Syl

(reincarnated) Female Half-Elf witch 16
CG Medium Humanoid (Human, Elf)
Player Sazmo


Init +9
Senses Perception +5, Low-light Vision


DEFENSE


AC 20, touch 15, flat-footed 17; (+3 dex, +5 armor, +2 deflection)
hp 135
Fort 13, Ref 13, Will 16
Special Defenses Combat Casting, Flight Hex, Elven Immunities, +2 vs. poison, Evasion (from ring)


OFFENSE


Speed 30 ft
Melee +1 silversheen longspear: +9/+4 (1d8+1/x3)
Ranged light crossbow: +11 (1d8/19-20/x2)
Special Attacks Hex (Misfortune, Evil Eye, Slumber, Ice Tomb, Prehensile Hair; DC 27)


Spells known
0th - All
1st - Beguiling Gift, Burning Hands, Command, Comprehend Languages, Cure Light Wounds, Enlarge Person, Mage Armor, Jump, Cause Fear, Obscuring Mist, Chill Touch, Reduce Person
2nd - False Life, Glitterdust, Blindness/deafness, Cure Moderate Wounds, Cat's Grace, Spectral Hand, Summon Swarm, Gentle Repose
3rd - Fly, Stinking Cloud, Lightning Bolt, Haste, Heroism, Dispel Magic, Bestow Curse, Vampiric Touch, Summon Monster III
4th - Black Tentacles, Fear, Dimension Door, Freedom of Movement, Vermin Shape II, Summon Monster IV, Poison
5th - Cure Critical Wounds, Suffocation, Magic Jar, Polymorph, Summon Monster V, Teleport, Overland Flight, Break Enchantment
6th - Cone of Cold, Summon Monster VI, Raise Dead, Mass Cat's Grace, True Seeing
7th - Heal, Summon Monster VII, Plane Shift, Ethereal Jaunt, Greater Teleport, Waves of Exhaustion
8th - Stormbolts, Summon Monster VIII, Horrid Wilting, Animal Shapes
Spells usually prepared
0th (unlimited/day) — Detect Magic, Guidance, Light, Stabilize
1st (6/day) - 3 x Cure Light Wounds, Burning Hands, 2 x Command
2nd (6/day) - 2 x Glitterdust, 3 x Cure Moderate Wounds, False Life
3rd (6/day) - 2 x Fly, 2 x Lightning Bolt, 2 x Haste
4th (6/day) - 2 x Dimension Door, 2 x Fear, Heroism, Black Tentacles
5th (6/day) - 2 x Summon Monster V, Suffocation, Teleport, Cure Critical Wounds
6th (4/day) - Cone of Cold, 2 x Summon Monster VI, True Seeing
7th (4/day) - 2 x Heal, 2 x Greater Teleport
8th (3/day) - Horrid Wilting, 2 x Summon Monster VIII


STATISTICS


Str 10, Dex 14 (16), Con 14, Int 22 (28), Wis 12, Cha 8
Base Atk 7/2; CMB 7; CMD 22
Feats Skill Focus (spellcraft) (bonus), Combat Casting, Toughness, Extra Hex (Slumber), Accursed Hex, Improved Initiative, Spell Penetration, Split Hex, Greater Spell Penetration, AlertnessF
Skills Fly +12 (6), Knowledge (arcana) +29 (16), Knowledge (dungeoneering) +10 (1), Knowledge (engineering) +29 (16), Knowledge (geography) +25 (16H) Knowledge (history) +28 (16), Knowledge (local) +25 (15H), Knowledge (nature) +28 (15), Knowledge (nobility) +10 (1), Knowledge (planes) +28 (15), Knowledge (religion) +25 (15H), Linguistics +21 (12), Perception +5F (0), Profession (scribe) +20 (161) Sense Motive +3F (0), Spellcraft +32 (14), Stealth +8 (1), Swim +42 (0)
Traits Mathematical Prodigy (+1 arc. & engi., engi. class skill), Reactionary (+2 init)
Languages Common, Draconic, Giant, Orc, Dwarven, Varisian, Shoanti, Goblin, Thassilonian, Abyssal, Elven, Celestial, Infernal, Undercommon, Terran, Ignan, Auran, Aquan
SQ Hex (Fortune, Misfortune, Evil Eye, Slumber, Cackle, Flight, Hag's Eye, Ward, Ice Tomb, Prehensile Hair; DC 27), Witch's Familiar (cat "Mauku"), Keen Senses, Low-light Vision, Arcane Training, Adaptability, Elven Immunities, Elf Blood, Evasion (from ring)
Patron Agility
F bonus from familiar, 1 bonus profession, H Headband, 2 Flight Hex


GEAR


On person +1 sickle, +1 silversheen longspear, light crossbow, crossbow bolts (20), fine clothes, Snakeskin Tunic, Ring of Protection +2, Cloak of Resistance +5, Headband of Vast Intellect +6, 2 x potion (CLW, 2nd), cold weather outfit, 5 x alchemist's fire, spell component pouch, Pearl of Power (1st), Wand (CLW) [43 charges], Wand (CLW) [46 charges], eye ointment (4 x 250 gp), Ring of Evasion, Bracers of Armor +5
In Handy Haversack waterproof bag, map case, 5 x chalk, 2 x charcoal, ink, inkpen, 5 x paper, 7 x rations, waterskin, everburning torch, Cloak of Elvenkind, Sihedron Amulet (not worn), attunement fork (Runeforge), Chime of Opening (5 charges)
Immaterial Scrolls: Burning Hands, Sleep, See Invisibility, Remove Blindness, Plane Shift; Scrolls (CL 15th): 8 x Bestow Curse, Greater Restoration, Heroes' Feast, Order's Wrath, Scrying, Slay Living, Unholy Blight, Regenerate
Wealth 37695 gp 13 sp 8 cp
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (33 lb. light/ 34-66 lb. medium/ 67-100 lb. heavy)


FAMILIAR


Mauku

N Tiny Magical Beast
Init master's
Senses low-light vision, scent, perception +16

AC 22, touch 14, flat-footed 20 (+2 dex, +2 size, +8 natural)
hp 63 (15 HD)
Fort +4, Ref +7, Will +10
SR 20

Speed 30 ft.
Melee 2 claws +11 (1d2-4), bite +11 (1d3-4)
Space 2-1/2 ft., Reach 0 ft.

Str 3, Dex 15, Con 8, Int 13, Wis 12, Cha 7
Base Atk +5; CMB -1, CMD 11 (15 vs. trip)
Feats Weapon Finesse
Skills Climb +9, Perception +19, Stealth +24 (Racial modifiers: +4 Climb, +4 Stealth)
SQ Empathic Link, Improved Evasion, Share Spells, Store Spells, Deliver Touch Spells, Speak with Master, Speak with felines, Spell Resistance, Scry on Familiar

Notes

Luonne: Sylyxas oli apaattinen, pelokas ja vainoharhainen. Hän rypi itsesäälissä ja oletti kaiken olevan hänen syytään. Suuren seikkailun aikana hän on saanut lisää itsevarmuutta, mutta on vieläkin aika syrjäänvetäytyvä. Reinkarnaatio naiseksi on tietenkin ravistellut mieltä, saas nähdä miten käy. Hän lyhensi ainakin nimensä muotoon Syl kuvastaakseen muutoksen konkreettisuutta.

Sylyxas on kovin vaitelias menneisyydestään. Kuitenkin huhuja kulkee, että hän olisi aiheuttanut kokonaisen heimon kuoleman tulipalossa, hänen vaimonsa olisi ensimmäisen aviopäivän jälkeen saanut myrkytyksen ja kuollut, vastarakennettu uljas talo olisi lahonnut kun Sylyxas siellä kävi, ja sen sellaista. Nämä huhut ahdistavat Sylyxasia, tiedä sitten jos ovat osittain totta. Kuitenkin hän jatkuvasti puhuu tuovansa vain huonoa onnea ympärillä olevilleen, vaikka kuinka hyvää tarkottaisi. Hän sanoo, että hänet karkoitettiin. Todellisuudessa hän on vain peloissaan, ja häpeissään pakeni omaa kansaansa toivoen, ettei toisi lisää tuskaa heille.

Sylyxas lähti Riddleporttiin pakoon ja rahattomana tuli toimeen tehden hanttihommia kaupungin kirjastossa. Töidensä lomassa hän luki paljon, ja nopeana oppijana sisäisti valtavasti tietoa. Pitkään ei riemu tosin kestänyt, sillä Riddleportin raaka ilmapiiri ennenpitkää ajoi hänet pois. Rauhaton ympäristö sai Sylyxasin halajamaan turvallista pientä kylää. Hiekkasärkkä (Sandpointin suomenkielinen nimi?) vaikutti hänestä hyvältä. Myös valmistumaisillaan oleva Desnan kirkko kiinnosti. Saisiko hän sieltä vastaukset epäonnellensa?

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped