Uloth the Weirdo

Female Orc Witch (scarred witch doctor) 1 (+1 hp)
Chaotic Neutral Medium Humanoid
Player FranKc
Game Rappan Athuk


Init +3 (+3 dex)
Senses Perception -2 (+0 if involves sight), (darkvision)


AC 13, touch 13, flat-footed 10; (+3 dex, +4 mage armor, +1 natural)
hp 11 (1d6 + 4 con +1 fcb)
Fort +4 (con +4, Witch +0)
Ref +3 (dex +3, Witch +0)
Will +0 (wis -2, Witch +2)
Special +2 vs. pain


Speed 30ft
Melee Greataxe +3 1d12+4/x3
Melee Club +3 (1d6+3/x2)
Ranged Sling +3 (1d4+3/x2)


Spells known (CL 1, Concentration +5)
1st (2/day) (DC 15) - spells Mage armor, CLW, Sleep, Obscuring mist, Detect secret doors, Burning hands, Shield
Orisons (3/day) (DC 14) — spells Guidance, Detect magic, Daze


Str 17, Dex 16, Con 18, Int 5, Wis 6, Cha 5
Base Atk +0; CMB 3; CMD 16
Feats

 • Extra Hex: Evil eye

Skills acp

 • Acrobatics
 • Appraise
 • Bluff
 • Climb
 • Diplomacy
 • Disguise
 • Escape artist
 • Fly
 • Heal +0
 • Intimidate -1
 • Perception
 • Ride
 • Spellcraft +1 (1)
 • Stealth
 • Survival
 • Swim

Traits Deadeye; +2 to perception on sight-dependant checks, Opportune Slayer; +2 to dmg on AoOs
Languages Orc, Common
SQ Dayrunner: -2 to ranged attacks; replaces light sensitivity, Ferocity, Scarshield, Fetish mask


On person: pathfinder's kit, spell component pouch,
In backpack: scroll of CLW (2), Acid Flask (2), Alchemist fire (2)
Encumbrance


Wondrous Items

 • Head
 • Headband
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders
 • Chest
 • Body
 • Armor
 • Belt
 • Wrist
 • Hand
 • Ring
 • Ring
 • Feet

Notes
Budjettilaskenta

 • vaatteet on ilmaisia

Saldo


Pelissä käytetty raha: (alkubudjetti 150gp)

 • Peli 1: Greataxe 20gp, 2xCLW-scroll 50gp, Pathfinder's kit 12gp, 2xAcid Flask 20gp, 2xAlchemist fire 40gp = 142gp

Tulevaisuus

 • lvl 1:
 • lvl 2:
 • lvl 3:

Taustatarinaa.
Uloth oli lapsena jo outo örkkien keskuudessa. Vaikka ei olekaan tavallista pelätä kipua, Uloth suorastaan hakeutui piestäväksi ja rääkättäväksi. Hänet häädettiin muutamaan otteeseen heimon parista selviämään omillaan. Hänet löydettiin usein tuijottamasta aurinkoon huutoetäisyyden päästä ja otettiin takaisin jos ei muun, niin sitkeytensä takia. Uloth miellytti kuitenkin yhden merkittävän örkin silmää; shamaani Gorbakin ja päätyikin tämän jalkavaimoksi. Gorbak käytti Ulothia ahkerasti maagisten arpitatuointien ja yrttikeitosten koemaistajana, jotta heimon sotureiden ei tarvitsisi kärsiä toistuvasti epäonnistuvien 'siunausten' heikosta laadusta. Ja Uloth nautti elämästään. Gorbakin voimat kasvoivat ajan kanssa ja tämä onnistui kutsumaan taistelussa pahoja henkiä kukistamaan heimon vihollisia. Henget jäivät kuitenkin paikalle ja heimo piti tätä hyvänä merkkinä. Gorbak tiesi tehneensä virheen, sillä oli luvannut hengille palkkioksi jotain mitä hänellä ei ollut antaa: viattoman örkin sielun. Liekö ollut kyse henkien yleisestä pahansuovuudesta vai puhtaasta mielenkiinnosta, mutta tarjous kiinnosti.
Gorbak sai pitää henkensä, sillä Uloth oli tiineenä pian tapauksen jälkeen. Henget eivät kuitenkaan jaksaneet odottaa raskauden päättymistä vaan nopeuttivat prosessia omilla, toismaailmallisilla keinoilla. Vain muutaman tuskantäytteisen päivän kuluttua Uloth synnytti jotain liian suurta olentoa, jonka huudot kuuluivat kohdusta ulos paljaalla korvalla. Heimon jäsenet toivat hengille uhreja ja Gorbak yritti myrkyillään pitää Ulothia tajuttomana. Henget repivät Ulothin kohdusta ulos hieman örkkiä muistuttavan luista, puusta ja nahasta koostuvan olennon. Henget repivät olennon elinvoiman ja sielun ulos tästä välittömästi ja poistuivat makeasti nauraen örkkien uhreille. Uloth oli kauhukseen pysynyt tajuissaan ja vaistojensa vetämänä ryömi kohti synnyttämänsä lapsen tyhjää koteloa. Kuivunut raato reagoi Ulothin kosketukseen ja vastasi yllättävällä tavalla, puhumalla. Kieli ei ollut örkkien tai ihmisten kaltaista vaan toismaailmallista tuskan ja taikuuden kieltä. Uloth ymmärsi, että hänen 'lapsensa' tarjosi hänelle taikuuden mahtia jos tämä vain pystyisi kestämään jatkuvan tuskan ja kivun. Uloth otti raadon syleilyynsä ja tämä kiinnittyi tämän kasvoihin piikein ja okain. Naamio käski Ulothia ensi töikseen tuhoamaan Gorbakin ja näin Uloth tekikin taialla ja paljain käsin. Heimo huusi ja ylisti Ulothia ja vaati tätä ottamaan shamaanin manttelin kantaakseen. Uloth ei kuitenkaan kuullut heimonsa vaatimuksia, sillä tämän korvissa kaikui ensimmäistä kertaa ikinä päämäärä ja tarkoitus kivun lisäksi: Rappan Athuk. Mitä se merkitsee, naamio ei kerro. Eläimen vaistolla Uloth on jatkanut ihmisten asutusten halki kohti huhuttua voiman ja rikkauksien tyyssijaa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped