Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Rickster Soulaxe

Helppoa rahaa

Male Dwarf Ninja 1
Lawful Neutral Medium Humanoid
Player JJape
Xp 0


Init +2(+4 underground)
Senses Perception +4, Darkvision, Stonecunning


AC 16, touch 12, flat-footed 14; (+4 armor, +2 Dex)
hp 15(1d8+3+3+1)
Fort +3, Ref +4, Will +2 ; +2 vs. poisons&spells
Special Defenses Deep Warrior (+2 AC&CMD vs. Aberrations), Stability


Speed 20 ft
Melee Heavy Pick +3 1d6+4, x4, P
Melee
Ranged Shuriken +2, 1d2+3, 10ft, x2, S
Special Attacks Sneak Attack +1d6


Str 16, Dex 14, Con 16, Int 7, Wis 11, Cha 12
Base Atk +0; CMB +3; CMD 15(19 vs. bull rush&trip)
Feats Toughness
Skills Climb +5 (1), Diplomacy +5 (1), Disable Device +4 (1), Perception +4 (1), Swim +5 (1), Stealth +4 (1)
Traits Indomitable Faith, Tunnel Fighter
Languages Common, Dwarven
SQ Tunnel Fighter(+1 to confirm criticals underground), Greedy


On person Thieves Tools, Shuriken(20)
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


'Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped