Roskva Ljótrmundardottir

my blade is a spark of hope and a revolution shall ignite

female half-orc fighter (viking) 6/cavalier (beast rider/gendarme) 5
CG medium humanoid (human, orc)
Player Rei (4304-10)
XP 32
Faction Taldor -> Liberty's Edge
Prestige/Fame 6/57


Init +2
Senses darkvision 60 ft., Perception +1


AC 29, touch 14, flat-footed 26; (+8 armor, +6 shield, +3 Dex, +1 natural, +1 deflection)
hp 94 (11d10+24)
Fort +12, Ref +9, Will +9; +2 resistance bonus against spells and spell-like abilities
Special Defenses


Speed 30 ft.
Melee Gamin (+2 mithral allying longsword) +18/+13/+8 (1d8+6/17-20 x2)
PA Gamin +15/+10/+5 (1d8+12/17-20 x2)
rage Gamin +20/+15/+10 (1d8+8/17-20 x2)
rage PA Gamin +17/+12/+7 (1d8+14/17-20 x2) or
mwk cold iron warhammer +16/+11/+6 (1d8+4/x3)
PA mwk cold iron warhammer +13/+8/+3 (1d8+10/x3)
rage mwk cold iron warhammer +18/+13/+8 (1d8+6/x3)
rage PA mwk cold iron warhammer +15/+10/+5 (1d8+12/x3) or
adamantine heavy pick (same as warhammer, but 1d6/x4)
Ranged javelin +14 (1d6+4/x2)
rage javelin +16 (1d6+6/x2)
Special Attacks rage (19 rounds/day, +4 Str/Con, +2 Will (morale), -2 AC, +22 HP); challenge (2/day, +1 damage against target, -2 AC except against target, +1 to hit against target when astride mount (morale bonus)); cold steel (as standard action 4/day, can give melee weapon or 50 pieces of ammunition the frost property for 5 rounds)


Str 18, Dex 16, Con 14, Int 10, Wis 12, Cha 13
Base Atk +11/+6/+1; CMB +153; CMD 283
Feats Boon Companion, Eldritch Heritage (boreal), Extra Rage, Improved Bull Rush, Improved Critical (longsword), Iron Will, Pass for Human, Power Attack, Skill Focus (Survival), Two-Weapon Fighting, Weapon Focus (longsword)
Rage Powers Ferocious Beast
Skills (ACP -1) Diplomacy +162 (11), Disguise +11, Handle Animal +8 (4), Intimidate +13 (8), Knowledge (dungeoneering) +6 (1), Knowledge (local) +6 (1), Knowledge (religion) +4 (1), Linguistics +1 (1), Ride +10 (5), Survival +10 (3)
Traits Ease of Faith, Irritable Diplomat
Languages Common, Orc, Skald
SQ banner, berserker, by my honor (good/Will), cavalier's charge, challenge, city-raised, darkvision, fearsome, intimidating, mount, orc blood, order (Order of the Sword), sacred tattoo, shield defense +1


On person 4x alchemist's fire, 2x acid, 2x alkali, antitoxin, backpack, +3 darkwood heavy wooden shield (5 lbs.), Gamin, Liberator of Crystalcrag (2 lbs.), mwk cold iron warhammer (5 lbs.), adamantine heavy pick (6 lbs.), +2 noqual breastplate (15 lbs.), belt of giant strength +2 (1 lb.), soldier's uniform (5 lbs.), arcanolembic, amulet of natural armor +1, 2x scroll of lesser restoration, javelin x3 (6 lbs.), wand of CLW (22 charges), 2x spring-loaded wrist sheath (vasemmassa potion of chill shield, oikeassa potion of fly), ring of protection +2
In backpack pathfinder's kit (12 lbs.)
At lodge tent, cold-weather outfit
Wealth 15193 gp
Encumbrance 50 lb. without backpack, 62 lb. with backpack (100 lb. light/200 lb. medium/300 lb. heavy)


Notes
1 +10 when disguising as human, with no penalty for disguising as another race
2 Once per day, can gain a +5 circumstance bonus to Diplomacy; if the check fails, receives a -2 penalty to all Charisma-based checks for 10 min (Irritable Diplomat trait)
3 +2 to bull rush, no AoO


Torstai
- receive +2 aid another from other Taldor faction members (boon from end of Season 4)
- 1d6 extra damage on one damage roll against a true dragon, one use (boon from #2-17)
- WBGT trait boon
-one use: cast continual flame, dispel magic, lesser globe of invulnerability or restoration using character level as caster level (boon from #4-19) (used 4.3.2014)
- Accumulating an Army (Riftwardens)
- all characters have access to the following spells: anti-summoning shield, protection from outsiders, telepathic censure (boon from #5-07)
- can use boons from Absalom and Mendev as if in both simultaneously (boon from #4-16)
- permanent endure elements (su) when in cold temperatures up to 0 F/-17.8 C (boon from #2-19)
- acquainted with Aslynn ("boon" from #5-09)
- +4 circumstance bonus on Diplomacy checks during one scenario set in Absalom; one use (boon from #2-04)
- permanent +2 circumstance bonus on any one Knowledge check (chosen: dungeoneering) (boon from #2-04)
- +1 to Charisma-based checks in Geb and towards Gebbites (boon from #26)
- 1 free remove curse, CL 12th (boon from #2-20)
- at the beginning of an encounter that includes one or more hostages or other captives who have a starting attitude of at least Indifferent towards you, can cross off this boon to increase base speed by 10 feet, gain a +3 dodge AC bonus against attacks of opportunity, and a +2 morale bonus on combat maneuver checks until the end of the encounter (boon from #6-07)
- Gamin repaired for 25 PP f yeah
- oread's favor

Unidentified Unguent: for 1d4+3 rounds, gain one of the following effects and aftereffects (roll 1d6) - 1-2 rage sickened 1 round; 3-4 reach increased by 5 ft., 1d2 Dex damage; 5-6 1 line of acid (4d6, DC 15, 15 ft.), 2d6 acid

Thrymja

Elävä tankki. Laiskanpulskea.
Dinosaur (ankylosaurus) animal companion
N Large animal
Init +2
Senses low-light vision, scent


AC 36, touch 11, flat-footed 34 (+18 natural, +2 Dex, +7 armor, -1 size)
hp 52 (8d8+16)
Fort +8, Ref +8, Will +5; evasion, devotion


Speed 30 ft.
Melee tail +13/+8 (3d6+10)
rage tail +17/+12 (3d6+15)
Special Attacks stun


Str 22, Dex 15, Con 14, Int 2, Wis 12, Cha 8
Base Atk +6; CMB +13; CMD 25
Feats Armor Proficiency (Light), Improved Natural Armor, Improved Natural Attack (tail), Iron Will, Narrow Frame
Skills Acrobatics +8 (3), Escape Artist +3 (1), Perception +7 (3), Swim +9 (1)
SQ combat training
Equipment +1 furious amulet of mighty fists bit and bridle, +3 chain shirt barding, military saddle


Tricks attack (2), come, defend, down, flank, guard, heel, work

Stun (Ex): An ankylosaurus's tail can deliver a powerful, stunning blow. A creature struck by this attack must make a DC 21 (rage DC 23) save or be dazed for 1 round. If the strike is a critical hit and the target fails its save, it is instead stunned for 1d4 rounds. The save DC is Strength-based.

Haglaz

Isän hevonen, palautettu kotiin.
Horse animal companion
N Large animal
Init +2
Senses low-light vision, scent


AC 24, touch 11, flat-footed 23 (+9 natural, +2 Dex, +4 armor, -1 size)
hp 53 (6d8+24)
Fort +7, Ref +7, Will +5; evasion, devotion


Speed 50 ft. (35 ft. in armor)
Melee bite +9 (1d6+5)
2 hooves +4 (1d6+2)
Special Attacks


Str 20, Dex 15, Con 18, Int 2, Wis 12, Cha 6
Base Atk +4; CMB +8; CMD 20
Feats Armor Proficiency (Light), Improved Natural Armor, Improved Natural Attack (bite), Iron Will
Skills Acrobatics +8 (3), Perception +7 (3)
SQ combat training
Equipment bit and bridle, masterwork chain shirt barding, military saddle


Tricks attack (2), come, defend, down, flank, guard, heel, work

Roskva on syntyjään Kopparbergetistä, Sveinn Verikotkan tämänhetkiseltä hallintoalueelta Linnormikuninkaiden mailta. Hän on perheensä kolmas lapsi viidestä, ja vanhin tytär: häntä edelsivät kaksi vanhempaa veljeä, ja jäljessä seurasivat pikkusisko ja pikkuveli. Hänen äitinsä Herdis Bresintytär ja isänsä Ljótrmund Jonkunpoika ovat molemmat kyläyhteisön uskollisia miekkakäsiä, jotka suojelivat tavallisia kansalaisia Kuparivuoren vaihtaessa verisesti käsiä vuosisadan vaihteen jälkeen. He tutustuivat toisiinsa lähemmin jo nuorina siitäkin huolimatta, että Herdisin vanhemmat eivät erikoisemmin pitäneet ajatuksesta tuoda sukuun perheetön ja vieläpä Herdistä hieman nuorempi puoliörkki, joka oli vaeltanut pennittömänä kylään paria vuotta aiemmin ja pestautunut lähes välittömästi asevoimiin. Ljótrmundin voimia ja uskollisuutta ei kuitenkaan enää useamman vuoden palveluksen jälkeen ollut väheksyminen, ja useiden kuukausien aktiivisen riiauksen jälkeen soturi ja kilpineito saivat toisensa. Heidän viisi lastaan ilmentävät kaikki sekarotuista verenperimäänsä enemmän tai vähemmän, ja Roskva on niitä onnekkaina pidettyjä, joilla vain valtavan roteva ruumiinrakenne ja hieman erikoisen muotoiset korvat ilmentävät ulkoisesti neljäsosaa örkinverta.

Kaikki Roskvan sisarukset ovat sotureita, tai pienimmän sisaruksen tapauksessa sellaiseksi suuntaavia. Myös Roskva tiesi jo varhain, että voimakas rakenne ja tahdonvoima tekisivät hänestä hurjan taistelijan. Kuitenkin Kuparivuori tuntui jollain tavalla nuoresta naisesta väärältä paikalta kouluttautua: täällä oli vain hirviöitä, joita teurastaa hamaan loppuun saakka. Nuori nainen halusi enemmän - tekniikkaa, taktiikkaa, vihollisia joissa olisi muutakin haastetta kuin se, kuinka kovaa ne löivät. Jonkin aikaa asiaa pohdittuaan täysi-ikäisyyden niukin naukin saavuttanut punapää kysyi isältään lupaa lähteä Taldoriin huskarlien oppiin. Varsin lyhyen pohdinnan jälkeen Ljótrmund antoi hyväksyntänsä tietäen varsin hyvin, että jos tytär halusi vaeltaa, hän tekisi sen joka tapauksessa, heltiäisi lupaa eli ei.

Roskva matkasi siis Taldoriin, ja vietti siellä joitain vuosia lähinnä Opparassa. Vaikka hän olikin auttamattomasti liian kokematon harkitakseen Ulfeenikaartiin hakemista, erinäiset turnajaiset, gladiaattoriottelut ja vähemmän järjestetyt baaritappelut alkoivat nopeasti koulia punapäätä. Nuori nainen löysi itsestään sieltä todellisen soturin, joka oppi nauttimaan taistelusta ja kohtaamaan miehen tai naisen silmästä silmään taistelukentällä - ja tarpeen vaatiessa viemään älyllisen olennon hengen. Samalla naisesta, jonka ruumis tuntui pelkiltä lihaksilta, luilta ja kovettumilta, löytyi puoli, joka arvostaa suuresti kauniita asioita ja ruumiillisia nautintoja.

Lähes viisi vuotta myöhemmin itsensä joviaaliksi, yhteistyökykyiseksi ja -haluiseksi ja omat puutteensa vahvasti tiedostavaksi henkilöksi todennut neljäsosaörkki lähestyi Opparan tiennäyttäjäloosia mielessään ujo toive, että pääsisi liittymään järjestöön. Ensin huhut ja sitten keskustelut satunnaisten tiennäyttäjien kanssa olivat herättäneet Roskvassa mielenkiinnon: kyllähän hän yleensä yksin puoliaan osasi pitää, mutta millaista olisikaan taistella rinnallaan useita muita, joilla olisi yhteinen päämäärä selvitä taistelusta hengissä - ja joihin voisi ehdottomasti luottaa? Samalla pääsisi katselemaan vähän maailmaa ja katselemaan suhteellisen turvallisesti, miten vihulaisille annetaan kuonoon muutenkin kuin miekalla tai nyrkillä. Muutaman tehtävän tiennäyttäjien parissa vietettyään viikinkisoturi on todennut, että vaikka heidän käsittämättömät taikatemppunsa saavatkin hurjia aikaan, velhot ja muut loitsijat ovat niin auttamattoman hataria otuksia, että heitä on syytä suojella aktiivisesti...

Fluffy Information
Age 26
Hair Fox-red, mid-back-length, braided tightly at the sides, pulled into low ponytail at back
Eyes Very pale blue, almost white
Height 6'4"/192 cm
Weight 218 lbs./99 kg
Deity Kurgess (occasionally Solveig Megindottir)
Homeland Kopparberget, Lands of the Linnorm Kings

Skenaariot

 1. 9.6.2013 #2-15: Shades of Ice I - Written in Blood
 2. 8.7.2013 #2-01: Before the Dawn I - The Bloodcove Disguise
 3. 26.7.2013 #4: Frozen Fingers of Midnight (GM reward)
 4. 7.8.2013 #2-02: Before the Dawn II - Rescue at Azlant Ridge
 5. 14.8.2013 #2-17: Shades of Ice II - Exiles of Winter
 6. 18.8.2013 Pathfinder Module: We Be Goblins Too!
 7. 9.9.2013 #2-19: Shades of Ice III - Keep of the Huscarl King
 8. 14.11.2013 Pathfinder Online: Thornkeep - The Forgotten Laboratory (GM reward)
 9. 21.11.2013 Pathfinder Online: Thornkeep - The Enigma Vaults (GM reward)
 10. 28.11.2013 #4-19: The Night March of Kalkamedes (GM reward)
 11. 20.12.2013 #30: The Devil We Know II - Cassomir's Locker
 12. 30.1.2014 #5-09: The Traitor's Lodge
 13. 13.2.2014 #2-21: The Dalsine Affair (GM reward)
 14. 27.2.2014 #16: To Scale the Dragon
 15. 2.2.2014 #32: Drow of the Darklands Pyramid (GM reward)
 16. 4.3.2014 Pathfinder Society Special: Ruins of Bonekeep Level I - The Silent Grave
 17. 19.4.2014 #5-07: Port Godless
 18. 7.8.2014 #4-16: The Fabric of Reality
 19. 9.9.2014 #2-04: Shadows Fall on Absalom
 20. 28.11.2014 #26: Lost at Bitter End
 21. 20.4.2015 #2-20: Wrath of the Accursed
 22. 18.9.2015 #7-04: The Ironbound Schism
 23. 29.9.2015 #6-07: Valley of Veiled Flame
 24. 19.12.2015 #36: Echoes of the Everwar, Part I - The Prisoner of Skull Hill
 25. 19.12.2015 #44: Echoes of the Everwar, Part III - Terror at Whistledown
 26. 19.12.2015 #42: Echoes of the Everwar, Part II - The Watcher of Ages
 27. 20.12.2015 #53: Echoes of the Everwar, Part IV - The Faithless Dead

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped