Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Ivor

Kaikkien todennäköisyyksien mukaan jo toisessa huoneessa pitäisi olla mittaamattomat aarteet, jotka toiveikkaat yrittelijät ovat sinne asti raahanneet. Ne on helppo käydä hakemassa pois.

Male Human Fighter 1
Neutral Medium Humanoid
Player Tomahawk
Xp 0


Init +6
Senses Perception +3


AC 18, touch 14, flat-footed 14; (+3 armor, +4 Dex, +1 shield)
hp 13
Fort +4, Ref +4, Will +3
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee
Melee
Ranged Longbow +5, 1d8 x3, P or B
Ranged Longbow +3/+3, 1d8 x3, P or B
Special Attacks


Str 14, Dex 19, Con 14, Int 7, Wis 14, Cha 7
Base Atk ; CMB ; CMD
FeatsPoint Blank Shot, Rapid Shot, Precise Shot
Skills Climb +6 (1), Swim +6 (1)
Traits Indomitable Faith, Reactionary
Languages Common
SQ


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped