Bertha 'Penny' Orebeard

Mä oon se palkanlaskija.

Female Dwarf Barbarian (Invulnerable Rager) (+1 rage round)
Neutral Evil Medium Humanoid (Dwarf)
Player FranKc
Game Rappan Athuk
XP 2138


Init +1 (-1 dex, +2 trait)
Senses Perception +3 (+2 stone cunning), darkvision 60ft


AC 17, touch 9, flat-footed 17; (-1 dex, +6 armor, +2 shield jos sattuu olemaan päällä)
Special +4 AC vs. Giants, -2 AC if rage
hp 17 (1d12 +5 con)
Rage hp 20
Fort +7 (con +5, Barbarian +2)
Ref -1 (dex -1, Barbarian +0)
Will +0 (wis -1, Barbarian +0, +1 trait)
Special +2 racial vs. poison, spells, and SLAs
Special Rage saves +10/-1/+2


Speed 30ft
Melee Great axe +5 1d12+6
Melee Hooked lance +5 1d8+6/X4, reach, trip
Melee Heavy pick +5 1d6+4/X4
Melee Dagger +5 1d4+4/19-20X2
Ranged Sling +0 1d4+4/x2
Special +1 racial to attack vs. orcs and goblinoids
Special Rage 10 rounds/day
Special Rage +2 to hit, +2/3 to dmg, -2 AC


Str 18, Dex 8, Con 20, Int 7, Wis 9, Cha 5
Base Atk +1; CMB +5;CMD 14 (+4 to CMD vs. bull rush & trip)
Feats

 • Raging Vitality

Skills acp -5/-7

 • Acrobatics
 • Appraise
 • Bluff
 • Climb
 • Craft
 • Diplomacy
 • Disable device
 • Disguise
 • Escape artist
 • Fly
 • Handle animal
 • Heal
 • Intimidate
 • Knowledge (arcana)
 • Knowledge (dungeoneering)
 • Knowledge (engineering)
 • Knowledge (geography)
 • Knowledge (history)
 • Knowledge (local)
 • Knowledge (nature)
 • Knowledge (nobility)
 • Knowledge (planes)
 • Knowledge (religion)
 • Linguistics
 • Perception +3 (1)
 • Perform
 • Profession: miner +0 (1)
 • Ride
 • Sense motive
 • Sleight of hand
 • Spellcraft
 • Stealth
 • Survival
 • Swim
 • Use magic device

Special:

 • Barbararian Rage with Ragin vitality: +4 bonus to strength, +6 bonus to constitution, +2 to will saves

Traits Reactionary, Indominable faith
LanguagesCommon, Dwarven,
SQ


On person: great axe, hooked lance, heavy pick, four-mirror armor, heavy wooden shield
In backpack: pathfinder's kit
Encumbrance Whatevs, imma durf.


Wondrous Items

 • Head
 • Headband
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders
 • Chest
 • Body
 • Armor
 • Belt
 • Wrist
 • Hand
 • Ring
 • Ring
 • Feet

Notes
Budjettilaskenta

 • vaatteet on ilmaisia

Saldo 4gp


Pelissä käytetty raha: (alkubudjetti 150gp)

 • Peli 1:

Tulevaisuus

 • lvl 1:
 • lvl 2:
 • lvl 3:

Taustatarinaa.
*Penny saapui mainariryhmänsä toisessa erässä Rappan Athukin alueelle. Päätti sitten lähteä keräämään aarteita omaan piikkiin ennen varsinaisen mainauksen alkua. Kokkikin on kadonnut ja nälkä kurnii.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped