[>NAUHOITE 299-989-006 Links, Carstein:

 >Raportin jälkikuuleminen; TPOE04 Käskynjakotila / Mustien Susien Legioonan Esikunta]

“Majuri Links käskystä paikalla.”

“Lyhyesti, Sir? Tehtävän alkuperäiset tavoitteet saavutettiin 100% erittäin alhaisin kustannuksin. Ohjuksia lukuunottamatta merkittäviä kuluja ei syntynyt, ja miehistötappiot olivat 0%. Uusien ohjeiden mukaiset tavoitteet eivät toteutuneet kokonaan. Uusista kohteista vain Manaaja Stanley saatiin haltuun. Syy tähän on ratkaisuni hitaasta ekstraktiosta, jonka tilasin vasta aamuksi välttääkseni tilanteen eskaloitumista kirkon edustajien kanssa. Tilanne kuitenkin eskaloitui jo noin 03:00.”

“Kyllä, Sir. Erin saatiin haltuun ja laitoksen lainmukaisen järjestyksen vastaisesta toiminnasta saatiin selvyys.”

“Kyllä, joku sai viestintää ulos rakennuksesta. Tästä minulla on vain spekulaatiota; täyttä varmuutta emme saaneet.”

“Ei, Sir. En tiedä mitä lainvastaista materiaalia syyllisillä oli hallussaan. Materiaali on tallessa toimittamillamme datapadeilla. Raportistamme selviää perusteet epäilyksillemme.”

“Kyllä, sir. Uskon kaikkien laitosten oppilaiden ja ison osan opettajista altistuneen tälle materiaalille. Lisäksi Manaaja Stanley on tutustunut kiellettyyn aineistoon. Ei ole mitään perusteita uskoa ettei laitoksessa olisi enää varastoituna vastaavaa aineistoa.”

“Kyllä, sir. Täydellinen tuhoaminen on ainoa tapa varmistua asiasta.”

“Kyllä, sir.”

“Yliluutnantti Fiedler toimi tapansa mukaan esimerkillisesti. Luutnantti Stanleyn suorituksessa oli parantamisen varaa, kuten raportista ilmenee.”

“Kyllä, sir.”

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped