William McDougal

Ratkaistuaan Katkeran Kartanon salaisuudet uusien ystäviensä kanssa, William jäi Cassomiriin viimeistelemään kirjaansa Taldorin uskonnoista. Kirja valmistui nopeasti, jonka jälkeen hänen oli pakko kirjoittaa vielä kaikesta äskettäin kokemastaan. "Katkeran Kartanon Esoteeriset ja Arkaaniset salaisuudet" herätti akateemikkojen suosion, mutta tavallisen kansan silmissä kirja oli liian vaikealukuista ja jaarittelevaa.

Luennoitsija, filosofi, alkemisti ja mekaanikko, palveluksessanne.

Male Human Investigator [Empiricist] 8
LN Medium Humanoid (Human)
Player Atteisti


Init +1
Senses Perception +15, Trap spotter 10ft +19


AC 16, touch 11, flat-footed 15; (+5 Armor, +1 Dex)
hp 66 (8d8 + 16 con + 8 fc)
Fort 7, Ref 8, Will 9; +2 vs traps, +4 vs illusions (that can be disbelieved), +2 vs charms and compulsions


Speed 30 ft
Melee +1 Rapier +9/+4 (1d6+3, 18-20/x2) PA: +7/+2 (1d6+7, 18-20/x2)
Melee Mwk club +7 (1d6+1/x2) PA: +5 (1d6+7/x2)
Melee Cold Iron Dagger or Alc. Silver Morningstar +6 (1d4+1/1d8+1) PA +4 (1d4+5/1d8+7)
Ranged +1 composite shortbow +9 (1d6+3/x3)


Typical Buffs: Studied Combat +4/+4, Mutagen +2/+2, Bull's Strength +2/+2, Heroism +2


Extracts Known. CL 8
1: Comprehend languages, Shield, Cure Light Wounds, Expeditious Retreat, True Strike, Monkey Fish, Long Arm, Ant Haul
2: Darkvision, Alchemical Allocation, Bull's Strength, Barkskin, Perceive Cues, Fire Breath, Cure Moderate Wounds, Resist Energy, False Life
3: Haste, Heroism, Resinous Skin


Extracts typically prepared
1: Monkey Fish, Cure Light Wounds, Shield, Shield, Long Arm
2: Cure Moderate Wounds, Darkvision, Bull's Strength, Resist Energy, False Life
3: Heroism, Resinous Skin, Haste


Investigator tidbits
Inspiration (Ex): 8 times per day, Knowledges, spellcraft and Linguistics for free, other skills use 1 inspiration. Saving throws and attack rolls use two uses.
Trapfinding: 1/2 level on perception checks to find traps and on all disable device checks. Can disarm magical traps.
Ceaseless Observation (Ex): An empiricist uses his Intelligence modifier instead of the skill's typical ability for all Disable Device, Perception, Sense Motive, and Use Magic Device checks. He can also use his Intelligence modifier instead of Charisma on any Diplomacy checks made to gather information.
Keen Recollection: Can attempt all Knowledge skill checks untrained.
Unfailing Logic (Ex): An empiricist gains a +2 insight bonus on all Will saving throws against illusion spells or spell-like abilities that allow a save to disbelieve their effects. In addition he can spend one point from his inspiration pool as an immediate action to use his Intelligence bonus instead of her Wisdom bonus on all such saves for one round.
Studied Combat (Ex):Investigator can use a move action to study a single enemy that he can see. Upon doing so, he adds 1/2 his investigator level as an insight bonus on melee attack rolls and as a bonus on damage rolls against the creature. This effect lasts for a number of rounds equal to his Intelligence modifier (minimum 1) or until he deals damage with a studied strike, whichever comes first. The bonus on damage rolls is precision damage, and is not multiplied on a critical hit.
Studied Strike (Ex):An investigator can choose to make a studied strike against the target of his studied combat as a free action, upon successfully hitting his studied target with a melee attack, to deal additional damage. 3d6 damage.


Investigator Talents:
Rogue Talent (Trap Spotter): Whenever a rogue with this talent comes within 10 feet of a trap, she receives an immediate Perception skill check to notice the trap. This check should be made in secret by the GM.
Alchemist Discovery (Mutagen): +2 natural armor bonus and a +4 alchemical bonus to the selected ability score for 10 minutes per alchemist level. In addition, while the mutagen is in effect, the alchemist takes a –2 penalty to one of his mental ability scores. If the mutagen enhances his Strength, it applies a penalty to his Intelligence. If it enhances his Dexterity, it applies a penalty to his Wisdom. If it enhances his Constitution, it applies a penalty to his Charisma. Lasts 70 minutes, only one at the time, 1 hour to brew.
Sapping offence: When the investigator damages a studied target, that creature cannot make attacks of opportunity for 1 round.
Quick Study (Ex): An investigator can use his studied combat ability as swift action instead of a move action.


Str 14, Dex 12, Con 14, Int 18, Wis 15, Cha 11
Base Atk 6; CMB 8; CMD 19
Feats Fast Learner, Gang Up, Extra Investigator talent (mutagen), Great Fortitude, Outflank
Skills (ACP -1) Appraise +8 (1), Climb +6 (1), Craft (Alchemy) +15 (8), Disable Device +21 (8), Knowledge (Arcana) +16 (8), Knowledge (Dungeoneering) +15 (8), Knowledge (Engineering) +12 (4), Knowledge (History) +10 (3), Knowledge (Local) +10 (3), Knowledge (Nature) +12 (5), Knowledge (Planes) +15 (8), Knowledge (Religion) +15 (8), Linguistics +11 (4), Perception +15 (8), Profession (Teacher) +6 (1), Sense Motive +10 (3), Spellcraft +15 (8), Use Magic Device +15 (8)
Drawback Attached: Whenever McDougal inkpen is either threatened, in danger, or in someone else's possession, you take a —1 penalty on Will saves and a —2 penalty on saves against fear effects. If the person or object to which you're attached is ever lost, killed, or destroyed, exchange this drawback for the Doubt drawback.
Traits Mathematical Prodigy (+1 Arcana and Engineering), Tireless Logic (Once/day roll two dices for INT-based skill, choose better), Focused Disciple (+2 to saving throws vs charms and complusions)
Languages Common, Abyssal, Draconic, Aklo, Azlanti, Infernal, Thassilonian, Undercommon, Necril


On person +1 rapier, +1 chain shirt, Cloak of Resistance +1, mwk club (kävelykeppi), Shortbow (20 Cold Iron arrows), journal, McDougal Inkpen and ink, Teacher's clothes, 2 Bandoliers, Mwk Thieves Tools, Potion of Fly, Compass, Wand of Cure Light Wounds (21), Cold Iron Morningstar, Cold Iron Dagger, Alchemical Silver Morningstar, Ioun Torch
In Masterwork backpack Alchemist's Kit, Travelling Extract Book, Chalk, Silk Rope,
Wealth 1800 gp + miljoonan sidequestin palkinnot
Encumbrance ??.


Taustaa:

Päinvastoin kuin seikkailijoilla yleensä, Williamin taustassa ei ole mitään järkyttävyyksiä. Hän eli yksinkertaisessa ja hyvin tavanomaisessa perheessä Taldorin maaseudulla. Perhe oli suuri ja yhdessä hoidettiin suurta viinitarhaa. William päätti jo nuorena, ettei kuitenkaan jäisi samoille teille kun vanhin veljensä, jolle suvun vastuut luonnollisesti kasautuivat. Muutamia kuukausia vuodessa hän oli poissa viinitarhalta, seikkailemassa lähikylissä auttaen hätää tarvitsevia tai tehden kehnollakin palkalla retkiä hiisikoloihin, tappamaan epäkuolleita hautausmailla ja mitä tahansa tarvittiinkaan. Palatessaan takaisin tarhalle hän antoi seikkailurahansa isälleen, ja jatkoi taas tyytyväisenä töitä kunnes kaipuu seikkailuun nousi taas. Williamin isä ei pitänyt pahana pojan seikkailunhenkeä, vaikka julkisesti joutuikin vähän paheksumaan jottei muut sisarukset saisi uusia ideoita.

Ajan kanssa seikkailut suurentuivat, ja William päätyikin muiden nuorukaisten kanssa kaivamaan jotain vanhaa rauniota aarteiden toivossa. Näitä raunioita tuli vastaan yhä useammin, kun oppineet tai pelästyneet kyläläiset pyysivät hirviöiden tuhoamista tai artefaktien etsimistä. William päätyi nopeasti ryhmän kirjuriksi ja kartturiksi. Palatessaan viinitarhalle, hänellä oli palkkansa lisäksi mukana kirjoja joilla hän kehitti älyään. Löysipä hän myös alkemian taidot näiden kirjojen voimin.

Kun Williamin isä kuoli, ja hänen vanhin veljensä otti tarhan haltuun, hän päätti jatkaa omilla teillään. Isä jätti perinnöksi melkoisen yllätyksen, arkun täynnä kolikoita, kirjeen ja hyvin koristellun mustekynän. Kirjeessä Williamin isä kertoi, että oli säästänyt kaikki seikkailuretkien rahat juuri tätä hetkeä varten, jotta William voisi tehdä itsestään hienon miehen. Isä kehoitti jatkamaan seikkailua, mutta toivoi Williamin asettuvan ajallaan paikalleen.

William kunnioitti isänsä toiveita. Hän seikkaili vielä säännöllisesti, mutta alkoi pyrkiä akateemiseen uraan Opparassa. Hän valmistui vuosia myöhemmin Opparan yliopistosta matematiikasta ja filosofiasta, ja sai opettajan pestin välittömästi. Seikkaileminen jäi yhä enemmän takaa-alalle, kun Williamista kasvoi hyvä opettaja monessa eri aineessa. Vapaa-ajallaan hän kirjoitti kirjoja seikkailuillaan löydetyistä tiedoista ja aihepiireistä.

Nyt keski-ikää lähestyvä William on opetusvapaalla, kirjoittaen kirjaa Taldorin erilaisista uskonnoista ja uskomuksista. Cassomiriin hän päätyi vanhan ystävänsä Brandan toiveesta. Branda oli osallistunut pariinkin kertaan Williamin luennolle, ja yhdessä päätyivät juttelemaan vanhoista seikkailutarinoistaan.

Luonne:

William on kärsivällinen mies, mutta arvostaa nuorukaisten intoa ja määrätietoisuutta. Nämä piirteet tuovat esiin hänessä oman nuoruudensa seikkailut. William on seurallinen, hän on kiinnostunut lähes kaikista asioista uusien kirja-ideoiden vuoksi ja on aina valmis jakamaan vuosien varrella opittua tietoaan.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped