Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Konrad Krupt

Use the right tools for the job.

Male Human Fighter 1/Transmuter 2
LN Medium Humanoid
Player Tomahawk


Init +3
Senses Perception +0


AC 15, touch 11, flat-footed 14; (+4 armor, +1 Dex)
hp 27
Fort +5, Ref +3, Will +4
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee MWK Falchion +7, 2d4+6, 18-20 x2, slashing
Melee MWK Falchion +6, 2d4+9, 18-20 x2, slashing (PA)
Ranged (+4 str) Composite Longbow +3, 1d8+4, x3, piercing


Str 19 (18), Dex 12, Con 12, Int 16, Wis 10, Cha 7
Base Atk +2; CMB +6; CMD 17
Feats Power Attack, Toughness, Combat Casting, Arcane Armor Training
Skills Climb +8 (1), Swim +8 (1), Knowledge Arcana +7 (1), Knowledge Local +7 (1), Knowledge Planes +7 (1), Knowledge Nature +7 (1), Knowledge Dungeoneering +7 (1), Knowledge Religion +7 (1), Knowledge History +7 (1), Spellcraft +8 (2), Linguistics +7 (1)
Traits Exile, Magical Knack
Languages Common, Infernal, Dwarven, Varisian, Thassilonian


On person MWK Falchion, Mithral Chainshirt, 20 cold-iron arrows,
In backpack Wizard's Kit, Rope, Spellbook
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (116 lb. light/233 lb. medium/350 lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped