Atte "Tonnikala" Timonen

Syntymävuosi
1992
Ammatti
Opiskelija ja keikkaileva pelikauppias
Harrasteet
Roolipelit, cosplay, sarjakuvat ja strategiapelit
Hautajaiskappale
Crash Test Dummies: Superman's Song
5 Levyä
CMX: Talvikuningas
Yup: Lauluja Metsästä
Viikate: Kuu Kaakon yllä
Nightwish: Wishmaster
Holopainen: A Lifetime of Adventure
Elokuvat
Lucas: Star Wars
Miller: Mad Max: Fury Road
Scott: Kingdom of Heaven Dir.cut
Jackson: Lord of the Rings
Bird: Iron Giant
TV-Sarjat
Parks and Recreations
Black Books
Vikings
Brooklyn 99
Band of Brothers
Kirjat
Lovecraft: Varjo menneisyydestä
Tolkien: Taru Sormusten Herrasta
Alare/Ahonen: Perkeros
Pohjola: Ihmisen Poika
Morrison: Arkham Asylum
Kahvin Kanssa
Ei kahvia, teetä. Maidolla.
Roolipelimuisto
Kun pelasimme ensimmäisiä kertoja Kerppiä. Good times.

Elämän Viisaus
"Sä yritit parhaas."

Pelaajana Blue_hillin" peleissä Tiennäyttäjien Kronikat, Jadevaltias ja Karmiinivaltaistuimen Kirous, Manse Files-Dresden Files pelissä, Ismon kampanjassa Vanhurskaiden Raivo ja Mikon Käärmeen Kallo II kampanjassa.

Pelinjohtajana Toinen Pimeys, Varkaiden Neuvosto, Skull and Shackles, Lohikäärmeen Vaatimukset ja Talven Valta -kampanjoissa.

 *Pathfinder-hahmoja
 *Aten Starfinder-hahmot

Hahmoja:

Vittorio Oberigo

Jos Osirionin rikkaudet maksavat minun paroniuteni, olkoon niin.

Transgender Half-Orc Slayer 1
Lawful Neutral Medium Humanoid
Kamppanja Mummy's Mask


Init +5
Senses Perception +6


AC 16, touch 12, flat-footed 14; (+3 armor, +2 Dex, +1 Shield)
hp 12
Fort +4, Ref +4, Will +2
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Rapiiri +4 (1d6+3)
Melee PA Rapiiri +3 (1d6+5)
Ranged Heittoveitsi +3 (1d4+3)
Ranged
Special Attacks Studied Target (+1/+1)


Str 16, Dex 14, Con 13, Int 10, Wis 14, Cha 12
Base Atk +1; CMB 4; CMD 16
Feats Power Attack, Improved Iniative
Skills Acrobatics +6, Bluff +5, Knowledge (Dungeoneering, Local) +4, Perception +6, Stealth +6
Traits Foreign Opportunist, Obsessed with Success
Languages Common, Orc, Kelish
SQ Studied Target, Track


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mustasuon Moira

Mustasuolla ei ole mitään. Enään.

Female Changeling Bloodrager (Hag-Riven) 1
Chaotic Neutral Medium Humanoid
Campaign War for the Crown


Init +5
Senses Perception +4


AC 15, touch 12, flat-footed 14; (+3 armor, +1 Dex, +1 nat)
hp 12
Fort +3, Ref +1, Will +0
Special Defenses


Speed 30ft
Melee 2 PA Kourat +3 (1d4+6)
Melee 2 PA BLOODRAGE! Kourat +5 (1d4+8)
Ranged Murhaterä +2 (1d6+3)
Ranged
Special Attacks Bloodrage, Evil Eye (-2 AC/Attack, DC 14)


Spells known
1st (x/day) — spells
Cantrips/Orisons (at will) — spells


Str 16, Dex 13, Con 13, Int 10, Wis 10, Cha 16
Base Atk +1; CMB +4; CMD 15
Feats Improved Iniative, power attack
Skills Climb +7, Intimidate +7, Perception +4, Knowledge Local +4
Traits Reformed Acolyte,
Languages Common, Aklo
SQ Bloodline (Hag), Arcane Influence, Claws of the Hag, Evil Eye, Bloodrage, Hulking Changeling


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Vox

Hyvää päivää, olen Vox Arkhölme, jota myöskin kuningaskalastajaksi kutsutaan!

Sex Gnome Occultist 1
Neutral Good Small Humanoid
Campaign Ruins of Azlant


Init +1
Senses Perception +3


AC 16, touch 12, flat-footed 15; (+4 armor, +1 Dex, +1 size)
hp 10
Fort +3, Ref +1, Will +3 /+5 vs Illusions
Special Defenses +4 AC against Giants


Speed 20ft
Melee Pitkäsapeli + 3 (1d6+3)
Melee Tikari +3 (1d3+2)
Ranged Kevyt Varsijousi +2 (1d4))
Ranged
Special Attacks Energiasäde +2 (1d6)


Spells known
1st (2/day) — command, burning hands
Knacks (at will) — daze, telekinetic projectile
Spell-like abilities 1/day— dancing lights, ghost sound, prestidigitation, and speak with animals
Implements Evocation, Enchantment


Str 14, Dex 13, Con 12, Int 14, Wis 12, Cha 12
Base Atk +0; CMB +1; CMD 12
Feats Extra Mental Focus
Skills Appraise +6, Diplomacy +5, Knowledge (Arcana, History) +6/7, Use Magic Device +6
Traits Azlanti Scholar
Languages Common, Gnomish, Sylvan
SQ Focus Powers (Cloud Mind, Intense Focus, Glorious Presence, Energy Ray, Inspired Presence) , Implements (Rautahanska unohdetun temppeliherran, suitsukeastia jumalan kadonneen), Mental Focus (5), Hatred, Weapon Familiarity


On person ykkösluokan hattu
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Caith an Aoife

You are much stronger than you think.

Male Human Paladin (holy guide) 1
Lawful Good Medium Humanoid


Init +0
Senses Perception +1, Detect Evil


AC 15, touch 10, flat-footed 15; (+3 armor, +0 Dex, +2 Shield)
hp 16
Fort +4, Ref +0, Will +3
Special Defenses


Speed 30ft
Melee Trident +3 (1d8+2)
Melee Short Sword +3 (1d6+2)
Ranged Shortbow +1 (1d6)
Ranged
Special Attacks Smite Evil (+2/+1 hit/dmg, +2 AC) 1/day


Spells known
1st (x/day) — spells
Cantrips/Orisons (at will) — spells


Str 15, Dex 10, Con 14, Int 10, Wis 12, Cha 14
Base Atk +1; CMB +3; CMD 13
Feats Toughness, power attack
Skills Heal +5, Knowledge (Geography, Religion) +4, Survival +5
Traits Pioneer, Feral Speech
Languages Common, Iobarian, Sylvan
SQ Aura of Good, Smite Evil, Detect Evil


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Dao

Lebeda, Batukhan, Keto. Kolme nimeä, yksikään niistä ei ole omani.

Female Human Slayer 1
True Neutral Medium Humanoid


Init +3
Senses Perception +6


AC 15, touch 13, flat-footed 12; (+2 armor, +3 Dex)
hp 12
Fort +3, Ref +5, Will +2
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Scimitar +2 (1d6 +1)
Melee Dagger +2 (1d4+1)
Ranged Longbow +4 (1d8)
Ranged Dagger +4 (1d4)
Special Attacks Point-Blank Shot (+1 dmg)


Str 13, Dex 16, Con 12, Int 13, Wis 12, Cha 10
Base Atk +1; CMB +2; CMD 15
Feats Point-Blank Shot, Precise Shot, deadly aim, power attack
Skills Acrobatics +7, Climb +5, Knowledge (Local) +5, Perception +6, Stealth +7, Survival +6 (+6), Ride +7
Traits Bastard, Frontier-Forged
Languages Common, Tian-Lun, Hallit
SQ Studied Target, Track


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped