Atte "Tonnikala" Timonen

Syntymävuosi
1992
Ammatti
Opiskelija ja keikkaileva pelikauppias
Harrasteet
Roolipelit, cosplay, sarjakuvat ja strategiapelit
Hautajaiskappale
Crash Test Dummies: Superman's Song
5 Levyä
CMX: Talvikuningas
Yup: Lauluja Metsästä
Viikate: Kuu Kaakon yllä
Nightwish: Wishmaster
Holopainen: A Lifetime of Adventure
Elokuvat
Lucas: Star Wars
Miller: Mad Max: Fury Road
Scott: Kingdom of Heaven Dir.cut
Jackson: Lord of the Rings
Bird: Iron Giant
TV-Sarjat
Parks and Recreations
Black Books
Vikings
Brooklyn 99
Band of Brothers
Kirjat
Lovecraft: Varjo menneisyydestä
Tolkien: Taru Sormusten Herrasta
Alare/Ahonen: Perkeros
Pohjola: Ihmisen Poika
Morrison: Arkham Asylum
Kahvin Kanssa
Ei kahvia, teetä. Maidolla.
Roolipelimuisto
Kun pelasimme ensimmäisiä kertoja Kerppiä. Good times.

Elämän Viisaus
"Sä yritit parhaas."

Pelaajana Blue_hillin" peleissä Tiennäyttäjien Kronikat, Jadevaltias ja Karmiinivaltaistuimen Kirous, Manse Files-Dresden Files pelissä, Ismon kampanjassa Vanhurskaiden Raivo ja Mikon Käärmeen Kallo II kampanjassa.

Pelinjohtajana Toinen Pimeys, Varkaiden Neuvosto, Skull and Shackles, Lohikäärmeen Vaatimukset, Talven Valta ja Länsikruunun Lapset -kampanjoissa.

 *Pathfinder-hahmoja
 *Aten Starfinder-hahmot

Hahmoja:

Laetan Kerääjä

Tämä hattu kuului tunnetulle seikkailijalle. Hän pelasti koko Golarionin kerran. Nyt on minun vuoroni.

Female Human Occultist 1
Lawful Neutral Medium Humanoid
Campaign Return of the Runelords


Init +2
Senses Perception +5


AC 16, touch 12, flat-footed 14; (+4 armor, +2 Dex)
hp 11
Fort +4, Ref +2, Will +2
Special Defenses


Speed 20 ft
Melee Äpärämiekka +2 (1d10+3 19-20)
Melee
Ranged Kevyt varsijousi +2 (1d6 19-20)
Ranged
Special Attacks


Implements 5 focus points
Abjuration (Sihedronin amuletti) resonant warding talisman; focus mind barrier
Illusion (Kravenin hattu) resonant distortion; focus minor fragment, color beam


Spells known
1st (2/day) — shield, vanish
Knacks (at will) — resistance, ghost sound


Str 14, Dex 14, Con 14, Int 15, Wis 12, Cha 10
Base Atk +0; CMB +2; CMD 14
Feats Extra Mental Focus, Skill Focus (Knowledge:History)
Skills Appraise +6, Disable Device +6, Knowledge (History, Local) +9/+7, Perception +5, Sense Motive +5
Traits Friend in Every Town
Languages Common, Varisian
SQ Focus Powers, Implements (2), knacks, mental focus


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Faiza bint-Samara

Vietin monta yötä aavikolla, juoden vain kaktusten mehua, kuunnellen demonien huutoa tuulessa...

Female Human Investigator (Psychic Detective)
Lawful Neutral Medium Humanoid
Campaign Strange Aeons


Init +2
Senses Perception + 6


AC 15, touch 12, flat-footed 13; (+3 armor, +2 Dex)
hp 11
Fort +1, Ref +4, Will +4 | +2 v. emotion, fear
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Kapea sapeli +3 (1d6+1)
Melee Pistotikari +2 (1d4+1)
Ranged Käsivarsijousi +2 (1d4)
Ranged
Special Attacks


Spells known
1st (2/day) — detect chaos, detect evil, detect good, detect law, find traps, mind thrust, ill omen
Cantrips/Orisons (at will) — presdigitation, sift, read magic, telekinetic projectile


Str 12, Dex 14, Con 13, Int 16, Wis 14, Cha 10
Base Atk +0; CMB +1; CMD 13
Feats Weapon Finesse, Weapon Focus (Rapier)
Skills Diplomacy +7, Disable Device +6, Heal +6, Knowledge (Planes, Religion, Nobility)+7, Perception +6, Sense Motive +6, Spellcraft +7, Stealth +6
Traits Enduring Stoicism, Clever Wordplay (Diplomacy)
Languages Common, Kelesh, Varisian
SQ Inspiration, Trapfinding


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Vittorio Oberigo

Male Half-Orc Slayer (Vanguard) 1
Chaotic Neutral Medium Humanoid
Kamppanja Mummy's Mask


Init +6
Senses Perception +4


AC 16, touch 12, flat-footed 14; (+3 armor, +2 Dex, +1 Shield)
hp 12
Fort +4, Ref +4, Will +0
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Rapiiri +4 (1d6+3)
Melee PA Rapiiri +3 (1d6+5)
Ranged Heittoveitsi +3 (1d4+3)
Ranged
Special Attacks Studied Target (+1/+1)


Str 16, Dex 14, Con 13, Int 14, Wis 10, Cha 12
Base Atk +1; CMB 4; CMD 16
Feats Power Attack, Improved Iniative
Skills Acrobatics +6, Appraise +3, Bluff +5, Knowledge (Dungeoneering, Local, Nobility) +6/+3, Perception +4, Stealth +6
Traits Foreign Opportunist, Obsessed with Success
Languages Common, Orc, Kelish
SQ Studied Target, Lookout


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mustasuon Moira

Mustasuolla ei ole mitään. Enään.

Female Changeling Bloodrager (Hag-Riven) 1
Chaotic Neutral Medium Humanoid
Campaign War for the Crown


Init +5
Senses Perception +5


AC 15, touch 12, flat-footed 14; (+3 armor, +1 Dex, +1 nat)
hp 12
Fort +3, Ref +1, Will +0
Special Defenses


Speed 30ft
Melee 2 PA Kourat +3 (1d4+6)
Melee 2 PA BLOODRAGE! Kourat +5 (1d4+8)
Ranged Murhaterä +2 (1d6+3)
Ranged
Special Attacks Bloodrage, Evil Eye (-2 AC/Attack, DC 14)


Spells known
1st (x/day) — spells
Cantrips/Orisons (at will) — spells


Str 16, Dex 13, Con 13, Int 10, Wis 10, Cha 16
Base Atk +1; CMB +4; CMD 15
Feats Improved Iniative, power attack
Skills Climb +8, Intimidate +7, Perception +5, Knowledge Local +4
Traits Reformed Acolyte, Athletic Champion (Climb, Perception)
Languages Common, Aklo
SQ Bloodline (Hag), Arcane Influence, Claws of the Hag, Evil Eye, Bloodrage, Hulking Changeling


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

'

Caith an Aoife

You are much stronger than you think.

Male Human Paladin (holy guide) 1
Lawful Good Medium Humanoid


Init +0
Senses Perception +1, Detect Evil


AC 15, touch 10, flat-footed 15; (+3 armor, +0 Dex, +2 Shield)
hp 16
Fort +4, Ref +0, Will +3
Special Defenses


Speed 30ft
Melee Trident +3 (1d8+2)
Melee Short Sword +3 (1d6+2)
Ranged Shortbow +1 (1d6)
Ranged
Special Attacks Smite Evil (+2/+1 hit/dmg, +2 AC) 1/day


Spells known
1st (x/day) — spells
Cantrips/Orisons (at will) — spells


Str 15, Dex 10, Con 14, Int 10, Wis 12, Cha 14
Base Atk +1; CMB +3; CMD 13
Feats Toughness, power attack
Skills Heal +5, Knowledge (Geography, Religion) +4, Survival +5
Traits Pioneer, Feral Speech
Languages Common, Iobarian, Sylvan
SQ Aura of Good, Smite Evil, Detect Evil


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Dao

Lebeda, Batukhan, Keto. Kolme nimeä, yksikään niistä ei ole omani.

Female Human Slayer 1
True Neutral Medium Humanoid


Init +3
Senses Perception +6


AC 15, touch 13, flat-footed 12; (+2 armor, +3 Dex)
hp 12
Fort +3, Ref +5, Will +2
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Scimitar +2 (1d6 +1)
Melee Dagger +2 (1d4+1)
Ranged Longbow +4 (1d8)
Ranged Dagger +4 (1d4)
Special Attacks Point-Blank Shot (+1 dmg)


Str 13, Dex 16, Con 12, Int 13, Wis 12, Cha 10
Base Atk +1; CMB +2; CMD 15
Feats Point-Blank Shot, Precise Shot, deadly aim, power attack
Skills Acrobatics +7, Climb +5, Knowledge (Local) +5, Perception +6, Stealth +7, Survival +6 (+6), Ride +7
Traits Bastard, Frontier-Forged
Languages Common, Tian-Lun, Hallit
SQ Studied Target, Track


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped