Olaf Myrskytuuli

Fighting battles at World Wound, roaming the ashen skies

Male Human Druid 17
NG Medium Humanoid(human)
Player JJape


Init +13(+15 with medium or large air elemental, +14 with huge)
Senses Perception +30, darkvision (elemental form)


AC 36, touch 21, flat-footed 27; (+9 dex, +11 armor, +4 shield, +2 deflection)
with barkskin as medium or large air elemental 46, touch 22, flat-footed 35; (+11 dex, +11 armor, +4 shield, +2 deflection, +8/+9 natural, +0/-1 size)
with barkskin as huge air elemental 46, touch 22, flat-footed 34; (+12 dex, +11 armor, +2 deflection, +4 shield, +9 natural, -2 size)
hp 203(17d8+17*5+17+17)
Fort +23, Ref +20/+22/+23, Will +22[+19, drain] (+2 with heroism)
Special Defenses Venom Immunity, Bleed, Critical and Sneak Immunity, DR 5/-, Improved Great Fortitude


Speed 20 ft/ 60ft(perfect flight) / 120 ft(perfect flight) [normal/med or large/ huge air]
Medium Air, with G.M.F Slam +27 1d6+14+2d6(vs.evil)
with power attack Slam +23 1d6+26+2d6(vs.evil)
Large Air, with G.M.F 2x Slam +26 1d8+14+2d6(vs.evil)
with power attack 2xSlam +22 1d8+22+2d6(vs.evil)
Huge Air, with G.M.F 2x Slam +26 2d6+15+2d6(vs.evil)
with power attack 2xSlam +22 2d6+23+2d6(vs.evil)
as above + heroism 2xSlam +24 2d6+23+2d6(vs.evil)
Special Attacks Whirlwind (DC 24)


Spells prepared
9th (1) Elemental Swarm
8th (2) extended Wind Walk, Heal
7th (3+spellstaff) — 3xHeal+Heal(Spellstaff)
6th (4+1) — 3xGreater Dispel Magic, Fire Seeds
5th (4+1) — 2xStoneskin, 2xCall Lightning Storm, Transmute Rock to Mud

4th (4+1) — 2xextended Air Walk, 2xFreedom of Movement, extended Resist Energy
3rd (4+1) — 2xMagic Fang, Greater, 2xextended Barkskin, Stone Shape
2nd (4+2) — 4xResist Energy, 2xlesser restoration
1st (4+2) — 3xCLW, Faerie Fire, Endure Elements, Charm Animal
Cantrips (4) — Detect Magic, Create Water, Light, Stabilize


Str 13(11), Dex 28(22), Con 20(14), Int 12, Wis 22(16)[16, wisdom drain], Cha 8
Base Atk +12/+7/+2; CMB +17/+19/+20/+22(finesse); CMD 31/33/35/38 (normal/medium/large/huge air elemental)
Feats Toughness, Weapon Finesse, Power Attack, Natural Spell, Combat Reflexes, Extend Spell, Improved Initiative, Lunge, Great Fortitude, Improved Great Fortitude
Skills Acrobatics +11 (3), Climb +6 (1), Fly +12/+22/+23(perfect maneuveribility) (1), Handle Animal +8/+12 (5), Heal +11 (1), Knowledge(Geography) +20 (15), Knowledge (Nature) +24 (17), Linguistics +8 (6), Perception +32(eyes of the eagle) (17), Spellcraft +7 (1), Survival +30 (17), Stealth +29/+31/+25/+24(normal/medium/large/huge air elemental) (17), Swim +6 (1)
Traits Highlander, Magical Lineage(Air Walk)
Languages Taldane, Druidic, Skald, Varisian, Sylvan, Auran, Terran, Ignan, Aquan, Ancinent Thassilonian
SQ Nature Sense, Wild Empathy(+14), Woodland Stride, Trackless Step, Resist Nature`s Lure, Venom Immunity, Wild Shape 5/day, Thousand Faces, Nature Bond:Labrys, Timeless Body]


On person +2 Wild Dragonhide Fullplate, Agile Holy Amulet of Mighty Fists, +2 Wild Heavy Wooden Shield, Explorer`s Outfit(6 lbs), Cloak of resistance +5(1 lb.), Handy Haversack(5 lbs), Headband of inspired wisdom +6(1 lb.), Belt of physical might(Dex & Con) +6(1 lb.), Ring of Protection +2, Eyes of the Eagle, Pale Blue Rhombold Ioun Stone, Pale Green Prism Ioun Stone, Sihedron Ring
In handy haversack Druid Kit, Chronicler Kit, 3xPearl of Power(1st)(arcane), 3xpearl of power(2nd)(divine), 2xlesser Extend Metamagic Rod, Pearl of Power(2nd)(Divine), 3xOil of Mage Armor, 5000gp diamond&Granite Dust, 2xCMW wand, Pearl of Power(6th)(divine)
Notes 2xWish for Dex +2


Ulkonäkö
Olaf on melko pitkä (180 cm) ja nelikymppinen ihmismies. Kasvonpiirteistä Olafilta huomaa sekä ulfeeni että varisialaispiirteitä vanhemmilta perittynä: tuuheaa partaa lukuunottamatta Olafin kasvot ovat melko tavanomaiset. Olaf kuitenkin näyttäytyy nykyisin melko harvoin ihmismuodossa, suosien ennemmin ilmaelementaaleja.

Persoonallisuus
Olaf on yleisesti varisialaistyylisen hyväntuulinen ja ulfeenitapaan kovaääninen ihmismies, joka pitää kovaa ääntä niin omasta erinomaisuudestaan kuin näkemästään muiden ihmisten kärsimyksestä. Olafin suurin intohimo on lentäminen: hän mielellään lentelee ympäri maailmaa ja auttaa hädässä olevia matkustajia eläinkumppaninsa Jessica Taivassuden kanssa.

Biografia
Olaf syntyi ulfeenimiehen ja varisialaisnaisen ainoaksi pojaksi. Nuoruudessaan hän pyöri seikkailijaryhmässä, jota johti Asha (myöhemmin Kaddren). Tämä seikkailu Varisian takamailla Thassilaonialaisissa raunoissa tuotti aluksi paljon aarteita ja taikaesineitä, mutta eräänä kohtalokkaana päivänä punainen lohikäärme tappoi kaksi ryhmän jäsenistä, ja tämän lisäksi Olaf ja Asha pakenivat henkensä edestä.

Olaf ja Asha sopivat alustavasti hankkivansa kaksi uutta seikkailijajäsentä, mutta Asha petti tämän lupauksen, ja anasti itselleen omien tavaroidensa lisäksi kuolleiden kavereidensa varusteet sekä uusimmat löydetyt aarteet. Olafin ja Ashan välit menivät tästä poikki: Asha käytti rahansa hankkimaan valtaa ja aatelismiehen Magnimarista, kun taas Olaf jatkoi seikkailujaan Varisian ja pohjoisten maiden takamailla.

Näiden seikkailujensa aikalla Olaf kuuli huhuja jättiläisten massakerääntymisestä ja hyökkäyksistä sivistyneille maille. Olafia tällainen epätavallinen organisiointi huolestutti, ja yritettyään epäonnistuneesti saada Ashaa osallistumaan Varisian sivistyneiden alueiden suojeluun, hän päätti lähteä itse tutkimaan asiaa Jessican kanssa. Lähellä kivijättiläisten linnaketta hän törmäsi Thaskisieliin, Thanatokseen ja Alairiin, jotka olivat juuri jäänet yhtä tyyppiä vajaaksi seikkaillessaan.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped