Randall Aareninpoika
Human (Chelaxian) ranger (urban ranger) 3
N Medium humanoid (human)
Init +3 (+5 in Korvosa); Senses Perception +7 (+1 traps, +2 vs humans, +2 while in Korvosa), Sense Motive +1 (+2 vs humans)


Defense


AC 17/18, touch 13, flat-footed 15 (+4 armor, +3 Dex / +1 shield)
hp 32 (3d10+6)
Fort +6, Ref +6, Will +2


Offense


Speed 30 ft.
Melee mwk key shaped dagger - "for an inspiration of a father" +7 (1d4+3/19-20)
mwk longsword +7 (1d8+3/19-20)
mwk lucerne hammer +7 (1d12+4)
Ranged mwk composite longbow +7 (1d8+3/×3)
Space 5 ft.; Reach 5 ft. (10 ft. with lucerne hammer)
Special Attacks power attack, deadly aim, favored enemy (humans +2)


Statistics


Str 16, Dex 16, Con 14, Int 8, Wis 12, Cha 8
Base Atk +3; CMB +6; CMD 19
Feats Deadly Aim, Point-Blank Shot, Power Attack, Precise Shot, Quick Draw
Traits armor expert, personal addiction
Skills Acrobatics +5, Climb +7, Disable Device +8, Heal +5, Intimidate +3, Knowledge (dungeoneering) +3, Knowledge (geography) +3, Knowledge (local) +3, Perception +7, Ride +7, Spellcraft +3, Stealth +9, Survival +5, Swim +7
Languages Common
SQ track +1, wild empathy +0, +2 vs humans, +2 while in Korvosa
Other Gear ' +1 arrows (18), potion of cure light wounds; Other Gear mwk chain shirt, mwk buckler, arrows (40), mwk key shaped dagger - "for an inspiration of a father", mwk composite longbow (+3 Str), mwk longsword, mwk lucerne hammer, strange magic silver dagger without weapon abilities, bedroll, belt pouch, flint and steel, hemp rope (50 ft.), masterwork backpack, mess kit, pot, queen's brooch (worth 2,000 gp), torch (5), trail rations (3), waterskin, 48 gp, 5 sp, 2 cp


Special Abilities


Deadly Aim -1/+2 Trade a penalty to ranged attacks for a bonus to ranged damage.
Disheartened Life looks doomed and gloomy, when everyone in party is happy and going you take -2 penalty to all dice rolls.
Favored Community (Korvosa +2) (Ex) +2 to rolls when in Korvosa terrain.
Favored Enemy (Humans +2) (Ex) +2 to rolls vs. humans foes.
Point-Blank Shot +1 to attack and damage rolls with ranged weapons at up to 30 feet.
Power Attack -1/+2 You can subtract from your attack roll to add to your damage.
Quick Draw Draw weapon as a free action (or move if hidden weapon). Throw at full rate of attacks.
Track +1 Add the listed bonus to Survival checks made to track.
Trapfinding +1 Gain a bonus to find or disable traps, including magical ones.
Wild Empathy +2 (Ex) Improve the attitude of an animal, as if using Diplomacy.
Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com
Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Randall lvl up

Optional Sources
Advanced Player's Guide

Onneksi olkoon, seurueeseen liittyy Majikin nuoruuden toveri ja sittemminkin ystävä nimeltään Randall. Paikallisia cheliaxlaisia, harteikas ja tehokas kaveri. Olikin luonnollista että aikuisiällä hakeutui militantti alalle. Jopa paikka Sable Companyyn oli aukeamassa, mutta vaikka vahva kuin härkä niin Randall ajautui eräänä vapaa iltana huoneen seuraan. Vasta viikkoa myöhemmin Majik löysi Randalin laitakujasta shiver huuruissa. Potkuthan sieltä Sable Companystä tulivat ja kaveri jäi muutenkin kovin oudoksi - tyhjäksi ja levottomaksi, mutta Majikin tuella on kuitenkin selvinnyt siitä inhimillisestä ja ammatillisesta mahalaskusta. Randalilla on pakkomielle, tuommoset paskat aineet tulee poistaa kaduilta. Kun omissa tutkimuksissa selvisi että muuan Gaedren Lamm myy lähestulkoon kaiken shiverin lähistöllä, oli turhautuneelle nuorelle miehelle selvä kuka ensimmäisenä saisi tuta omatoimista oikeutta..

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped