Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Lucatiel of Mirrah

Eaten by wolves

Female Human Ranger 1
Lawful Neutral Medium Humanoid
Player JJape
Xp 0


Init +5
Senses Perception +5


AC 20, touch 13, flat-footed 17; (+5 armor, +3 Dex, +2 shield)
hp 13(1d10+2+1)
Fort +4, Ref +5, Will +2
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee, standard Heavy Spiked Shield +5 1d6+4, x2, P
Melee, full Heavy Spiked Shield +3 1d6+4, x2, P & Kukri +3 1d4+2, 18-20, S
Ranged Shortbow +4, 1d6, x3, P
Special Attacks Favored Enemy:Undead +2


Str 18, Dex 16, Con 14, Int 7, Wis 13, Cha 7
Base Atk +1; CMB +5; CMD 18
Feats Two-Weapon Fighting, Improved Shield Bash
Skills Climb +2 (1), Perception +5 (1), Stealth +1 (1), Swim +2 (1), Survival +5 (1)
Traits Indomitable Faith, Oath of Mirrah(a.k.a Reactionary)
Languages Common,
SQ Human Traits, Track, Wild Empathy
ACP -6


On person Spiked Heavy Steel Shield, Kukri, Shortbow, 50xarrows, Scale Mail, Acid Flask
In backpackPathfinder Kit with extra food
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


'Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped