Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Grunyar

Male Dwarf Cleric (Evangelist) 1
Chaotic Evil Medium Humanoid
Player Tomahawk
Xp 1395


Init +3
Senses Perception +4


AC 21, touch 11, flat-footed 20; (+6 Armor, +4 Shield, +1 Dex)
hp 12
Fort +5, Ref +1, Will +7
Domain Travel
Special Defenses


Speed 30 ft
Special Attacks


Str 11, Dex 12, Con 16, Int 7, Wis 18, Cha 11
Base Atk +0; CMB 0; CMD 11
Feats Lingering Performance
Skills Performance Oratory +4 (1)
Traits Indomitable Faith, Reactionary, The Mad Cackler
Languages Common, Dwarven
SQ


On person Hakku, Explorer's outfit, Tower Shield, Four Mirror Armor, Unholy Symbol of Yog-Suggoth
In backpack Pathfinder's Kit
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes PVP FOREVERR!! 1158gp

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped