Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Asbel of Mirrah

Eaten by Spiders

Male Human Paladin 1
Lawful Good Medium Humanoid
Player JJape
Xp 1400


Init +3
Senses Perception +4


AC 16, touch 11, flat-footed 15; (+5 armor, +1 Dex)
with Smite 18, touch 13, flat-footed 17; (+5 armor, +1 Dex)
hp 16(1d10+2+1+3)
Fort +4, Ref +1, Will +2
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Greatsword +4 2d6+9, 19-20, S, PA

Ranged Shortbow +2, 1d6, x3, P
Special Attacks Smite Evil (+2/+1)


Str 18, Dex 12, Con 14, Int 7, Wis 10, Cha 15
Base Atk +1; CMB +5; CMD 16
Feats Power Attack, Toughness
Skills Diplomacy +6 (1), Perception +4 (1)
Traits Seeker, Oath of Mirrah(a.k.a Reactionary)
Languages Common
SQ Human Traits, Track, Wild Empathy
ACP -3


On person Kikko Armor, Greatsword
In backpackPathfinder Kit with extra food, grappling hook, 2xCLW Scroll
Wealth 57 gp
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


'Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped