, Varkaiden Neuvosto, Skull and Shackles, Lohikäärmeen Vaatimukset, Talven Valta ja Länsikruunun Lapset -kampanjoissa.

 *Pathfinder-hahmoja
 *Aten Starfinder-hahmot

Hahmoja:

Azga

Barbarian 1
XP


Human (Half-Orc) , Warrior
Speed 20, Perception +5
Alignment Chaotic
Languages Common


Str 18, Dex 14, Con 14
Int 10, Wis 10, Cha 12


AC 18; (+3 armor, +2 Dex)
HP 22
Fort +7, Ref +5, Will +5
Special Defenses


Melee Hilpari +7 (1d10+4)
Melee DRAGONIC RAGE Hilpari +7 (1d10+8)
Ranged Javelin +5 (1d6+4)
Ranged
Special Attacks Sudden Charge ◇◆↻, Dragonic Rage


Skills

Acrobatics +5Arcana +Athletics +7
Crafting +Deception +Diplomacy +
Intimidation +4Lore (Warfare) +3Lore (Other) +
Medicine +Nature +3Occultism +
Performance +Religion +Society +
Stealth +Survival +3Thievery +

Ancestry AbilitiesHalf Orc (Orc, Low-Light Vision)
Class Feats Sudden Charge (2 actions)
General Feats
Skill Feats Intimidating Glare
Class Features Rage (1 action), Black Dragon Instinct (Dragonic Rage +4 dmg Acid)


Bulk 6
Worn Hide Armor
Weapons Hilpari, 2 Javelins
Stowed Adventurer's Gear (reppu, makuupussi, vyölaukut, 10 liitua, tulukset, 50 jalkaa köyttä, 2 viikon ruuat, saippua, 5 soihtua, vesileili), pullo viiniä
Wealth 10 gp

Kraven Petonummi

Poltetaan se!

Fighter 1
XP


Ancestry Human , Background Bounty Hunter
Speed 30, Perception +7
Alignment Lawful Neutral
Languages Common


Str 16, Dex 12, Con 14
Int 12, Wis 14, Cha 10


AC 17; (+3 armor, +1 Dex)
HP 12
Fort +7, Ref +6, Will +5
Special Defenses


Melee Halberd +8 (1d10+3)
Melee
Ranged Heavy Crossbow +6 (1d10)
Ranged
Special Attacks Attack of Opportunity (REACTION), Power Attack (2 ACTION), Sudden Charge (2 ACTION)


Spells
1st (x/day) — spells
Cantrips (at will) — spells
Spell Attack , DC


Skills Athletics +6, Diplomacy +3, Intimidate +3, Lore (Legal) +4, Occultism +4, Society +4, Survival +5


Ancestry Abilities Ancestral Feat (General Training) Skilled Heritage (Intimidate)
Class Feats Power Attack, Sudden Charge
General Feats Fast Recovery, Shield Block
Skill Feats Experienced Tracker
Class Features Attack of Opportunity, Shield Block


Bulk \\ 8 Worn\\ Scale Mail Weapons\\ Halberd, Heavy Crossbow (20 bolts) Stowed\\ Adventurer's Pack Wealth\\ 4,5 gp


Notes

Laetan Kerääjä

Tämä hattu kuului tunnetulle seikkailijalle. Hän pelasti koko Golarionin kerran. Nyt on minun vuoroni.

Female Human Occultist 1
Lawful Neutral Medium Humanoid
Campaign Return of the Runelords


Init +2
Senses Perception +5


AC 16, touch 12, flat-footed 14; (+4 armor, +2 Dex)
hp 11
Fort +4, Ref +2, Will +2
Special Defenses


Speed 20 ft
Melee Äpärämiekka +2 (1d10+3 19-20)
Melee
Ranged Kevyt varsijousi +2 (1d6 19-20)
Ranged
Special Attacks


Implements 5 focus points
Abjuration (Sihedronin amuletti) resonant warding talisman; focus mind barrier
Illusion (Kravenin hattu) resonant distortion; focus minor fragment, color beam


Spells known
1st (2/day) — shield, vanish
Knacks (at will) — resistance, ghost sound


Str 14, Dex 14, Con 14, Int 15, Wis 12, Cha 10
Base Atk +0; CMB +2; CMD 14
Feats Extra Mental Focus, Skill Focus (Knowledge:History)
Skills Appraise +6, Disable Device +6, Knowledge (History, Local) +9/+7, Perception +5, Sense Motive +5
Traits Friend in Every Town
Languages Common, Varisian
SQ Focus Powers, Implements (2), knacks, mental focus


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Faiza bint-Samara

Vietin monta yötä aavikolla, juoden vain kaktusten mehua, kuunnellen demonien huutoa tuulessa...

Female Human Investigator (Psychic Detective)
Lawful Neutral Medium Humanoid
Campaign Strange Aeons


Init +2
Senses Perception + 6


AC 15, touch 12, flat-footed 13; (+3 armor, +2 Dex)
hp 11
Fort +1, Ref +4, Will +4 | +2 v. emotion, fear
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Kapea sapeli +3 (1d6+1)
Melee Pistotikari +2 (1d4+1)
Ranged Käsivarsijousi +2 (1d4)
Ranged
Special Attacks


Spells known
1st (2/day) — detect chaos, detect evil, detect good, detect law, find traps, mind thrust, ill omen
Cantrips/Orisons (at will) — presdigitation, sift, read magic, telekinetic projectile


Str 12, Dex 14, Con 13, Int 16, Wis 14, Cha 10
Base Atk +0; CMB +1; CMD 13
Feats Weapon Finesse, Weapon Focus (Rapier)
Skills Diplomacy +7, Disable Device +6, Heal +6, Knowledge (Planes, Religion, Nobility)+7, Perception +6, Sense Motive +6, Spellcraft +7, Stealth +6
Traits Enduring Stoicism, Clever Wordplay (Diplomacy)
Languages Common, Kelesh, Varisian
SQ Inspiration, Trapfinding


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Vittorio Oberigo

Male Half-Orc Slayer (Vanguard) 1
Chaotic Neutral Medium Humanoid
Kamppanja Mummy's Mask


Init +6
Senses Perception +4


AC 16, touch 12, flat-footed 14; (+3 armor, +2 Dex, +1 Shield)
hp 12
Fort +4, Ref +4, Will +0
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Rapiiri +4 (1d6+3)
Melee PA Rapiiri +3 (1d6+5)
Ranged Heittoveitsi +3 (1d4+3)
Ranged
Special Attacks Studied Target (+1/+1)


Str 16, Dex 14, Con 13, Int 14, Wis 10, Cha 12
Base Atk +1; CMB 4; CMD 16
Feats Power Attack, Improved Iniative
Skills Acrobatics +6, Appraise +3, Bluff +5, Knowledge (Dungeoneering, Local, Nobility) +6/+3, Perception +4, Stealth +6
Traits Foreign Opportunist, Obsessed with Success
Languages Common, Orc, Kelish
SQ Studied Target, Lookout


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mustasuon Moira

Mustasuolla ei ole mitään. Enään.

Female Changeling Bloodrager (Hag-Riven) 1
Chaotic Neutral Medium Humanoid
Campaign War for the Crown


Init +5
Senses Perception +5


AC 15, touch 12, flat-footed 14; (+3 armor, +1 Dex, +1 nat)
hp 12
Fort +3, Ref +1, Will +0
Special Defenses


Speed 30ft
Melee 2 PA Kourat +3 (1d4+6)
Melee 2 PA BLOODRAGE! Kourat +5 (1d4+8)
Ranged Murhaterä +2 (1d6+3)
Ranged
Special Attacks Bloodrage, Evil Eye (-2 AC/Attack, DC 14)


Spells known
1st (x/day) — spells
Cantrips/Orisons (at will) — spells


Str 16, Dex 13, Con 13, Int 10, Wis 10, Cha 16
Base Atk +1; CMB +4; CMD 15
Feats Improved Iniative, power attack
Skills Climb +8, Intimidate +7, Perception +5, Knowledge Local +4
Traits Reformed Acolyte, Athletic Champion (Climb, Perception)
Languages Common, Aklo
SQ Bloodline (Hag), Arcane Influence, Claws of the Hag, Evil Eye, Bloodrage, Hulking Changeling


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

'

Caith an Aoife

You are much stronger than you think.

Male Human Paladin (holy guide) 1
Lawful Good Medium Humanoid


Init +0
Senses Perception +1, Detect Evil


AC 15, touch 10, flat-footed 15; (+3 armor, +0 Dex, +2 Shield)
hp 16
Fort +4, Ref +0, Will +3
Special Defenses


Speed 30ft
Melee Trident +3 (1d8+2)
Melee Short Sword +3 (1d6+2)
Ranged Shortbow +1 (1d6)
Ranged
Special Attacks Smite Evil (+2/+1 hit/dmg, +2 AC) 1/day


Spells known
1st (x/day) — spells
Cantrips/Orisons (at will) — spells


Str 15, Dex 10, Con 14, Int 10, Wis 12, Cha 14
Base Atk +1; CMB +3; CMD 13
Feats Toughness, power attack
Skills Heal +5, Knowledge (Geography, Religion) +4, Survival +5
Traits Pioneer, Feral Speech
Languages Common, Iobarian, Sylvan
SQ Aura of Good, Smite Evil, Detect Evil


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Dao

Lebeda, Batukhan, Keto. Kolme nimeä, yksikään niistä ei ole omani.

Female Human Slayer 1
True Neutral Medium Humanoid


Init +3
Senses Perception +6


AC 15, touch 13, flat-footed 12; (+2 armor, +3 Dex)
hp 12
Fort +3, Ref +5, Will +2
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Scimitar +2 (1d6 +1)
Melee Dagger +2 (1d4+1)
Ranged Longbow +4 (1d8)
Ranged Dagger +4 (1d4)
Special Attacks Point-Blank Shot (+1 dmg)


Str 13, Dex 16, Con 12, Int 13, Wis 12, Cha 10
Base Atk +1; CMB +2; CMD 15
Feats Point-Blank Shot, Precise Shot, deadly aim, power attack
Skills Acrobatics +7, Climb +5, Knowledge (Local) +5, Perception +6, Stealth +7, Survival +6 (+6), Ride +7
Traits Bastard, Frontier-Forged
Languages Common, Tian-Lun, Hallit
SQ Studied Target, Track


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped