Pathfinder Society 2 -hahmot

Attach:hahmonkuva.jpg Δ

Gan-Sorn

Paperitöitä on enemmän, muuten niin kuin Liigan leivissä.

Fighter 7
Player Naal (144782-2002)
XP 80; Pathfinder School Spells; Faction Vigilant Seal


Ancestry Human (skilled heritage), Background Pathfinder Hopeful
Speed 25, Perception +15••• (+2 circumstance to initiative)
Alignment Neutral
Languages Draconic, Hallit, Jotun, Orcish, Taldane (Common)


Str 18, Dex 14, Con 14
Int 16, Wis 14, Cha 10


AC 26; (+7 armor, +0 Dex, (+2• +7) proficiency)
HP 92; (+8 human, +70 fighter, +14 Con)
Fort +13••, Ref +13••, Will +13••, bravery, bulwark


Melee ◆fist +15 1d4+6 B (agile, finesse, nonlethal, unarmed)
Melee+1 striking low-grade cold iron pick +18 2d6+7 P (fatal d10)
Melee ◆hatchet +15 1d6+6 S (agile, sweep, thrown 10 ft.)
Melee ◆light hammer +15 1d6+6 B (agile, thrown 20 ft.)
Melee ◆dagger +15 1d4+6 P (agile, finesse, thrown 10 ft., versatile S)
Ranged ◆hatchet +13 1d6+6 S (agile, sweep, thrown 10 ft.)
Ranged ◆light hammer +13 1d6+6 B (agile, thrown 20 ft.)
Ranged ◆dagger +13 1d4+6 P (agile, finesse, thrown 10 ft., versatile S)
Ranged ◆composite shortbow +13 1d6+4 P (range 60, deadly d10, propulsive)
Ranged ◆lesser alchemist's fire +13 1d8 fire (manipulate, range 20, 1 persistent fire, 1 splash fire)
Special Attacks ◆combat assessment, ◆lunge, ◆snagging strike
Arcane Spells spell attack roll +12 DC 22


Skills

SKILLTotalAbilityProLevelItemTrainedIncreases
Pathfinder Lore+14Int +3+4+7 BackgroundPF Dedication
Engineering Lore+16Int +3+6+7 Additional LoreAdditional Lore
Architecture Lore+12Int +3+2+7 PF School 
any other Lore+10Int +3+0+7   
Acrobatics+11Dex +2+2+7 Class 1 
Arcana+14Int +3+4+7 HeritageHeritage
Athletics+17Str +4+6+7 Class fixedPF Dedic, L7
Crafting+14Int +3+4+7 Class 2L3
Deception+7Cha +0+0+7   
Diplomacy+7Cha +0+0+7   
Intimidation+7Cha +0+0+7   
Medicine+11Wis +2+2+7 Class 3 
Nature+11Wis +2+2+7 Int 12 
Occultism+14Int +3+4+7 Int 16L5
Performance+7Cha +0+0+7   
Religion+11Wis +2+2+7 Wizard Dedication 
Society+12Int +3+2+7 Background 
Stealth+9Dex +2+0+7   
Survival+11Wis +2+2+7 Int 14 
Thievery+9Dex +2+0+7   

Ancestry Feats
01 General Training (gain a general feat)
05 Natural Ambition (gain a level 1 class feat)
Class Feats
01 Snagging Strike
02 Pathfinder Agent Dedication
04 Lunge
05 Combat Assessment
06 Wizard Dedication
General Feats
01 Fast Recovery
03 Ride
07 Fleet
Skill Feats
BG Additional Lore (Engineering Lore)
02 Powerful Leap
04 Through Reports
PF Recognize Spell
06 Forced Entry
Ancestry and class Features
01 Attack of Opportunity
01 Shield Block


Bulk 10.0 total, 7.1 without backpack, 2.9 in backpack
Worn +1 full plate, chalk, explorer's clothing, compass, flint and steel, grappling hook, healer's tools, rope
Weapons Composite shortbow (23 arrows), dagger, pick, hatchet, light hammer,
Stowed Backpack, basic crafter's book, bedroll, explorer's clothing, crowbar, piton (5), rations (7), repair kit, sack, soap, torch (2), waterskin, writing set
Consumables lesser alchemist's fire (2), lesser antidote, lesser tanglefoot bag, minor healing potion
Wealth see ITS final line
At the Lodge zip
Spellbook Cantrips acid splash, detect magic, ray of frost, shield


Notes
Combat Assessment Make a melee Strike. On a hit, you can immediately attempt a check to Recall Knowledge about the target. On a critical hit, you gain a +2 circumstance bonus to the check to Recall Knowledge. The target is temporarily immune to Combat Assessment for 1 day.
Forced Entry You are trained to preserve the arcaheological value of your location when entering. You don't take a penalty to Force Open doors, windows, or containers without a crowbar. If you roll a success on a check to Force Open, you get a critical success instead.
Pathfinder Agent Dedication You become expert in Athletics and Pathfinder (Society) Lore. When using a skill untrained, your proficiency bonus is equal to your level instead of 0.
Recognize Spell Reaction/Trigger A creature within line of sight casts a spell that you don't have prepared, or a trap or similar objects casts such a spell. You must be aware of the casting. Effect If the spell is a common spell of 2nd level (divine/primal) or 4th level (arcane/occult) or lower, you automatically identify it (you can still roll to attempt to get a critical success, but can't get a worse result than success). The GM rolls a secret Arcana, Nature, Occultism, or Religion check, whichever corresponds to the tradition of the spell being cast.
  CS You correctly recognize the spell and gain a +1 circumstance bonus to your saving throw or your AC against it.
  Su You correctly recognize the spell.
  Fa You fail to recognize the spell.
  CF You misidentify the spell as another spell entirely, of the GM's choice.
Snagging Strike Requirements: You have one hand free, and your target is within reach of that hand. Effect: Make a Strike while keeping one hand free. If this Strike hits, the target is flat-footed until the start of your next turn or until it's no longer within the reach of your hand, whichever comes first.
Through Reports Keep track of each type of creature you successfully identify with Recall Knowledge. When attempting Recall Knowledge checks against creatures on your list in later encounters, you gain a +2 circumstance bonus, and you learn an additional fact about such creatures on success.
Current list: anatomy doll, ankhrav, belker, efreeti, mist stalker, protean (akizendri), sahuagin (sea devil), zombie grindyflow
Wizard Dedication Prepare 2 cantrips.

#Skenaario                       XPReputationFameLeftUsed for
01#1-01 The Mosquito Witch (GM)   44 VS+4 -22Multicultural Training (Absalom)
02#1-03 Bandits of Immenwood (GM) 42 GA 4 VS+46 
03#1-13 The Blooming Catastrophe  44 VS 2 VW+4 -64Combat Mentor, Envoys Alliance Champion
04#1-06 Lost on the Spirit Road   44 EA+48 
05#1-14 Lions of Katapesh         44 EA+412 
06#1-11 Flames of Rebellion       44 EA+4 -216 
07#2-02 Mountains of Sea and Sky  46 EAno14 
08#2-04 Path of Kings             44 EAno14 
09#2-05 Balancing the Scales      44 EAno14 
10#2-06 Crashing Wave             44 EA-140Adversary Lore, Hireling, Expert Hireling
11#2-09 The 7 Secrets of D.Ac.44 VS
12#2-12 Snakes in the Grass       44 VS
13#2-10 In Burning Dawn (GM)      42 EA 4 VS
14#2-16 Freedom for Wishes        44 VS
15#1-09 Star-Crossed Voyages44 VS
16#2-23 Agent's Obligation44 VS
17#3-99 Fate in the Future44 EA
18#3-06: Struck by Shadows44 EA
19#3-09: The Secluded Siege44 EA
20#3-17: Dreams of a Dustbound Isle44 EA

Reputation with Envoy's Alliance 32
Reputation with Grand Archive 2
Reputation with Horizon Hunters 0
Reputation with Vigilant Seal 32
Reputation with Radiant Oath 0
Reputation with Verdant Wheel 2
All-around reputation 68
Ja nämä ovat roskaa koska jotkut eivät vaivaudu muuttamaan faktioita raportoidessaan skenuja ja minä en ole älynnyt tarkistaa niitä jokaisen pelin jälkeen. Tarkistettava Paizolasta.


Kun on totellut kapteeni Akradennia kyllin kauan, kaikki hänen ideansa kuulostavat hyvältä jos haluat pitää luusi ehjinä. Siksi Gan-Sorn osallistui Tekniikkaliigan iskuun Absalomiin, ja seuraavat kolme vuotta hän nosteli kiviä erilaisilla pakkotyömailla ja mietti tekemiään valintoja. Menemättä tarkemmin yksityiskohtiin, Gan-Sorn onnistui venkoilemaan tiensä Suurloosille ja heittäytyi Tienlöytäjien Järjestön opettajien armoille anoen jäsenyyttä ja luvaten tekevänsä mitä tahansa sen eteen. Ei se ihan kivutonta ollut, mutta oli se reilumpaa kun kotona Tähdenpäässä. Suurin osa harjoituksista tehtiin parantajien ollessa huutoetäisyydellä, ja luokan huonoimman ei tarvinnut osallistua opettajien erityistesteihin kuin vapaaehtoisesti, ja niistäkin kaikki tulivat takaisin. Joten Gan-Sornista tuli Tiennäyttäjä. Sitten kenttätehtävät alkoivat, ja erot Liigan ja Järjestön välillä eivät enää tuntuneet kovin isoilta.

Gan-Sorn on jonkin verran alta kolmikymppinen kellid-mies. Kuten tuhannet kaltaisensa, hän on ahavoitunut, pitää suoria mustia hiuksiaan niskaan asti pitkänä, joskus taakse kiepattuna ja toisinaan vapaasti hulmuten, ja katsoo räpyttelemättä maailmaa harmailla silmillään. Hänen vartalonsa on sotilaskoulutuksen, pakkotyön ja sittemmin Tiennäyttäjien messin koulima, ja hän seisoo suorana kuin tanko parasta Numerialaista rautaa. Gan-Sornin vasemmalla ohimolla on sinistä pistekirjoitusta jota ajoittain Tekniikkaliigan käskyläisillä näkee, ja niskassa samalla puolella voi nähdä eri paksuisia mutta samanlevyisiä päällekkäisiä tatuoituja viivoja.


Initial or Fame Boons
0 slotless Home Region (Broken Lands, Numeria)
2 slotless Multicultural Training (Absalom)
4 faction  Envoy's Alliance Champion
0 faction  Vigilant Seal Champion
0 untyped  Cryptid Scholar
0 general  Touched by the Storm
2 social   Combat Mentor
4 ally     Hireling: Sildar-Taan the Red Envoy; Perform and Art Lore
6 ally     Expert Hireling: upgrade Sildar-Taan
4 untyped Adversary Lore: +1 circumstance to recall knowledge about fiends
AcP Boons
None yet


Item#CostBUSBlkGainGoldNotes
Initial gold       15.00 
01 (#1-02: The Mosquito Witch)      1429.00 
01 earn income (8 days)      0.429.40 
02 (#1-04: Bandits if Immenwood)      1443.30 
02 earn income (8 days)      0.443.80 
03 (#1-13: The Blooming Catastrophe)      12.656.40 
03 earn income (8 days)      0.456.80 
Splint mail113312 6.543.80 
Composite shortbow114316 729.80 
Arrows100.13  29.70 
Arrows100.13  29.60 
Dagger10.23  .1 29.40 
Pick10.736 0.3528.70 
Hatchet10.43  .1 28.30 
Light hammer10.33  .1 28.00 
Backpack10.13   27.90 
Bandolier10.137 0.127.80 
Bandolier10.137 0.127.70 
Basic crafter's book10.13  .1 27.60 
Bedroll10.013  .1 27.59 
Belt pouch10.0437 0.0427.55 
Chalk1 00.013   27.54 
Explorer's clothing10.13  .1 27.44 
Explorer's clothing10.13  .1 27.34 
Compass1136 0.5026.34 
Crowbar10.53  .1 25.84 
Flint and steel10.053   25.79 
Grappling hook10.13  .1 25.69 
Healer's tools153  1 20.69 
Pitons5á 0.013   20.64 
Rations70.4316  20.24 
Repair kit123  1 18.24 
Rope 50 ft.10.53  .1 17.74 
Sack10.013  .1 17.73 
Sheath for dagger10.0137 0.0117.72 
Soap10.023   17.70 
Torches2á 0.013  .2 17.68 
Waterskin10.053  .1 17.63 
Writing set116  .1 16.63 
Minor healing potion1434  12.63 
Lesser alchemist's fire1337  9.63 
Lesser antidote133  .1 6.63 
04 (#1-06: Lost on the Spirit Road)      2228.63 
04 earn income (8 days)      1.630.23 
Minor healing potion1446  26.23 
Lesser tanglefoot bag134  .1 23.23 
Arrows1.14  .1 23.13 
Lesser alchemist's fire134  .1 20.13 
05 (#1-14: Lions of Katapesh)      19.839.93 
05 earn income (8 days, crit fail)      039.93 
+1 pick13559 354.93Rune removed
06 (#1-11: Flames of Rebellion)      2226.93 
06 earn income (8 days)      0.427.33 
Sell compass and pick      0.8528.18 
Wayfinder106   28.18 
Jade cat (talisman)166   22.18 
Bastard sword146  1 18.18 
07 (#2-02: Mountain of Sea and Sky)      30.448.58 
07 earn income (8 days)      1.650.18 
Recover money from container items      0.2550.43 
Winter clothing10.47  .1 50.03 
Minor elixir of life1678  44.03 
08 (#2-04: Path of Kings)      3882.03 
08 earn income (8 days)      1.683.63 
Lesser darkvision elixir16813  77.63 
09 (#2-05: Balancing the Scales)      38115.63 
09 earn income (8 days)      2.4118.03 
Potency rune removed from old pick      35153.03 
Potency rune transferred13.59  149.53 
+1 striking low-grade cold iron pick11449  1 5.53 
Ranseur129  2 3.53 
10 (#2-06: The Crashing Wave)      6467.53 
10 earn income (8 days)      471.53 
11 (#2-09: The Seven Secrets...)      64135.53 
11 earn income (8 days)      2.4137.93 
Scroll of heal 1141112  133.93 
12 (#2-12: Snakes in the Grass)      64197.93 
12 earn income (8 days)      2.4200.33 
12 sell splint mail      6.5206.83 
+1 full plate116012  4 46.83 
13 (#2-10: In Burning Dawn)      100146.83 
13 earn income (8 days)      4150.83 
Aeon stone: pearly white spindle16013   90.83 
Lesser healing potion11213  .1 78.83 
Bag of holding type I17513  1 3.83 
14 (#2-16: Freedom for Wishes)      7073.83 
14 earn income (8 days)      0.6474.47 
15 (#2-09: Star-Crossed Voyages)      100174.47 
15 earn income (8 days)      4178.47 
Spellbook1015  .1 178.47 
Lesser healing potion11215  .1 166.47 
Silversheen1615  .1 160.47 
Hornanlörtsy10.0215  160.45 
16 (#2-23: Agent's Obligation)      150310.45 
16 earn income (8 days)      8318.45 
Lifting belt18016  .1 238.45 
Bracelet of dashing15816  .1 180.45 
Pendant of the occult16016  .1 120.45 
16 sell composite shortbow      7127.45 
+1 composite shortbow13516  1 92.45 
17 (#3-99: Fate in the Future)      150242.45 
17 earn income (8 days)      6.4248.85 
Rations (7 days)10.417  .1 248.45 
Warhammer1117  1 247.45 
18 (#3-06: Struck by Shadows)      150397.45 
18 earn income (8 days)      6.4403.85 
Moderate darkvision elixir11118  .1 392.85 
Ring of fire resistance124518   147.85 
Lesser healing potion11218  .1 135.85 
Ghost touch rune to pick17518   60.85 
Moderate antiplague1351919  25.85 
19 (#3-09: Secluded Siege)      220245.85 
19 earn income (8 days)      16261.85 
Potion of invisibility12019  .1 241.85 
Scroll of longstrider 21122020  229.85 
Scroll of see invisibility11220  .1 217.85 
Cat's eye elixir1720  .1 210.85 
20 (#3-17: Dreams of a Dustbound Isle)      220430.85 
20 earn income (8 days)      0430.85 
 1       

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

 ◇◆↻ 

Special Defenses +1 circumstance bonus to Armor Class and saving throws versus traps

1st (3/day) — Burning Hands, Mending
Feats Armor Proficiency, Cat Fall
Skills Arcana +4•, Crafting +4•,
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped