Attach:hahmonkuva.jpg Δ

Zollen

Tällä kertaa ei vetäydytä.

Rogue (Ruffian) 4
Player Naal


Ancestry Human (aasimar), Background Field Medic
Speed 20, Perception +9••, darkvision, low-light vision
Alignment Neutral Good
Languages Taldane (Common), Orcish


Str 18, Dex 14, Con 12
Int 10, Wis 12, Cha 12


AC 22/24; (+6 armor, +0 Dex, (+2• +4) proficiency, +2 circumstance (shield))
HP 35; (+8 human, +24 rogue, +3 Con)
Fort +7•, Ref +10••, Will +9••


Melee ◆fist +10 1d4+4 B (agile, finesse, nonlethal, unarmed)
Melee ◆dagger +10 1d4+4 P (agile, finesse, thrown 10 ft., versatile S)
Melee ◆gauntlet +10 1d4+4 B (agile, free-hand)
Melee ◆longspear +10 1d8+4 P (reach)
Melee ◆mace +10 1d6+4 B (shove)
Melee ◆sap +10 1d6+4 P (agile, nonlethal)
Melee ◆sparkblade +11 2d6+4 P (agile, cold iron, finesse, magic, versatile S)
Ranged ◆dagger +8 1d4+4 P (agile, finesse, thrown 10 ft., versatile S)
Ranged ◆javelin +8 1d6+4 P (thrown 30 ft.)
Special Attacks sneak attack 1d6, surprise attack


SkillBonusAbilityProfLevelStatusCircItemTrained/Increased
Warfare Lore+6+0 Int+2+4   Background
any other Lore+0+0 Int+0+0    
Acrobatics+8+2 Dex+2+4   Class 1
Arcana+0+0 Int+0+0    
Athletics+12+4 Str+4+4   Class 2/3rd
Crafting+0+0 Int+0+0    
Deception+9+1 Cha+4+4   Class 3/4th
Diplomacy+7+1 Cha+2+4   Class 4
Intimidation+10+1 Cha+4+4 +1 Class fixed/2nd
Medicine+10+1 Wis+4+4  +1Background/AT
Nature+1+1 Wis+0+0    
Occultism+0+0 Int+0+0    
Performance+1+1 Cha+0+0    
Religion+7+1 Wis+2+4   Class 5
Society+6+0 Int+2+4   Class 6
Stealth+8+2 Dex+2+4   Class fixed
Survival+1+1 Wis+0+0    
Thievery+8+2 Dex+2+4   Class 7

Ancestry Feats
01 Celestial Eyes
Class Feats
01 You're Next
02 Medic Dedication
04 Dread Striker
General Feats
03 Armor Proficiency (heavy)
Skill Feats
BG Battle Medicine
01 Assurance (Medicine)
02 Continual Recovery
03 Ward Medic
04 Intimidating Prowess
Ancestry and class Features
01 Rogue's Racket (Ruffian)
01 Medium armor
01 Sneak attack
01 Surprise attack
03 Deny Advantage


Bulk 8.9 total, 8.9 without backpack, 0.5 in backpack
Worn full plate, braclet of dashing, backpack, chalk (10), clothing (explorer's), crowbar, grappling hook, expanded healer's tools, religious symbol of Iomedae (wooden), rope (50 feet), thieves' tools, replacement picks (2), wooden shield
Weapons dagger, javelin (6), mace, sap, sparkblade
Stowed bedroll, clothing (explorer's), mug, rations (7 days), sack (5), waterskin
Consumables antivenom, minor elixir of life (1d6, x2)
Kotona odottamassa longspear (keihäs on raskas kantaa)


Zollenin syntymää eivät edeltäneet taivaalliset ilmiöt, ilmestykset tai enteet. Kahdelle tavalliselle vanhemmalle vain sattui putkahtamaan lapsi, jolla oli huomattavan kirkkaat silmät. Ei sinänsä epätavallista Lastwallin tienoilla. Poika kulki läpi paikallisten koulujen ja kirkko-opistojen, mutta etulinjojen tai johtajuuden sijaan häntä kiinnosti parantaminen.
Pojalla ei ollut papiksi tarvittavaa kuria tai pyhältä soturilta vaadittavaa omistautumista. Hän mielellään auttoi, mutta sortui maallisiin paheisiin niin toistuvasti että hänet olisi pitänyt singota ulos papistosta katapultilla. Hän oli kuitenkin pidetty tavallisen väen keskuudessa, ja tarkoitti yleensä hyvää. Mitä nyt joskus hieman lyhytpinnaisella tavalla.
Sitten eräänä päivänä hänen palaillessaan hoivareissulta kohti Vigiliä hän näki yön muutuvan päiväksi ja tajusi pääkonttorin juuri lakanneen olemasta merkittävä osa elämäänsä. Hän teki osansa pakolaisten haalimisessa ja saattamisessa, ja ajautui Lastwallin selviytyneen johdon mukana Absalomiin. Johdon kerätessä vielä rivejään Zollen kuuli Otarissa olevan jotain huolia, ja hän ajatteli käydä katsomassa onko Absalomin lähiseutu samanlaista kuin Lastwallin maaseutu.


Item#CostBUSBulkGainGold
Start 0 36.00
Minor elixir of life (1d6)130  0.1 33.00
Minor elixir of life (1d6)130  0.1 30.00
Scale mail1402 >>26.00
Backpack10.10  0 25.90
Bedroll10.020  0.1 25.88
Chalk (10)10.010  0 25.87
Clothing (explorer's)10.10  0.1 25.77
Clothing (explorer's)10.10  0.1 25.67
Crowbar10.50  0.1 25.17
Grappling hook10.10  0.1 25.07
Healer's tools1501 >>20.07
Mug10.010  0 20.06
Rations (7 days)10.40  0.1 19.66
Religious symbol of Iomedae, wooden10.10  0.1 19.56
Rope (50 feet)10.50  0.1 19.06
Sack (5)10.010  0.1 19.05
Thieves' tools130  0.1 16.05
Replacement picks10.30  0 15.75
Replacement picks10.30  0 15.45
Waterskin10.050  0.1 15.40
Wooden shield110  1 14.40
Longspear10.50  2 13.90
Mace110  1 12.90
Sap10.10  0.1 12.80
Shortsword10.901 >>11.90
Dagger10.20  0.1 11.70
Javelin10.10  0.1 11.60
Javelin10.10  0.1 11.50
Javelin10.10  0.1 11.40
Javelin10.10  0.1 11.30
Javelin10.10  0.1 11.20
Javelin10.10  0.1 11.10
Scroll of heal 1140  0.1 7.10
Antivenom*61  0.1 7.10
Lesser healing potion*121  0.1 7.10
Expanded Healer's tools*501 7.10
Sparkblade*701  0.1 7.10
Full Plate*302  4 7.10
Bracelet of dashing*583  0.1 7.10

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped