Sykni Ajalaitle Acheron

"Se, että synnyin tiennäyttäjäksi, ei tarkoita sitä, että minun tarvitsisi olla murhaaja."

half-elf investigator (empiricist) 2/witch 3
N medium humanoid (human, elf)
Player Rei (4304-14)
Xp 13
Faction Grand Lodge
Prestige/Fame 21/25


Init +2 (+2 Dex)
Senses low-light vision, Perception +133


AC 12, touch 12, flat-footed 10; (+2 Dex)
hp 38 (2d8+3d6+10; FCB +3)
Fort +61, Ref +7, Will +9; +2 against enchantment, share will
Special Defenses immune to sleep


Speed 30 ft.
Melee juu elikkäs
Ranged lel
Special Attacks


Extracts (CL 2nd)
1st (4/day) —
Inspiration pool 6


Formulae known
1st - ant haul, comprehend languages, detect secret doors, identify, keen senses, shield, touch of the sea


Spells (CL 5th2, concentration +10; * = patron spell)
2nd (2/day, DC 17) — glitterdust, qualm
1st (5/day, DC 16) — bless*, spell, spell, spell, spell
0 - detect magic, guidance, read magic, stabilize
Patron Ancestors
Hexes (DC 16) Cackle, Evil Eye, Fortune, Misfortune


Spells known
2nd - glitterdust, qualm
1st - bless*, bungle, cause fear, delusional pride, enlarge person, fumbletongue, ill omen, infernal healing, peacebond, remove disease, unbreakable heart


Str 10, Dex 14, Con 14, Int 21, Wis 10, Cha 10
Base Atk +2; CMB +2; CMD 14
Feats Dilettante, Extra Hex (Cackle), Extra Hex (Fortune)
Skills Craft (alchemy) +11 (3), Diplomacy +84 (5), Disable Device +14 (5), Knowledge (engineering, geography, history, local, nobility) +11 (1), Knowledge (arcana, dungeoneering, planes, nature, religion) +12 (2), Linguistics +9 (1), Perception +133 (5), Sense Motive +5, Spellcraft +12 (4), Use Magic Device +13 (5)
Traits Magical Knack, Tireless Logic
Languages Aklo, Common, Draconic, Elven, Sylvan, Thassilonian, Tien, Undercommon
SQ alchemy, arcane training, dual-minded, elf blood, elven immunities, familiar (rat), inspiration, keen senses, low-light vision, trapfinding


On person scholar's outfit, spell component pouch, mwk thieves' tools, wand of CLW (34 charges), wand of mage armor (42 charges), wand of bless, wand of expeditious retreat, brown e-pick (10 charges; 1 lb.), medlance (10 uses), subsonic vermin manipulator (60 rounds), cloak of resistance +1, first aid gloves, alchemy crafting kit, 2x scroll of lesser restoration (cannot be sold), headband of vast intellect +2 (Diplomacy, Thassilonian)
Wealth 1182 gp
Encumbrance 18 lbs. without backpack, 18 lb. with backpack (33 lb. light/66 lb. medium/100 lb. heavy)


Notes
1 +2 Fort from familiar
2 +1 CL to use spell trigger and spell completion items
3 +1 to locate traps
4 +5 to gather information

Boons
- +1 on Knowledge checks in the Grand Lodge (boon from #5-08)
- +3 circumstance bonus on Diplomacy checks to influence high-standing members of House Thrune, the Chelish government, or a Hellknight order in good standing (boon from #4-11)
- upon earning 0 PP at the end of an adventure that included one or more encounters in Absalom, can cross off this boon to earn 1 PP instead (boon from #6-05)
- when commanding armies using the Mass Combat rules, your army gains a +1 to DV, OM, and Morale (boon from #5-24)
- +1 on Diplomacy and Knowledge (nobility) checks made within Absalom
- as a swift action, can gain one of two benefits against magical beasts and humanoids with the orc subtype: can choose to gain a +2 bonus on attack and weapon damage rolls against such creatures, as well as a +2 dodge bonus to AC against such creatures' attacks; or can gain a +2 bonus on caster level checks to overcome those creatures' spell resistance, increase the save DC of your spells and abilities against those creatures by 1, and gain a +2 bonus on saving throws against those creatures' spells and abilities; either benefit lasts until the beginning of your next turn; three uses

Fluffy Information
Age ?
Hair Very dark green, very thick and wavy, usually worn in a bun
Eyes Left blue with amber center, right amber with blue center
Height 5'8"/177 cm
Weight 143 lbs./65 kg
Deity Lao Shu Po
Homeland Grand Lodge, Absalom

Tiirikka

familiar (emissary)
N tiny magical beast (rat)


Init +2 (+2 Dex)
Senses low-light vision, Perception +4


AC 16, touch 14, flat-footed 14; (+2 Dex, +2 size, +2 natural)
hp 15 (4 HD)
Fort +0, Ref +5, Will +5; share will
Special Defenses improved evasion


Speed 15 ft., climb 15 ft., swim 15 ft.
Melee bite +3 (1d3-4)
Reach 0 ft.


Spell-like abilities guidance at will


Str 2, Dex 15, Con 11, Int 7, Wis 13, Cha 2
Base Atk +0; CMB +0; CMD 6 (10 vs. trip)
Feats Weapon Finesse
Skills Acrobatics +6 (1), Climb +8 (1), Escape Artist +3 (1), Perception +5 (1), Stealth +18 (1), Swim +01 (1)
SQ class skills (Heal, Knowledge (religion), Sense Motive), divine guidance, empathic link, improved evasion, share will


Torstai
1 +8 racial bonus on any Swim check to perform a special action or avoid a hazard

note to self: ota tasolla 7 loitsuksi puzzle box

Soular Ajalaitle Acheron on toinen Soular Ajalaitlen ja Escadreil Acheronin, kahden jo aktiivipalveluksesta eläköityneen tiennäyttäjän, kahdesta lapsesta. Toisen sukupolven tiennäyttäjänä ja kirjaimellisesti Suurloosissa kasvaneena Sykni ei ole koskaan edes harkinnut tekevänsä elämällään mitään muuta kuin seikkailevansa. Hän kokee olevansa suuressa kiitollisuudenvelassa järjestölle, sillä ilman sitä hän ei olisi olemassa, monestakin syystä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Sykni olisi koskaan opetellut taistelemaan. Verenvuodatus ja väkivalta tuntuvat hänestä täysin turhilta, mutta hän ymmärtää varsin hyvin, että Tiennäyttäjät eivät ole päässeet asemaansa ilman taisteluita. Niinpä hän jättää tällaisen toiminnan muille järjestön jäsenille ja keskittyy pitämään heidät elossa. Se on itse asiassa muotoutunut vuosien varrella Syknin elämäntehtäväksi, ja hän on kehittänyt omalaatuisen "tough love" -filosofian, jota hän seuraa tehtävillä osana tiimiä. Hän seuraa myöskin Lao Shu Po'n uskoa, tosin ei läheskään niin intohimoisesti kuin toinen vanhemmistaan; puolhaltia vain huomasi jo nuorena omaavansa maagisia voimia, joita ei voinut suoraan yhdistää Rottajumalattareen, mutta ei myöskään uskaltanut olettaa, että ne eivät olisi tältä peräisin. Vaikutelmaa on tukenut sekin, että hänen noidanvoimiensa takana oleva voima näki parhaaksi lähettää hänen familiaarikseen pikimustan, punasilmäisen rotan.

Sykni vaikuttaa helposti ylimieliseltä ja töykeältä, eli hän on perinyt toiselta vanhemmaltaan sosiaalisen kyvyttömyyden ja toiselta ylisuuren egon. Hän turhautuu helposti itseään typerämpiin yksilöihin eikä epäröi sanoa tälle suoria sanoja, mikäli tämä on tiennäyttäjä - Sykni tuntee järjestön koodit perinpohjaisesti ja tietää olevansa fyysisten rangaistusten ulottumattomissa. Toisen vanhempansa tavoin nuori puolhaltia on myöskin hyvin levoton ja äkkipikainen, ja haluaa useimmiten hoitaa kaikki asiansa ja tehtävänsä mahdollisimman nopeasti. Ärhäkkien sanojensa takana Sykni pitää kuitenkin kaikkia tiennäyttäjiä ikään kuin tuhansia jäseniä käsittävänä perheenään, ja ottaa jokaisen kollegansa hyvinvoinnin henkilökohtaisesti. Hän tiedostaa varsin hyvin, että hänen lahjansa tiennäyttäjille ovat tieto ja taito, eivät lihas tai kohteliaisuudet, eikä edes teeskentele osaavansa auttaa muuten kuin aivoillaan ja taikuudellaan. Ainoa poikkeus Syknin fyysisen toiminnan puutteeseen on tiirikointi, taito, jonka hän oppi toiselta vanhemmaltaan ja johon hän on kouluttautunut paremmin kuin hänen loihtijamaisesta ulkonäöstään voisi päätellä.

Sykni on keskimittainen, hoikka puolhaltia, jonka sukupuolesta on vaikea sanoa juuta tahi jaata. Hänen vanhempiensa ihonsävyt ovat sekoittuneet genetiikassa mielenkiintoisesti, antaen hänelle hieman erikoisen harmaankellertävän ihonsävyn: geneettis-alkemiallisista syistä myös hänen silmänsä ja hiuksensa ovat jokseenkin kummallisen väriset. Hän pukeutuu yleensä pitkään ruskeaan mekkoon, jonka päällä on eräänlainen nahkainen kiltin ja työkaluvyön yhdistelmä sekä korsettimainen keskiosa. Hän pitää myöskin pitkiä saappaita ja hansikkaita, ja pitää mielellään kyntensä pitkinä ja huoltaa niitä huolella.

Skenaariot

 1. 29.3.2014 #5-08: The Confirmation (GM reward)
 2. 21.5.2014 First Steps Part I - In Service to Lore
 3. 24.5.2014 Free RPG Day Module: Master of the Fallen Fortress
 4. 12.6.2015 #47: The Darkest Vengeance
 5. 15.8.2014 #6-01: Trial by Machine (GM reward)
 6. 22.8.2014 #4-11: The Disappeared (GM reward)
 7. 26.9.2014 #6-05: Slave Ships of Absalom
 8. 17.10.2014 #5-24: Assault on the Wound (GM reward)
 9. 14.4.2015 #6-15: The Overflow Archives
 10. 5.9.2015: #6-99: True Dragons of Absalom (pregen reward)
 11. 13.9.2015 #6-02: The Silver Mount Collection
 12. 16.11.2015 #7-07: Trouble in Tamran (GM reward)
 13. 5.11.2016 #8-07: From the Tome of Righteous Repose (GM reward)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped