Merrean Grace-Under-Pressure

"Armo käyköön oikeudesta, kosto viatonta loukanneelle armosta."

tiefling (spitespawn) paladin (divine hunter) of Ragathiel 2/gunslinger (mysterious stranger) 1/inquisitor (preacher) 5/ranger (divine tracker) 1
LG medium outsider (native)
Player Rei (4304-11)
Xp 25
Faction Silver Crusade
Prestige/Fame 7/40


Init +5 (+4 Dex, +1 Cunning Initiative)
Senses darkvision 60 ft., Perception +5


AC 21, touch 14, flat-footed 16; (+5 armor, +4 Dex, +2 natural)
hp 61 (4d10+5d8+9)
Fort +15, Ref +11, Will +112; +1 vs. transmutation
Special Defenses fire/electricity/cold resist 5


Speed 30 ft.
Melee bastard sword +8/+3 (1d10+1/19-20, x2)
Ranged +1 composite longbow +12/+7 (1d8+2/x3) or
+1 reliable musket +12 (1d12+1/x4, misfire 1)
Special Attacks smite evil 1/day (+3 to attack, +2 to damage on target if evil; +4 damage on first attack if evil outsider, undead, or dragon; automatically bypasses DR; +3 deflection AC against target of smite); +1 on all rolls made to confirm critical hits; bane (5 rounds/day)
Grit Pool 3
Deeds Deadeye, Focused Aim, Gunslinger's Dodge
Spell-like lay on hands, 1d6, 4/day


Spells (CL 5th, concentration +5)
2nd (2/day) - lesser restoration, resist energy, see invisibility
1st (5/day) — bowstaff, divine favor, magic weapon, true strike
0 - create water, detect magic, guidance, read magic, sift, stabilize
Domain Leadership (4/day as standard action, can give one ally within 30 feet a +2 insight bonus on attack rolls, AC, CMD, and skill checks for 1 round)


Str 12, Dex 18, Con 13, Int 10, Wis 12, Cha 16
Base Atk +7/+2; CMB +8; CMD 22
Feats Armor of the Pit, Deadly Aim, Gunsmithing, Point-Blank Shot, Precise Shot, Rapid Reload, Quick Draw
Skills Acrobatics +15 (8), Climb +5 (1), Craft (alchemy) +4 (1), Diplomacy +171 (9), Handle Animal +7 (1), Heal +5 (1), Intimidate +5, Knowledge (planes) +10 (7), Knowledge (religion) +11 (8), Linguistics +3 (1), Perception +5 (1), Sense Motive +10 (4), Stealth +8 (1), Survival +53 (1), Swim +5 (1), Use Magic Device +8 (1)
Traits Anatomist, Dangerously Curious
Languages Abyssal, Celestial, Common, Draconic, Infernal, Thassilonian
SQ aura of good, bane, cunning initiative, detect alignment, detect evil, determination 2/day, discern lies (5 rounds/day), domain (Leadership), favored enemy (construct +2), favored weapon, fiendish resistance, judgment 2/day, monster lore (+1), skilled (Diplomacy, Linguistics), smite evil, soul seer (deathwatch as a spell-like ability at will), stern gaze (+2), track (x2!)


On person bastard sword, cleric's vestments, +1 reliable musket (9 lbs.), +1 elven chain, +1 composite longbow (Str +1), slippers of spider climbing, lesser talisman of life's breath, swarmbane clasp (in pocket), 2x spring-loaded wrist sheath (vasemmassa potion of fly, oikea tyhjä), efficient quiver (contains: 5 arrows, 15 cold iron arrows, 10 silversheen arrows), second efficient quiver (contains: 10 thistle arrows, 5 smoke arrows, 9 adamantine blanched arrows), 4x holy water, 4x alchemist's fire, acid flask, black powder (19), bullets (5), alchemical silver bullets (10), cold iron bullets (9), adamantine bullets (10), paper cartridges (10), dragon's breath alchemical cartridges (5), muleback cords, gunsmith's kit (2 lbs.), 2x scroll of see invisibility, 2x scroll of align weapon, 2x scroll of resist energy, scroll of protection from evil, 2x meditation tea
In backpack 5x ration
Wealth 17426,5 gp
Encumbrance 45,5 lb. without backpack; 48,5 lb. with backpack (43/133 lb. light/86/266 lb. medium/130/400 lb. heavy)


Torstai
1 +2 circumstance bonus when influencing people from Magnimar
2 +1 on Will saves after the first one when receiving more than one Will save to overcome an enchantment (compulsion) effect (boon from #5-22)
3 +6 to follow tracks
- +1 to Knowledge checks made in the Grand Lodge (boon from #5-08)
- mission check boon (boon from #5-08)
- when in Mendev, can purchase the following spellcasting services at half price: CLW, CMW, CSW, make whole, remove blindness/deafness, remove curse, remove disease, remove paralysis, lesser restoration; 3 uses (boon from #5-02)
- +2 on Charisma-based skill and ability checks made to influence crusaders of Mendev (boon from #5-02 & #5-22)
- can cast blistering invective or burning gaze as an SLA, using character level as CL and highest mental stat modifier to calculate DC; or convert all damage dealt by either of those spells to divine damage; two uses (boon from #5-24)
- as a swift action, gain a +1 insight bonus on attack rolls made against undead; for each successful hit, this bonus increases by +1 (max. +3); duration 5 rounds; one use (boon from RftS)
- while adventuring in the City of Brass, can either turn in bounty document to restore 4 expended PP, or give the document to a native of the Plane of Fire with an Intelligence score of at least 8 in order to gain a +10 bonus to any Diplomacy checks made to influence it; one use (boon from #6-17)
- can forgo a Day Job check and cross off this boon to restore 1d4+1 charges to a timeworn device (1d4+5 if character has the Technologist feat), up to its maximum; one use (boon from #6-17)
- respect of the Order of the Nail + swarmbane clasp
- Bonekeep Malady 2: upon taking mental stat damage or drain, also confused a number of rounds equal to the damage taken (Will save penalty 0)
- Rare Generator (2 charges)
- Crusader Star: can requisition a +1 holy weapon or 10 pieces of ammunition for the duration of an adventure; alternatively, can use medal as an additional focus when casting a spell with the good descriptor to apply the benefits of Empower Spell to the spell without increasing its caster level; 2 uses
- can purchase one weapon or armor made of horacalcum, noqual, or siccatite at its listed cost
- +1 on Knowledge (nature) checks when dealing with fey
- +2 on Diplomacy checks against creatures of the fey type

Ostoslista: timeworn sonic rifle, 5 charges, 6500 gp


Olento, joka myöhemmin saisi nimen Merrean, syntyi Lastwallissa - mikä on varsin huono paikka syntyä, kun sattuu olemaan tiefling. Pojaksi itseensä viittaava kaunanpenikka syntyi naisparille, joka oli rukoillut jumalilta omaa lasta. He saivat itse asiassa kaksikin, molemmat jumalallisista lähteistä, mutta varsin erilaisista sellaisista: toinen oli garudanverinen aasimar, toinen taas divinsukuinen tiefling. Vaikka useimmista tieflingeistä alkaa nähdä vasta teini-iässä heidän verenperimänsä vaikutuksen, Merrean oli jo kapaloikäisenä hieman outo muun muuassa siinä mielessä, että sukupuolenmääritys osoittautui mahdottomaksi.

Lastwallin asukkaina tieflingin äidit päättelivät suhteellisen ripeästi, että vaikka heidän kohdalleen oli osunut siunaus aasimar-lapsen muodossa, oli heille annettu vastapainoksi myös kirottu jälkeläinen. Pari vuotta he onnistuivat piilottelemaan hieman haltiaa muistuttavaa lastaan, mutta kelmeiden, homemaisten laikkujen alkaessa ilmestyä tämän iholle naiset päättivät pitkien ja tuskallisten pohdintojen jälkeen viedä jälkeläisensä paikkaan, jossa tämä saisi todennäköisemmin varttua aikuiseksi. Kohteeksi he valitsivat sekasikiöiden ja taivaallisten voimien yhtä lailla valittun kaupungin - Magnimarin.

Parin orpokodin ja muutaman temppelin jälkeen Merrean lopulta löysi kodin, jossa hänet nimettiin uudelleen lapsuusnimen kadotessa historian hämäriin. Kyseinen koti oli Ragathielin, Koston Kenraalin pienimuotoinen temppeli: sen papit ja temppeliritarit olivat lähes yhtä mieltä siitä, että tässä vaiheessa noin kaksitoistavuotiasta kehitykseltään vastaava hontelo poika olisi vallan kelvollinen kansalainen, jos ottaisi Ragathielin opetukset ja saavutukset sydämeensä. Epätoivoisesti hyväksyntää hakeva tiefling takertui pyhään sanomaan kuin viimeiseen oljenkorteen, joka se todennäköisesti hänelle olikin. Koulutus oli heiveröiselle mutta näppäräsormiselle Merreanille hieman hankalaa, ja muiden ritarioppilaiden erikoistuessa perinteiseen tapaan äpärämiekan heiluttamiseen (asevalinta, joka aikuisiällä rupesi tuntumaan Merreanista hieman ironiselta) hän kehitti mieluummin taitojaan jousiampujana. Vaikka vanhemmat papit ja ritarit hieman pelkäsivätkin, ettei Ragathiel ojentaisi pyhää voimaansa jouseen erikoistuneelle ja luonteeltaan kovin rauhalliselle soturille, Merrean osoitti kaikkien oletukset vääriksi ja varttui temppelissä täysivaltaiseksi temppeliritariksi, ansaiten itselleen liikanimen Armo-Paineen-Alaisena.

Vietettyään hyvän tovin Magnimarissa toimien osana kaupunginvartiostoa Merrean sai komennuksen ylemmiltään: hän olisi lähtevä Ragathielin pyhäksi edustajaksi Tiennäyttäjäjärjestön pariin, sillä kyseinen järjestö oli tunnettu niin avomielisyydestään omituisia henkilöitä kohtaan kuin tahdostaan parantaa maailmaa. Hän suostui tehtävään ilomielin, tietäen (ja ollen yllättävää kyllä oikeassa) että temppeli lähettäisi moiselle tehtävälle vain luotettavimpiin kuuluvia agenttejaan. Kotiin hän jätti nuoren vaimonsa, jonka kanssa nuori ritari on vakaasti päättänyt saada liudan lapsia, vaikkei ole fyysisesti siihen kykeneväinen. Kyllähän Ragathiel uskollisen soturinsa voi siunata, toteaa hän toiveikkaasti ja vakaalla uskolla ihmeiden voimaan.

Merrean on erottuva ilmestys liikkuessaan lähes minkä tahansa kaupungin tai kylän kaduilla: paraatihaarniskaan pukeutuva, jousta ja äpärämiekkaa mukanaan kantava pitkähkö hahmo vaikuttaa ensin tavanomaiselta temppeliritarilta, mutta tarkempi tarkastelu erottaa hänet helposti tavallisista humanoideista. Merreanin tummanruskea iho on sieltä täältä vaihtelevan kokoisten vihervalkoisten, kuin homeisten läiskien koristama, ja hänellä on nuorempana ollut myös melkoinen akne, joka on jättänyt arpensa kaitaan, pottunokkaiseen naamaan. Hänen vaaleat hiuksensa ovat kiharat, mutta sen huomaa vain otsalle jätetystä pidemmästä töyhdöstä, loppujen ollessa liian lyhyitä kihartuakseen kunnolla. Lisäksi Merreanilla on tuuheat punertavat poskiparrat, joiden seasta sojottaa kalpeita luupiikkejä, ja pieni pukinparta. Hänen silmänsä ovat helmenharmaat ja vihertäviä läikkiä täynnä, eikä niissä ole pupilleja, mikä yhdessä teräväkärkisten mutta alaspäin kaartuvien korvien kanssa saa hänet muistuttamaan etäisesti haltiaa. Myös tieflingin ruumiinrakenne on hieman outo: hänen raajansa ovat hieman liian pitkiä torsoon suhteutettuna, ja tuntuvat levenevän kauempana ruumiista, johtaen siihen, että hänellä on harvinaisen suuret ja kulmikkaat kämmenet ja jalkaterät. Taisteluiden ja muiden liikuntasuoritusten jälkeen on mahdollista havaita, että Merreanin hiki on nesteen sijasta limamaista ja muodostaa hänen ihonsa pinnalle sitkaan limakerroksen, joka pikkuhiljaa kuivuu ja varisee pois.


Juustosalaatti
lv 9: paladin 2/gunslinger 2/inquisitor 5; lucky
lv 10: paladin 2/gunslinger 2/inquisitor 6; determination 3/day
lv 11: wut

Skenaariot

 1. 15.8.2013 #3-23: The Goblinblood Dead
 2. 21.9.2013 #2-11: The Penumbral Accords
 3. 2.10.2013 #5-01: The Glass River Rescue
 4. 19.10.2013 #5-04: The Stolen Heir
 5. 22.12.2013 #5-08: The Confirmation (GM reward)
 6. 2.6.2014 #14: The Many Fortunes of Grandmaster Torch (GM reward)
 7. 24.9.2013 #5-02: The Wardstone Patrol (GM reward)
 8. 26.6.2014 #5-21: The Merchant's Wake
 9. 27.8.2014 #5-22: Scars of the Third Crusade
 10. 7.9.2014 #5-24: Assault on the Wound
 11. 13.9.2014 #5-01: Trial by Machine
 12. 6.10.2014 Pathfinder Free RPG Day Module: Risen From the Sands
 13. 5.3.2013 Pathfinder Module: From Shore to Sea (GM reward)
 14. 11.4.2015 #6-17: Fires of Karamoss
 15. 1.8.2015 Pathfinder Module: Broken Chains (GM reward)
 16. 11.12.2015 #4-13: Fortress of the Nail (GM reward)
 17. 17.1.2016 Pathfinder Society Special: Ruins of Bonekeep, Part II - Maze of the Mind Slave
 18. 14.5.2016 #6-20: Returned to Sky (GM reward)
 19. 4.6.2016 Pathfinder Module: Realm of the Fellnight Queen

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped