Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Ulrika Egilsdottir

Oletteko nyt ihan varmoja siitä että tätä ei lasketa haudanryöstöksi?

Female Human Paladin 2
LG Medium Humanoid
Player Nuti (81733-1)
Xp 4/6
Faction Silver Crusade
Prestige/Fame 6/8


Init +1
Senses +3 Perception, +5 Sense Motive (+7 sosiaalisissa tilanteissa)


AC , touch , flat-footed ; (+ armor, + Dex)
hp
Fort , Ref , Will
Special Defenses


Speed
Melee
Melee
Ranged
Ranged
Special Attacks


Spells known
1st (x/day) — spells
Cantrips/Orisons (at will) — spells


Str , Dex , Con , Int , Wis , Cha
Base Atk ; CMB ; CMD
Feats
Skills Skill +x (ranks)
Traits
Languages
SQ


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped