Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Barrayarin nykyinen hallintomalli on typerä, sekava ja tehoton. Sisällissodan lopettamisen kannalta aikanaan välttämätön kompromissi on halvauttanut Barrayarin poliittisen elämän.

Syy tähän on pitkälti keisarivallan kannattajissa, jotka sitkeästi yrittävät kääntää kelloa tääksepäin ja palauttaa absoluuttisen keisarivallan. He ovat vuosikymmenet sotkeneet ja estäneet yritykset järkeistää Barrayarin hallintomalli vastamaan vallitsevaa todellisuutta. Nämä typerät nostalgikot haaveilevat paluusta menneisyyteen, jota ei koskaan ollut.

Tärkeä keisarimielisten motivaatio on myös poliittinen opportunismi. He laskevat, että absoluuttisen keisarivallan paluu tarkoittaisi entisten vastustajien murskaamista ja näiden omaisuuden uusjakoa Keisarin kannattajien, kesken. Monet Keisarivallan kannattajat ovat myös kostonhimon sokeuttamia, jauhaen loputtomasti sisällissodan "vääryyksistä".

Kaikki tämä on jossain määrin ymmärrettävää, mutta johtaa myös siihen että keisarimielisten kanssa neuvottelu ei pidemmän päälle johda mihinkään. Sen enempää menneen Keisarivallan ihailu, kosto, kuin henkilökohtainen ahneuskaan eivät vie Barrayaria eteenpäin, eikä mikään niistä tarjoa pohjaa rationaaliselle keskustelulle tai toimiville kompromisseille.

Senaattimielisten keskeinen poliittinen tavoite on Keisarin erikoisaseman poistaminen, joko poistamalla koko virka tai tekemällä siitä seremoniallisen tai senaatin peukalon alla olevan ulkopoliittisen viran.

Senaattimielisten vetävät voimat kannattavat Barrayarin kehittämistä liittovaltioksi, jossa kukin kuvernööri hoitaa alueellaan asiat parhaaksi katsomallaan tavalla. Heidän näkemyksensä mukaan Barrayar on yksinkertaisesti kasvanut liian isoksi, että sitä voitaisiin realistisesti hallita yhden hallinnon alla. Sitä paitsi on epärealistista ajatella, että nykyiset mahtisivut ikinä alistuisivat yhden Keisarin päätösvallan alle. Keisarivalta johtaa väistämättä kapinoihin, ennemmin tai myöhemmin, ja koko Barrayarin historia on täynnä esimerkkejä tästä.

Filosofisemmin ajateltuna, useamman rinnakkain toimivan barrayarilaisen valtion luonnollinen kilpailu toimisi Imperiumia eteenpäinajavana voimana, jossa parhaat innovaatiot ja toimintatavat tulisi tehokkaasti otettua käyttöön.

Senaattimielisten joukossa varsin suosittu pitkän tähtäimen tavoite on myös Barrayarin senaatin toiminnan tehostaminen. Tässäkin ajattelutavassa keskeistä on Keisarin ja Keisarimielisten ongelman poistaminen, vaikka muuten se on jossain määrin ristiriitainen liittovaltioajattelun kanssa. Tämän ajattelutavan mukaan ennen kuin haaveet Keisarivallan palauttamisesta saadaan lopullisesti haudattua historian romukoppaan, Barrayarin sisäpoliittisesta umpikujasta ei siis päästä mihinkään.

Raadollisemmin ajattelevat näkevät senaattimielisten ja keisarimielisten taistelun sinänsä merkityksettömänä. Kyse on lähinnä valtataistelusta, jonka häviäjät tullaan murskaamaan, eikä historian häviäjien puolelle koskaan kannata jäädä.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped