Zahir D'Espara (os. Kwehal)

Player: Shade

Gear value: 184879 gp

Zahir Kwehal
Male human (Garundi) bard 15/fighter 1
CG Medium humanoid (human)
Init +8; Senses Perception +11


Defense


AC 28, touch 17, flat-footed 24 (+9 armor, +3 deflection, +4 Dex, +2 natural)
hp 163 (16 HD; 15d8+1d10+63)
Fort +14, Ref +17, Will +15; +4 vs. bardic performance, language-dependent, and sonic


Offense


Speed 30 ft.
Melee mithral handaxe +14/+9/+4 (1d6+1/×3) or
:silversheen dagger +14/+9/+4 (1d4+1/19-20) or
:unarmed strike +13/+8/+3 (1d3+1 nonlethal)
Ranged +4 paueliel longbow +21/+16/+11 (1d8+5/×3)
Special Attacks bardic performance 40 rounds/day (swift action; countersong, dirge of doom, distraction, fascinate [DC 25], frightening tune [DC 25], inspire competence +5, inspire courage +3, inspire greatness, inspire heroics, soothing performance, suggestion [DC 25])
Bard Spells Known (CL 15th; concentration +23)
:5th (4/day)—deafening song bolt[APG], greater dispel magic, resonating word[UM] (DC 23), shadowbard[UM]
:4th (6/day)—break enchantment, neutralize poison, rainbow pattern (DC 22), shocking image[UC]
:3rd (7/day)—arcane concordance[APG], cure serious wounds, dispel magic, good hope, haste, see invisibility
:2nd (7/day)—cure moderate wounds, discovery torch[UC], glitterdust (DC 20), heroism, silence (DC 20), tactical acumen[UC], tongues, versatile weapon[APG] (DC 20)
:1st (7/day)—ear-piercing scream[UM] (DC 19), feather fall, liberating command[UC], remove fear, saving finale[APG] (DC 19), vanish[APG] (DC 19)
:0 (at will)—detect magic, light, mage hand, message, read magic, spark[APG] (DC 18)


Statistics


Str 12, Dex 18, Con 16, Int 14, Wis 10, Cha 26
Base Atk +12; CMB +13; CMD 30
Feats Arcane Strike, Discordant VoiceUC, Expanded ArcanaAPG, Expanded ArcanaAPG, Harmonic SpellISWG, Improved Initiative, Iron Will, Lingering PerformanceAPG, Point-blank Shot, Precise Shot
Traits scholar of the ancients, venicaan medic
Skills Acrobatics +27, Bluff +19, Climb +4, Diplomacy +27, Escape Artist +22, Handle Animal +12, Heal +9, Intimidate +12, Knowledge (arcana) +22, Knowledge (dungeoneering) +19, Knowledge (engineering) +13, Knowledge (geography) +13, Knowledge (history) +22, Knowledge (local) +13, Knowledge (nature) +20, Knowledge (nobility) +13, Knowledge (planes) +21, Knowledge (religion) +14, Linguistics +9, Perception +11, Perform (act) +12, Perform (dance) +27, Perform (oratory) +27, Perform (sing) +19, Spellcraft +10, Stealth +7, Survival +6, Swim +4
Languages Abyssal, Celestial, Common, Daemonic, Draconic, Infernal, Kelish, Osiriani, Thassilonian
SQ bardic knowledge +7, expanded arcana 2nd spell, expanded arcana 2nd spell, jack-of-all-trades, lore master 2/day, masterpieces (stone face), versatile performances (act, dance, oratory, sing)
Combat Gear oil of bless weapon (3), potion of gaseous form (2), potion of neutralize poison, potion of protection from evil, potion of remove paralysis (2), potion of restoration, lesser (3), wand of cure light wounds, wand of cure moderate wounds, bloodblock (5), bodybalm (15), healer's kit, sanctified rings (pair); Other Gear +3 mithral breastplate, +1 mithral buckler, +4 paueliel longbow, arrows (20), arrows (20), blunt arrows (20), mithral handaxe, silversheen dagger, amulet of natural armor +2, belt of physical might +4 (Dex, Con), boots of the winterlands, cloak of resistance +4, handy haversack, headband of alluring charisma +6, ring of protection +3, ring of sustenance, adventurer's sash, bedroll, blanket, winter, cooking kit, entertainer's outfit, horse (worth 120 gp), ink, black (3), inkpen, jewelry, jewelry, lute (worth 10 gp, 6 lb), masterwork thieves' tools, oldlaw whiskey (per bottle), paper (10), shaving kit, silk rope (50 ft.), spell component pouch, tent, large, wine, fine (per bottle) (2), wrist sheath, spring loaded, wrist sheath, spring loaded, 12 gp, 2 sp, 3 cp


Tracked Resources


Arrows - 0/20
Arrows - 0/20
Bardic Performance (swift action, 40 rounds/day) - 0/40
Bloodblock - 0/5
Blunt arrows - 0/20
Bodybalm - 0/15
Healer's kit - 0/10
Lore Master (2/day) (Ex) - 0/2
Oil of bless weapon - 0/3
Potion of gaseous form - 0/2
Potion of neutralize poison - 0/1
Potion of protection from evil - 0/1
Potion of remove paralysis - 0/2
Potion of restoration, lesser - 0/3
Sanctified rings (pair, Iomedae) - 0/1
Shaving kit - 0/50
silversheen dagger - 0/1
Wand of cure light wounds - 19/50
Wand of cure moderate wounds - 1/50


Special Abilities


Arcane Strike As a swift action, add +1 damage, +1 per 5 caster levels and your weapons are treated as magic for the purpose of overcoming damage reduction.
Bardic Knowledge +7 (Ex) Add +7 to all knowledge skill checks.
Bardic Performance (swift action, 40 rounds/day) Your performances can create magical effects.
Boots of the winterlands Travel across snow at full speed, across ice without slipping
Discordant Voice When using bardic performance, allies deal 1d6 extra sonic damage
Harmonic Spell Casting spells extends duration of bardic performance
Jack-of-all-trades (use any skill) (Ex) You may use all skills untrained.
Lingering Performance Bardic Performances last 2 rds after you stop concentrating.
Lore Master (2/day) (Ex) Can take 10 on any trained knowledge checks. Activate to take 20 as a standard action.
Point-Blank Shot +1 to attack and damage rolls with ranged weapons at up to 30 feet.
Precise Shot You don't get -4 to hit when shooting or throwing into melee.
Ring of sustenance Immune to hunger and thirst, and only sleep two hours a night.
Stone Face Your antics can soften even the hardest visage.

Prerequisite: Perform (comedy) or Perform (oratory) 7 ranks.

Cost: Feat or 3rd-level bard spell known.

Effect: You tell an old and humorous tale about a woman who refused t
Venicaan Medic +2 trait bon to Heal when treating disease or poison.
Versatile Performance (Acting) +12 (Ex) You may substitute the final value of your Perform: Act skill for Bluff or Disguise checks
Versatile Performance (Dance) +27 (Ex) You may substitute the final value of your Perform: Dance skill for Acrobatics or Fly checks
Versatile Performance (Oratory) +27 (Ex) You may substitute the final value of your Perform: Oratory skill for Diplomacy or Sense Motive checks
Versatile Performance (Singing) +19 (Ex) You may substitute the final value of your Perform: Sing skill for Bluff or Sense Motive checks.


Ulkonäkö:

Zahirin ulkonäkö heijastelee hänen kaksinaista verenperintöään: korkeat poskipäät, pronssinvärinen iho ja lievästi kyömy nenä viittavat Osirionin garundeihin, kun taas mantelinmuotoiset, tummat silmät, ylpeä suu ja sysimusta, puolipitkäksi päästetty tukka antavat viitteitä keleshiitiläisistä sukujuurista.

Kun haarniska ei ole välttämätön ja lämpötila ei muuta edellytä, Zahir pukeutuu tätä nykyä epägarundimaisesti täysmustiin, vähäeleisesti hopealangoituksin koristeltuihin vaatteisiin, joissa leveät hihansuut ja housunlahkeet mahdollistavat helpon liikkumisen. Korvissaan miehellä on pienet hopeiset korvarenkaat ja päässään hyvin ohut, lähes ketjumainen, kirkkaasta metallista taottu koko pään kiertävä panta, joka otsaa lukuunottamatta jää piiloon hiusten alle. Keskellä korkeaa otsaa lepää pantaan ripustuksin taottu kyynelenmuotoinen pieni musta kivi, joka tuntuu hehkuvan samanlaista tarkkaavaista uteliaisuutta kuin maailmaa tutkaileva musta silmäpari kiven alapuolella.

Tausta:

Onneton rakkaus garundi-hierarkiassa paljon korkeampana olevaa neitoa kohden tuli määrittämään 17-vuotiaan Zahirin koko loppuelämää. Klaanin vanhimpien kanssa käydyn riidan jälkeisessä uhossa aloitetusta urasta Osirionin armeijassa ei vuoden kurjuuden jälkeen jäänyt käteen muuta kuin jousiammunnan perustaidot sekä etsintäkuulutus Zahirin ammuttua sadistista kouluttajaa vasempaan pakaraan.

Pikaisesti tehty siirtyminen isän suvun kotimaahan Qadiraan ja siellä aloitettu parantajan koulutus ei myöskään lyönyt leiville. Uhaten paljastavansa jälkikasvua tuottaneen syrjähypyn garundinaisen kanssa, Zahir onnistui kyllä kiristämään hyvin naineelta isältään rahat ja suosituskirjeen arvostettuun parantajakouluun, vain huomatakseen, että puoli-keleshiitti oli arvostetussa parantajakoulussa lähinnä puoli-ihminen. 19-vuotiaana Zahir astui Absalomiin menevään laivaan vannoen, ettei enää eläessään tulisi Andorania etelämmäs.

Seuraavan kahden vuoden aikana Zahir vaelteli pohjoiseen ja länteen, päätyen lopulta Varisiaan. Näiden vuosien aikana Zahir myös oppi itsestään paljon. Hän tajusi omaavansa jumalaisen kielipään ja kyvyn käyttää yksinkertaisia arkaanisia loitsuja. Hän tajusi osaavansa tanssia paremmin kuin useimmat. Hän tajusi, että eksoottisen ulkonäkönsä ja tanssitaitojensa ansiosta hänen oli helppo saada naisilta huomiota. Hän huomasi pitävänsä tästä huomiosta. Hän huomasi myös, että hänen kertomillaan tarinoilla riitti yleisöä. Viimeiseksi hän huomasi, että mikään edellä mainituista ei riittänyt peittämään hänen sisällään jäytävää koti-ikävää ja juurettomuuden tunnetta. Tässä vaiheessa hän kiinnostui Thassiloniasta lähes pakkomielteen omaisesti, ehkä osin osirionilaisen verensä vaikutuksensa ansiosta.

Muinainen Thassilonia osoittautukin varsin hyväksi tavaksi hukuttaa alleen orastava koti-ikävä, ja seuraavien vuosien aikana Zahir kulki ristiin rastiin Avistania, opetellen thassilonian lisäksi muutamia muita, eksoottisempia kieliä, joista oli hyötyä epämääräisimpien Thassiloniasta kertovien dokumenttien tulkitsemisessa. Eräänlaisena tukikohtanaan Zahir käytti Magnimaria, jossa hän tapasi asustella hyväsydämisten naisten tarjoamissa asunnoissa.

Thassiloniaan liittyvän tiedon lisäksi Zahir keräili tarinoita, joita hän myös auliisti jakoi eteenpäin halukkaille kuuntelijoille. Vuosien aikana hänelle muodostuikin useita uskollisten kuuntelijoiden täyttämiä paikkoja pitkin Varisiaa. Usein hän myös tapasi muita kierteleviä bardeja, joiden kanssa Zahir vaihtoi kuulumisia ja loitsuja.

Palatessaan viimeisimmältä tutkimusretkeltään Kaer Magasta Zahir kuuli viimein joukosta sankareita, joiden teot kuulostivat paikallisten kertomana hänen korviinsa lähes legendaarisilta. Ehkäpä jopa sen arvoisilta, että jonkun olisi hyvä olla paikalla kirjaamassa eeppiset yksityiskohdat muistiin... Tämä ajatus ja silkka uteliaisuus tarinoiden todenperäisyydestä päällimmäisinä mielessään Zahir lähti Magnimarista kohti Hiekkasärkkää, jonne sankarien kerrottiin vetäytyneen.

Aivan yksin Zahir ei kuitenkaan Magnimarista päässyt lähtemään, sillä muuan varsin määrätietoinen nuori aatelisneito oli viimein pitkällisen piirityksen jälkeen saanut ahdistettua Zahirin nurkkaan ja onnistunut kiristämään tältä jonkinlaisen uskollisuuslupauksen. Zahir syytti mielessään Kaer Magan reissun aiheuttamaa uupumusta mokomasta hellämielisyyden puuskastaan.

Joka tapauksessa, koska neito ei ollut typerimmästä eikä köyhimmästä päästä, Zahir poistui Magnimarista mukanaan neidon maksama seuralainen, jonka tehtävänä oli varmistaa, että Zahir keskittyisi matkansa aikana vain kronikoitsijan tehtäviin. Toisarvoisesti Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at http://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Publishing, LLC®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped