Historia

Varisialla on pitkä historia, niin pitkä ettei mikään historian kirjoitus tunne sen juonteita. Parhaiten tunnetaan viimeiset 300 vuotta, kun Cheliaxian keisarikunta halusi perustaa alueelle siirtokunnan ja hääti yhden Varisian alkuperäiskansoista, shoantit, pohjoiselle erämaalle. Tämä tapahtui vuonna 4405 Arodenin Laskua. Tätä ennen Varisia oli pääosin erämaata, vain varisialaiset ja shoantit kiertelivät ympäri valtavaa maa-aluetta, joka on täynnä merkkejä muinaisista kulttuureista.

Näiden merkkien; rakennuksien, patsaiden, palvontapaikkojen ja kummallisten riimujen, vuoksi Varisian historia ennen Cheliaxiaa kiinnostaa monia. Kuitenkin vain harvat ovat saaneet mitään selville. Shoantit eivät tee tuttavuutta ulkopuolisten kanssa ja varisialaiset eivät halua jakaa omaa historiaansa tuntemattomien kanssa. Vastaus näihin kysymyksiin on usein kylmä katse, aivan kuin vastaajan mielessä heräisi paha muisto kysymyksestä.

Luonto ja maasto

Maa-alueena Varisia on suuri. Aina Varisian rannikolta Kodar vuorille ulottuvalle alueelle mahtuu monenlaisia maastoja: laajoja tasankoja, tiheitä metsiä, polttavia erämaita ja synkeitä soita. Maa on säästynyt metsurin kirveeltä ja kalastajien troolaukselta, se on täynnä eläimiä ja muita ihmeitä, joista osa tosin on ihmiselle vaaraksi.

Näyttävin osa maastoa on Storvalin Nousu, yli tuhat jalkaa ylös nouseva kallio, joka halkaisee maan luoteesta kaakkoon. Sen eteläpuolelle jää hedelmällinen, viljelyyn kelpaava maa ja toiselle puolen taas kuiva, kova Storvalin ylänkö. Lännessä ja etelässä sijaitsee valtavia metsiä, kuten Houkanmetsän ja Sanoksen metsä, joiden reunoilla kokenutkin kulkija saa varoa eksymistä. Pohjoisessa sijaitseva Velashun ylämaa on hevosruhtinaiden maata. Etelän suo, Sohjoletto (eng. Mushfens) on yksiä suurimpia suoalueita tällä puolen Golarionia.

Storvalin Ylängön länsipäässä sijatsee Tuhkamaa, joka on punaiseksi palanutta ja kovaa maata. Se on niin kuivaa, että tulimyrskyt raivovat siellä lähes joka kesä, polttaen pois sen vähän kasvuston mitä ylängön tuossa päässä kasvaa. Muukaan ylänkö ei ole juuri Tuhkamaita vieraanvaraisempaa mutta silti se on koti monille jättiläisheimoille, sekä ylpeille shoanteille.

Kaupungit

Varisiassa on kolme suurta kaupunkivaltiota, maalla ei ole pääkaupunkia tai yhteistä hallintoa vaan kaupungit hallitsevat kukin omaa aluetta Varisiasta. Kaupungeista on hyvä muistaa, että niiden lait ja tavat ulottuvat usein myös niiden hallinnoimiin ja puolustamiin kyliin.

Korvosa

Korvosan kaupunki perustettiin vuonna 4407 AL aivan Valloittajan lahden kärkeen, vain muutamaa vuotta Cheliaxian ensimmäisen valloitusretken jälkeen. Kaupunki on nimetty kenttämarsalkka Jakthion Korvosan mukaan, joka valitsi alueen ensimmäiselle linnakkeelle, jota valloittajat käyttivät. Linnake on edelleen pystyssä kaupungissa. Korvosassa on paljon nähtävyyksiä aina kuninkaan linnasta vanhoihin raunioihin ja temppeleihin. Kaupungissa on myös kuuluisa Akatemia, jossa koulutetaan velhoja.

Korvosaa hallitaan kolmella tavalla. Karmiinivaltaistuimella istuu kuningas tai kuningatar, nykyään kuningas Eodred Arabasti II ja hännen vaimonsa kuningatar Ileosa Arabasti. Kuningaspari toimii pääosin diplomaatteina ja kaupunkivaltion puolustajina. Toinen hallinnollinen osa ovat Sovittelijat, jotka ovat käytännössä tuomareita. Heidän tehtäviinsä kuuluu pitää yllä lain voimaa ja laittaa tuomiot täytäntöön. Kolmannen hallinnonpiirin muodostavat ammattikunnat ja heidän mestarinsa, raatimiehet. Heille kuuluu kaupungin joka päiväisen elämän hallinnoiminen, raatimiehiä on yhteensä 23 ja jokaisella on oma erikoisalueensa (kauppa, menot, säännöstely, turismi).

Korvosan motto kuuluu vanhalla taldaanilla Trosker ep Styrk, luotettavuus ja voima.

Kaupunki hallinnoimia kyliä ovat Abken, Verivalan laakso, Palinin Notko, Baslwief, Harse, Sirathu, Biston, Melfesh ja Veldraine.

Magnimar

Magnimar perustettiin vuonna 4606 AL, Korvosan taakseen jättäneiden toisinajattelijoiden toimesta. Kaupungin suurin nähtävyys on valtava silta, joka tunnetaan nimellä Vihanväli (eng. Irespan) mutta silti kaupunki tunnetaan parhaiten sen lukuisista patsaista. Kaupunkin lisänimi onkin Monumenttien Kaupunki. Kaupunki jakautuu kahteen osaan, ylä- alakaupunkiin sekä lukuisiin kortteleihin. Kaupungissa on myös Tiennäyttäjien loossi, Golemityöpaja ja näkijöiden akatemia, Näkijän Kivi.

Magnimaria johtaa suurpormestari, nykyisin Haldmeer Grobaras. Hänen apunaan on Edeltäkävijöiden Neuvosto, joka on yhtä aikaa edistyksellisten ajatuksia kuin juonien ja korruption pesä. Neuvostossa on 117 jäsentä ja kaikki ovat enemmän tai vähemmän aatelisia. Kolmas tärkeä hallinnon osa ovat rauhantuomarit, joiden tehtävä on laittaa lait käytäntöön ja tuomita niiden rikkojat. Rauhanntuomarit valitsevat keskuudestaan yhden ylituomariksi, joka johtaa puhetta. Nykyinen ylituomari on Bayl Argentine.

Magnimarin hallinnoimia kyliä ovat Galduria, Nybor, Korppinummi, Konnanselkä, Wartle, Hukankorva ja Hiekkasärkkä.

Magnimarin kartta ja tärkeimmät monumentit kaupungissa

Riddleport

Riddleport tunnetaan merirosvojen, ryövärien, uhkapelurien ja onnenonkijoiden pesänä, jossa valtaa pitävät merirosvosuurruhtinas ja hänen alapuolellaan rötösherrat. Nykyinen suurruhtinas on Gaston Cromarcky, jonka vallan alla kaupunki on ollut 30 vuotta. Riddleport ei ole koskaan ollut niin hyvässä järjestyksessä kuin Cromarckyn vallan alla. Kaupungin historia ulottuu 4500-luvulle Arodenin Laskua, jolloin Korvosaa ja Cheliaxiaa piinanneet merirosvot alkoivat käyttää lahden poukamaa piilopaikkanaan. Ensimmäinen suurruhtinas oli kapteeni Cabriem Maskyr, vuonna 4558 AL.

Riddleportin suurin nähtävyys on Riimuportti, valtava 700 jalkainen kaari, joka kulkee Riddleportin sataman edustalla. Portti on muinainen ja ollut aina olemassa, sen pinta on täynnä riimuja ja koodeja. Kaupunki saa lisänimensä tästä kaariportista, Koodien kaupunki. Muutoin kaupunki on kolmesta kaupunkivaltiosta nuhjuisin ja ehdottomasti myös vaarallisin. Baaritappelut, ryöstöt keskellä päivää ja selkäänpuukotukset ovat osa Riddelportin arkea. Toisaalta, jos haluat piiloutua ja kadota, Riddleport on siihen paras paikka, kukaan ei tule etsimään.

Riddleport hallinnoi vain yhtä lähikylää, Roderickin Poukamaa, joka on tunnettu laivaveistämö.

Muut kaupungit

Varisiassa on muutamia kaupunkeja ja kyliä, jotka eivät ole aivan kolmen edellisen veroisia tai ovat päättäneet jäädä näiden suojeluksen ulkopuolelle. Näitä ovat kääpiöiden Taivaslinnoitus Janderhoff, turvakalliona tunnettu Kaer Maga, soitinrakentajista tunnettu Pillilä (Whistledown), pieni itsenäinen Ilsurian, hylkiöiden kaupunki Urglin ja Itkevä Lehto Mieranin metsässä.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped