Arnoul

Kookas, punahiuksinen mies oli pukeutunut turkisreunaiseen viittaan ja säärystimiin, jotka muodostivat voimakkaan kontrastin sivistyneen miehen vaateparteen tyypillisesti kuuluvien silkkihousujen ja liivin kanssa. Oli kuin joku olisi poiminut raakalaisen suoraan erämaasta ja yrittänyt pukea tämän kaupunkilaisen vaateparteen. Villi ei kuitenkaan ollut hennonut luopua omista turkistamineistaan, vaan yhdisti vaateparsia toisiinsa surutta. Hänen olemuksessaan oli jotain alkukantaisen petomaista. Arvet hänen kasvoissaan ja käsissään kielivät taistelukokemuksesta. Selässään hän kantoi raskasta kahden käden lyömämiekkaa. Näille yksityiskohdille puolestaan muodosti kontrastin arkaanein symbolein koristeltu kirja; velhon grimoire, jota hän lehteili tottuneesti.

Male Human Barbarian 1/Fighter 2/Wizard 3
CN Medium Humanoid (Human)
Player Navdi
Xp 17270/21000
Homeland Dalelands
Patron deity Tempus


Init +6
Senses Listen +3, Spot -1
Action points 6


AC 14, touch 13, flat-footed 12; (+2 dex, +1 luck, +1 natural armor)
hp DEAD/35
Fort +9, Refl +8, Will +6
Special defenses


Speed 40'
Melee +1 Flaming Greatsword +8 (2d6+3+1d6; 19-20/x2)
Melee bull's strength or raging +10 (2d6+6+1d6; 19-20/x2)
Melee full power attack +4 (2d6+11+1d6; 19-20/x2)
Melee charging leap attack +6 (2d6+15+1d6; 19-20/x2)
Melee charging raging or bull's strength leap attack +8 (2d6+17+1d6; 19-20/x2)
Melee charging raging bull's strength leap attack +10 (2d6+19+1d6; 19-20/x2)
Ranged Composite Longbow +6 (1d8+2; /x3)
Special attacks Bull's Strength +2 to hit/+3 to dmg, Rage +2 to hit/+3 to dmg, Power Attack max. -4 to hit/+8 to dmg, Leap Attack max. -4 to hit/+12 to dmg, True Strike +20 to hit


Spells known
Cantrips all
Lvl 1 Comprehend Languages, Expeditious Retreat, Feather Fall, Grease, Identify, Mage Armor, Protection From Evil, Ray of Enfeeblement, True Strike
Lvl 2 Bull's Strength, Invisibility, Mirror Image, Silence

Spells commonly memorized (4/3/2 per day)
Cantrips Detect Magic, Light, Mage Hand, Open/Close
Lvl 1 Grease, Mage Armor, Protection from Evil
Lvl 2 Bull's Strength, Mirror Image


Str 14, Dex 14, Con 11, Int 16, Wis 6 9, Cha 9
Base Atk +4; Grapple +6
Feats Improved Initiative, Leap Attack, Luck of Heroes, Power Attack, Practiced Spellcaster, Scribe Scroll, Weapon Focus (Greatsword)


Skills Climb +8 (6), Concentration +9 (9), Craft (Alchemy) +7 (4), Jump +10 (8), Knowledge (Arcana) +9 (6), Listen +3 (4), Spellcraft +9 (9), Survival +3 (4), Swim +9 (6)
Languages Chondathan, Damaran, Draconic, Sylvan
SQ Fast Movement, Illiteracy, Rage 1/day, Summon Familiar (Weasel)


On person Money (30 gp, 5 sp), Explorer's Outfit, Composite Longbow (+2 Str) (3 lb.), 20 Arrows (3 lb.), Mwk Bandolier (0,5 lb.), Spellbook (3 lb.), Spell Component Pouch (2 lb.), Cloak of Resistance +2 (1 lb.), Amulet of Natural Armor +1, Pearl of Power (1st), +1 Flaming Greatsword (8 lb.), Wand of Shield (49), Potion of Cure Light Wounds, Cold Weather Outfit (7 lb.)
Carried Backpack (2 lb.), Bedroll (5 lb.), Waterskin (4 lb.), Flint and steel, 6 travel rations (6 lb.), Grappling Hook (4 lb.), 50' Silk Rope (5 lb.)
Encumbrance 27,5 lb. without backpack, +26 lb. with backpack (58 lb./116 lb./175 lb.)


Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped