Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

The Farmer Who Is Way Over His Head

Male Human Commoner 1
Neutral Medium Humanoid
Player Tomahawk
Xp 0


Init +4
Senses Perception +6


AC 16, touch 12, flat-footed 14; (+4 armor, +2 Dex)
hp 12
Fort +2, Ref +2, Will +3
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Spear +4, 1d8+6 x3, P
Special Attacks


Str 19, Dex 14, Con 14, Int 7, Wis 14, Cha 7
Base Atk +0; CMB +4; CMD 16
Feats Light Armor Profiency, Toughness
Skills Perception +6 (1), Climb +8 (1)
Traits Indomitable Faith, Reactionary
Languages Common
SQ


On person Spear, Chainshirt, Explorer's outfit
In backpack Pathfinder's Kit
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped