(redirected from Sanasto.Hiekkalaatikko)

Aiheesta huomattavasti lisää majatalon viestikejussa "Reaktiivinen hiekkalaatikko"

Hiekkalaatikolla tarkoitetaan peliä, jossa tapahtumien ja asetelman johdonmukaisuus on etusijalla teemojen, draaman tai pelitasapainon sijaan.

Hiekkalaatikkopelissä hahmojen valintoja rajaavat tavallisesti vain maailmaan liittyvät seikat, temaattisten tai draamallisesti sovittujen raamien sijaan. Käytännössä Hiekkalaatikkopelissä voi olla aivan yhtä rikas, hyvä tai jännittävä tarina kuin muita tekniikoita käyttävässä pelissä, mutta niiden asetelmaa tai tapahtumia ei muokata lennossa juonen, draaman tai pelitasapainon ehdoilla.

Hiekkalaatikkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä usein "asetelmaa, jossa hahmot (l. pelaajat) voivat tehdä vapaasti valintoja ja näin luoda juonen sitä mukaa, kun sitä peli etenee." Se on olennaisesti vaihtoehto valmiiksi kirjoitetun juonen käyttämiselle.

Tyypillisessä hiekkalaatikkopelissä hauskuus ja seikkailut syntyvät hahmojen kohtaamien haasteiden ja vaikeuksien kautta. Esimerkiksi pelaajahahmojen ja sivuhahmojen motiivien konfliktit tuottavat usein erittäin herkullisia kohtauksia ilman ennakkoon mietittyä tarinan kuljetusta.

Hiekkalaatikkopeliä valmistellessa on hyvä sopia jo varhain, miten laatikkoa rajataan. Tyypillisesti hiekkalaatikko toimii hyvin tarkkaan rajatussa, orgaanisesti laajenevassa tai valmiissa asetelmassa.

Metajuoni

Hiekkalaatikko toimii hyvin kampanjassa, jonka keskeinen juonikaari, metajuoni, avautuu usean pelikerran tai seikkailun aikana. Esimerkki hiekkalaatikkopelin metajuonesta voisi olla vaikkapa: "Pimeyden Herran voimat sisältävän synkän sormuksen kohtalo".

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped