Jayla "Jörn" Silentall

Mä oon se vahtimestari.

Female Halfling Monk (Underfoot adept/Maneuver master) (+2 hp)
Lawful Neutral Small Humanoid
Player FranKc
Game Rappan Athuk


Init +4/+6 (+4 dex, +2 trait if underground)
Senses Perception +9


AC 17, touch 17, flat-footed 13; (+4 dex, +2 wisdom, +1 size)
hp 18 (2d8 +4 con, +2 fcb)
Fort +7 (con +2, Monk +3, +1 halfling, +1 trait)
Ref +8 (dex +4, Monk +3, +1 halfling)
Will +6 (wis +2, Monk +3, +1 halfling)
Special +2 vs. fear, Evasion


Speed 30ft
Melee Unarmed +6 1d4 x2
Melee Flurry +5/+5 1d4 x2
Melee Trip +8
Melee Flurry of trips +7/+7
Melee Kama +6 1d4 x2
Melee Kama trip +8
Melee Kama trip flurry +7/+7
Melee Dagger +6 1d3 19-20 x2
Melee Dagger flurry +5/+5 1d3 19-20 x2
Ranged Sling +6 1d3 x2
Special +1 to confirm crits if underground


Str 10, Dex 18, Con 14, Int 10, Wis 15, Cha 9
Base Atk +1; CMB +0;CMD 15 (+2 trippin')
Feats

 • Weapon finesse (1st)
 • Improved trip (b)
 • Combat reflexes (b)

Skills acp 0

 • Acrobatics +8 (1)
 • Appraise
 • Bluff
 • Climb +4 (1)
 • Craft
 • Diplomacy
 • Disable device
 • Disguise
 • Escape artist +8 (1)
 • Fly
 • Handle animal
 • Heal
 • Intimidate
 • Knowledge (arcana)
 • Knowledge (dungeoneering)
 • Knowledge (engineering)
 • Knowledge (geography)
 • Knowledge (history)
 • Knowledge (local)
 • Knowledge (nature)
 • Knowledge (nobility)
 • Knowledge (planes)
 • Knowledge (religion)
 • Linguistics
 • Perception +8 (1)
 • Perform
 • Profession: miner +6 (1)
 • Ride
 • Sense motive +6 (1)
 • Sleight of hand
 • Spellcraft
 • Stealth +12 (1)
 • Survival
 • Swim +4 (1)

Special:


Traits

 • Adopted by Dwarves: Tunnel fighter; Caves and tunnels are a second home to you. While underground, you receive a +2 trait bonus on initiative checks and a +1 trait bonus on weapon damage rolls for critical hits (this damage is multiplied on a critical hit)
 • Resilient: +1 to fortitude saves

Languages Common, Halfling, Dwarven
SQ

 • Fleet of foot
 • Underfoot Grace (Ex): At 1st level, an underfoot adept uses his size and grace to avoid the attacks of those he passes. When using the Acrobatics skill to avoid attacks of opportunity by moving through a threatened area or an enemy’s space, he only takes a –5 penalty when doing so at full speed, instead of the normal –10 penalty. This ability replaces the bonus feat gained at 1st level.
 • Underfoot Trip (Ex): At 1st level, an underfoot adept learns a number of maneuvers and grabs that can cause even the largest opponents to stumble and fall. He gains Improved Trip as a bonus feat, even if he does not meet the requirements. At 4th level, and every four levels thereafter, he acts as if he is one size larger for the purposes of determining the maximum size of creatures he can trip and when determining his CMB and CMD for purposes of a trip combat maneuver. This ability replaces stunning fist.

On person: Monk's outfit, sling, temple sword, ioun torch,
In backpack: pathfinder's kit, Acid, Alchemist's fire, Alkali flask, Potion of mage armor, Potion of clw
Encumbrance


Wondrous Items

 • Head
 • Headband
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders
 • Chest
 • Body
 • Armor
 • Belt
 • Wrist
 • Hand
 • Ring
 • Ring
 • Feet

Notes
Budjettilaskenta (alkubudjetti 300gp)

 • Monk's outfit 0gp, sling 0gp, pathfinder's kit 12gp, kama 2gp, ioun torch 75gp, Acid 10gp, Alchemist's fire 20gp, Alkali flask 15gp, Potion of mage armor 50gp, Potion of clw 50gp

Saldo 56gp


Pelissä käytetty raha: (alkubudjetti 300gp)

 • Peli 1:

Tulevaisuus

 • lvl 1: Weapon finesse, Improved trip (b), Flurry of Maneuvers, Underfoot Grace
 • lvl 2: Combat reflexes (b), Evasion
 • lvl 3: Panther style, Fast movement +10, Maneuver training, Maneuver Defense
 • lvl 4: Ki pool, Unarmed damage 1d6, +1 AC, Reliable Maneuver
 • lvl 5: Panther claw, Improved Underfoot Grace, +1 wis, Meditative Maneuver
 • lvl 6: Greater trip (b),
 • lvl 7: Panther parry, Sweeping Maneuver
 • lvl 8: Unarmed damage 1d8, +1 AC, +1 dex
 • lvl 9: Ki throw, Imp. evasion
 • lvl 10: Mobility (b), Ki pool (lawful),
 • lvl 11: Ki stand, Sweeping Maneuver
 • lvl 12: Abundant step, Unarmed damage 1d10, +1 dex
 • lvl 13: Diamond soul, Quickdraw?
 • lvl 14: Spring attack (b)
 • lvl 15: Whirlwind Maneuver, Underfoot
 • lvl 16: Ki pool (adamantine), +1 dex, Unarmed damage 2d6
 • lvl 17: Timeless body, Tongue of the sun and moon, Feat
 • lvl 18: Bonus feat,
 • lvl 19: Empty body, Feat
 • lvl 20: Perfect self, +1 dex, Unarmed damage 2d8

Taustatarinaa.
Jayla Silenthall syntyi pienen mainarikaupungin laitamilla asustavan puolituisperheen viimeiseksi lapseksi. Hänen vanhempansa olivat jo iäkkäitä ja menehtyivät hänen ollessa vielä lapsi. Jayla ja hänen vanhemmat sisaruksensa adoptoitiin ympäri mainarikaupunkia, pääsääntöisesti kääpiöperheisiin. Jaylan adoptoinut kääpiöpariskunta oli tunnollisesti työlleen omistautuneita, jotka ottivat tytön mukaan kaivoksiin ja antoivat tämän velvollisuudeksi vahtia jo louhittua malmia, ettei kukaan epärehellinen pääsisi kähveltämään kuormasta.
Koska mainarikaupungissa ei ollut kovin kummoista keskushallintoa, useat kurinalaisemmista asukeista opettelivat yhdessä tai yksinään eritapaisia itsepuolustuksen tapoja. Jaylan kädet olivat liian pienet käsittelemään raskaita kääpiöiden hakkuja, joten hän tyytyi harjoittamaan nyrkeistään riittävän kovat satunnaisia kahinoita varten. Tunnelinsuiden valvominen oli myöskin erittäin hyvää aikaa harjoittaa kehoa ja mieltä erilaisten meditaatioden ja fyysisten harjoitusten kautta.
Rappan Athukia kohti hän lähti järjestyksessään toisen vankkurin kanssa, koska vanhempansa kertoivat tälle hänen olevan tarpeeksi vanha pärjätäkseen omillaan ja Dig Em Incin toimitusjohtaja poikkeuksellisesti hyväksyi ei-kääpiön työntekijäksi.\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped