Shalelulta tietoa hiististä

 • Goblineita voi kouluttaa, jos on pitkä pinna. Goblinit ovat älykkäitä olentoja ja oppivat asioita. Pahalaisia olentoja, jotka on tuhottava, eivät ole saaneet mitään hyvää aikaan.
 • Lähistön heimot:
  • Linnunmurskaajan hiidet (lähinnä Sandpointtia Lännessä) - ovat
  • Rupikonnannuolijat (Etelässä suolla) - Ovat hyviä uimareita
  • Seitsemän hampaan hiidet (Idässä) - Ryöstelevät roskia
  • Mosswoodin hiidet (Kauempana Idässä) - Taistelevat paljon keskenään
  • Thistletopin hiidet (Nettlewoodissa saarella) -

Tunnettuja Hiisiä

 • Iso Gugmud - Iso lihaksikas Mosswoodissa (Hobgoblinin ja villisian risteymä)
 • Goruus - Seitsemänhampaan heimon suurin sotilas - hyvin lyhyt pinnainen + maaginen ihmisten pitkämiekka (Kadonnut kuukausi sitten salaiseen piilopaikkaan)
 • Vorka - Kannibaali Suolla
 • Reinwattle - Läski päälikkö Primestump hiisille. Istuu valtaisuim
 • Ripnugget - Thistletopin hiisien johtaja.
 • Bruthazmus - Pahalainen Bugbear samooja, vihaa erityisesti haltijoita.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped