Tämä ryhmä saattaa sisältää pelimateriaalia Harhapolkupeleistä, johon tutustuminen voi pilata pelinautintoa.

Harhapolku: Rajamaat

Usean pelaajan ja muutaman pelinjohtajan peleistä koottu Suomeen sijoittuva laajennus Harhapolussa annettuun hyvin vapaaseen ja suurpiirteiseen asetelmaan.

Itse pelit on pelattu vuosien 2004, 2005, 2006 ja 2007 aikana - ja asetelma kuvaa vastaavia vuosia pelin kehyksessä.

Varoituksena vielä: Tämä asetelma on monelta osin olemassa vain peliä pelanneiden ajatuksissa ja hajanaisissa muistiinpanoissa ja siten sen käyttäminen omissa peleissä voi olla haastavaa.

Rajamaat muistuttavat ulkoisesti sitä todellisuutta jossa pelaajat elävät ja arkisen elämän pinnan alla muhii salaliittojen, veljeskuntien ja heränneiksi itseään kutsuvien maailma - salattu maailma, joka peittää alleen Harsot ja näiden takaisen aidosti toispuolisen.
Rajamaita tässä astelemassa - ja näitä tekstejä - värittää voimakkaasti hahmojen maailmankuvan subjektiivisuus. Kaikki tämän liitteen materiaali on kirjoitettu mahdollisimman eheäksi per wikisivu, sivujen välinen eheys ei kuitenkaan ole taattua ja useat sivuista on kirjoitettu sivun kapeasta näkökannasta. Mikään globaalilta vaikuttava ei siis välttämättä ole globaalia - eikä mikään ole varmaa. Itseään globaalina pitävä salaseura saattaa toisessa pelissä olla viisijäseninen kerho jonka "näkymätön neuvosto" on kirjeitä lähettävä tutkija englannissa.
Toisessa pelissä sama salaseura saattaa hallita rajamailla kaikkien hallitusten takana. Yksittäiselle pelaajalle tai pelille tällä ei tarvitse olla näkyvää eroa, siten niille ei ole tehty eroa tässäkään tekstissä.

Sisällys

(:toc:)

The Powers That Be

Ryhmittymät, jotka hallitsevat oman tietonsa mukaan pohjoiseurooppaa varjoista. Tässä esitellyt ryhmittymät noudattavat omalta osaltaan, ja oman käsityksensä mukaisesti Aselepoa?.

Hunnunvartijat ovat pohjoiseuroopan poliittisesti vaikutusvaltaisin muurariveljeskuntaa ulkoisesti muistuttava heränneiden salaseura.

Pohjan väki? on Suomessa (erit. pohjanmaalla, ja pohjoissuomessa) vaikuttava vahvojen sukulaissuhteiden yhdistämä joukko, jonka uskotaan tekevän vaihtokauppaa toispuolisten olentojen kanssa.

Kuvajaisten huonekunta? on keskiajan ritarikuntiin historiansa jäljittävä viattomien ja nukkujien suojelemiseen vannoutunut salaseura.

Kadotetut? ovat painajaistensa ja psyykensä varjojen vainoamia, suojelemia ja oudolla tavalla yhdistämiä heränneitä.

Fraunhofer-Bohr_AG? on Lichstenstanilainen rajateknologiaa? kehittäviä yrityksiä hallinnoima heränneiden kontrollissa oleva yritys.

Foundation for European Heritage? tai "Euroopan kulttuuriperintösäätiö" on rajateknologiaa käyttävä heränneille tietoa keräävä kulttuurin ja historian tutkimusta tukeva yksityinen säätiö.

Hunnuton todellisuus

Hunnut, harsot ja toispuolisen heijastumat.

Harsolla tarkoitetaan jotain tasoa tämän maailman ja aidosti toispuolisen välillä. Teoriassa jokaisen harson takana on aina uusi, syvempi harso. Huntu on tässä puolestaan se raja tai peite, joka erottaa harson tosimaailmasta.

Alinen? on harso, jossa ihmiset lunastavat kuoltuaan elämänsä aikana ottaman lastin. Alisen olennot eivät yleisesti voi matkustaa tähän maailmaan, ja noudattavat omaa erikoista aselepoaan.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped