Pathfinder Society -hahmot

Alestair Bleakrock

"Saamarin huoranpenikat seuraa joka paikkaan! Mikä niitäkin tunareita vaivaa?"

Male Halfling Bard 4/Ranger 2
True Neutral Small Humanoid (halfling)
Player Deus
Xp 16
Faction Taldor
Prestige 23/23


Init +4
Senses Perception +10


AC 22, touch 15, flat-footed 18; (+4 dex, +5 armor, +2 buckler, +1 size)
hp 48
Fort +8, Refl +13, Will +5
Special defenses +2 vs. fear effects


Speed 20 ft.
Melee Mwk Cold Iron or Mithral Spiked Gauntlet +8 (1d3+1/x2)
Melee Darkwood Sling Staff +8 (1d6+1/x3)
Ranged Darkwood Sling Staff +11 (1d6+1/x3)
Ranged +1 Composite Longbow (Str +1) +11 (1d6+2/x3)
Special attacks

Deadly Aim (-2 att & +4 dmg)
Favored Enemy (Human) (+2 att & +2 dmg vs humans)
Point Blank Shot (+1 att & +1 dmg w/in 30 ft)
Rapid Shot (Additional attack, -2 att)
Inspire Courage (+1 att & +1 dmg)

Spells known
2nd (2/day) — Heroism, Pyrotechnics
1st (4/day) — Expeditious Retreat, Feather Fall, Grease, Remove Fear
Cantrips/Orisons (at will) — Ghost Sound, Light, Mage Hand, Mending, Message, Prestidigitation


Str 12, Dex 19, Con 14, Int 10, Wis 8, Cha 14
Base Atk +5; CMB +5; CMD 19
Feats Point Blank Shot, Rapid Shot1, Precise Shot, Deadly Aim


Skills Acrobatics +14 (5), Bluff +12 (0)2, Climb +7 (1), Diplomacy +6 (1), Disguise +6 (1), Escape Artist +8 (1), Handle Animal +6 (1), Heal +3 (1), Knowledge (Arcana +6 (1), History +7 (2), Local +6 (1), Religion +6 (1), Other +2 (0)), Linguistics +4 (1), Perception +10 (6), Perform (singing) +12 (6)3, Ride +8 (1), Sense Motive +12 (0)2, Sleight of Hand +8 (1), Spellcraft +4 (1), Stealth +12 (1), Survival +3 (1), Swim +5 (1)
Languages Common, Halfling, Kelish
SQ Bardic Knowledge (+2), Bardic Performance (12 rounds/day), Well-versed, Versatile Performance (sing), Favored Enemy (human) (+2), Track (+1), Wild Empathy (+4), Combat Style (archery)
Traits Performance Artist (Faction), Sacred Avenger (Religious)


On person +1 Mithral Chain shirt (6¼ lb.), +1 Buckler (2½ lb.), +1 Composite Longbow (str +1) (1 lb.), 40 cold iron arrows (3 lb.), 17 Alchemical Silver Arrows (1½ lb.), Masterwork Cold Iron Spiked Gauntlet (½ lb.), Mithral Spiked Gauntlet (½ lb.), Darkwood Sling Staff (¾ lb.), 4 sling bullets (1 lb.), Traveler's Outfit (1¼ lb.), Spell component pouch (2 lb.), Cloak of Resistance +1, Backpack (2¾ lb.)
In backpack Bedroll (1¼ lb.), Flint & Steel, Waterskin (1 lb.)
Expendables Potion of Lesser Restoration (1), Potion of Invisibility (1), Scroll of Cat's Grace (2), Scroll of Pyrotechnics (1), Wand of Cure Light Wounds (46)
Wealth 10500 gp + 1677 gp + 1324 gp + 2603 gp
Encumbrance 21¼ lb. without backpack, 24 lb. with backpack (32 lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes 1 = Combat style feat, 2 = Versatile Performance, 3 = +4 w/ Day Job

Alestair syntyi vuonna 4682 Opparassa rikkaaseen kauppiasperheeseen. Hän on perheensä vanhin lapsi, ja hänen täytettyään 25 ikävuotta oli hänellä 11 sisarusta.

Nuoruudessaan Alestair oli varsinainen veijari ja pilailija. Hän sai rahansa tekemällä kepposia ja toisinaan kummallisia tempauksia rikkaalle ylimystölle. Alestair ei juuri mieltänsä vaivannut kummastelemalla töiden motiiveja saati moraaleja, kunhan palkka tuli ja sai jatkaa omaa matkaansa. Hän oli kuitenkin vain välikäsi politiikan tuoksinnassa, kyllä hän sen tiesi. Antaa isokihojen tapella keskenään, ajatteli Alestair.

Eräänä päivänä läheisessä tavernassa Opparan keskustassa lähellä maankuulua teatteria, onnistui eräs kaunis puolituistyttö upealla äänellään herättämään Alestairin huomion. Hän sen suuremmitta mietteitä ihastui ensinäkemältä tähän tyttöseen ja koetti lähestyä häntä. Epäonnekseen hänen yrityksensä torjuttiin, ja ei kestänyt montakaan kertaa kun häntä ei enää löytynyt mistään. Alestair pakkomielteineen alkoi etsimään vihjeitä minne kaunis neito oli kadonnut, ja löysi johtolankoja vieden aina Kortoksen saarelle Absalomiin. Hän sai ymmärtää, että tämä kaunis tyttö, Saia Thorn, oli liittynyt tiennäyttäjien järjestöön. Pitäisikö liittyä myös, Alestair pohti. Hän alkoi vakavissaan harkitsemaan, oliko tämä tyttö sen riskin arvoinen.

Kolmen kuukauden harkinnan jälkeen hän päätti hakeutua tiennäyttäjien järjestöön. Hänhän oli jo nähnyt Opparan läpikotaisin, joten ei se haittaisi nähdä vähän muutakin maailmaa. Kuultuaan kuitenkin, että tämä neito oli saanut kuolettavan iskun kaulaan, hän koki syvää surua. Hän huokaisi, nosti päänsä ja totesi:

"No, eipä se nyt kuitenkaan ainoa kaunis tyttö ole, johon olen katseeni kohdistanut..."

Luonteeltaan Alestair on mahdottoman paranoidi ja nyrpeä. Hän halveksuu muiden maiden kansalaisia heidän teoistaan, unohtaen välillä Taldorin omat sikailut. Hänen erityiseen paskalistaansa kuuluvat Aspis Konsortium ("Saamarin huoranpenikat seuraa joka paikkaan! Mikä niitäkin tunareita vaivaa?"), Qadiran kaupunki Sedeq ("Paskiaiset eivät osaa edes kahvia keittää! Änkevät täyteen jotain kamelinpaskaa!") ja Sothis ("Ovatko nämä hiekkaneekerit kuulleet asiakaspalvelusta? Kutsutut sankarit eivät helvetti soikoon saa edes kunnollista punkkaa saati parannusta! Pitäkööt paskat tunkkinsa, poltan kohta koko kaupungin.").

Pelatut skenaariot:

 1. #8 Slave Pits of Absalom
 2. #10 Blood at Dralkard Manor
 3. #9 Eye of the Crocodile King
 4. #12 Stay of Execution
 5. #11 Third Riddle, The
 6. #13 Prince of Augustana, The
 7. #14 Many Fortunes of Grandmaster Torch, The
 8. #16 To Scale the Dragon
 9. #17 Perils of the Pirate Pact
 10. #18 Trouble with Secrets, The
 11. #19 Skeleton Moon
 12. #21 Eternal Obelisk, The
 13. #25 Hands of the Muted God
 14. #27 Our Lady of Silver
 15. #29 Devil We Know, The (Part 1)
 16. #32 Drow of the Darklands Pyramid

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped