Exomilus Asematon

embri cultist mechanic 2
LN medium aberration
Player Rei
Homeworld Embroi


Init +3 (+3 Dex)
Senses darkvision 60 ft.; Perception +5


KAC 15, EAC 14 (+3 Dex, +1 EAC, +2 KAC)
SP|HP|RP 14|18|4
Fort +5, Ref +6, Will +0; immune to magical charm effects, +2 vs. enchantment spells and effects, +2 insight vs. spells and SLAs
Special Defenses


Speed 30 ft.
Melee ()
Ranged ()
Special


Str 10, Dex 16, Con 14, Int 16, Wis 10, Cha 8
Base Atk +1; AC vs CMB 17
Feats Spellbane
Skills (ACP -) Athletics +4 (1), Computers +9 (2), Engineering +9 (2), Medicine +8 (2), Perception +5 (2), Physical Science +8 (2), Piloting +7 (1), Profession (accountant) +7 (1), Sense Motive +2
Languages Common, Embri
SQ artificial intelligence (exocortex), bypass +1, custom rig, armor proficiency (light), masked emotions, mechanic trick (energy shield), shielded thoughts, theme knowledge, wary, weapon proficiencies (basic melee, grenades, small arms)


Worn gear second skin,
In backpack
Immaterial
Encumbrance

Notes

Theme Knowledge: -5 DC on: Culture and Mysticism checks to recall knowledge about hidden cults and secretive religions, including knowledge about their beliefs, hierarchy, and symbols; DC of Diplomacy checks to gather information about hidden cults and their enigmatic members; Disguise is class skill

Exomilus toimi aiemmin osana embrien kansakunnan rattaistoa, tehden kirjanpitohommia rahtialuksella. Ei koskaan mitenkään poikkeava yksilö, kuten ei kukaan muukaan embri, ennen kuin eräällä toimituskeikalla aluksen komentaja hätisti hänet alukselta ja totesi Puhujien lähettäneen matkan aikana viestin, jonka mukaan Exomilus omaa poikkeavuusriskin ja on täten poistettu yhteiskunnasta. Ollut sittemmin tuuliajolla ja kipuilee ristiriitaisten tuntemusten kanssa - toisaalta olisi kiva löytää paikka johon kuulua, mutta toisaalta on edelleen myös vakuuttunut, että muiden pitäisi määrätä se paikka ja rooli. Eksokorteksina toimii tuunattu kirjanpitolaitteisto, jonka yhteydet embrien verkostoon katkaistiin monotuksen yhteydessä. Pitää edelleen aiemmalle roolilleen kuuluvaa naamiota, johon on vetänyt tummanharmaalla maalilla (sattui olemaan ensimmäinen merkintekoaine, jota löysi) henkselit päälle.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped