Tää pitäisi kirjoittaa isosti auki ja uusiksi. Sivu on ihan kuraa --vtakanen 2010-04-15 10:54

Pelisopimus

Pelisopimus

(:toc:)

"Kaikki peliin liittyvät sanallisesti tai sanattomasti sovitut toimintamallit ja säännöt."

Pelisopimuksella tarkoitetaan useimmiten joko 1) roolipeliporukan yhteiskuntasopimusta (engl. social contract) tai 2) pelaamiseen liittyvää sopimusta siitä että peli on vain peliä ja pelin tai hahmojen perusteella ei voi päätellä mitään pelaajista.

1) Sovitut käytännöt ja toimintatavat

Peliin liittyvät käytännöt määrittyvät usein automaattisesti ja ilman erillistä sopimista. Joissain tilanteissa kirjoitetut tai suullisesti sovitut toimintatavat ja käytännöt helpottavat pelaamista ja auttavat välttämään ongelmatilanteita.

Joitakin asioita joista kannattaa sopia ovat:

 • Miten pelin sääntöjä tulkitaan. Etukäteen sovittu malli helpottaa tulkintatilanteita
 • Kuka päättää mistäkin? Monet pelaajat kokevat hahmon tunteiden kuuluvan kokonaan pelaajan päätösvaltaan. Osa taas näkee myös hahmon taustan pelaajan reviirinä. Etukäteen sovittu rajanveto auttaa välttämään pelaajien mielipahaa.
 • Mitä pelissä käsitellään? Kaikki eivät koe esimerkiksi seksuaalisia, sosiaalisia, väkivaltaisia tai inhorealistisia kohtauksia kiinnostavina ja osa saattaa jopa kokea niiden käsittelyn vastenmielisenä.

2) Klassinen [minimi]pelisopimus

Larp.fi:n mukaisesti: "Pelaajien eläytymistä edesauttava molemminpuolinen olettamus siitä, että hahmon toiminnasta ei voi päätellä pelaajan asennoitumista."

Epämääräistä jorinaa aiheesta

kts: http://majatalo.org/foorumi/viewtopic.php?f=47&t=5168#p113151

 1. Nimitys yhteiskuntasopimukselle, joka on voimassa peliä pelaavan ryhmän kesken.

Juhana Pettersson: Roolipeliporukka on kuin bändi (roolipelaajan foorumit - http://www.roolipelaaja.fi/board/viewtopic.php?t=156&start=0)
Mun vakiovertaukseni tähän saman pelin pelaamisasiaan on, että peliporukan pitäisi olla niin kuin bändi. Kaikki erilaisia, mutta tukee toisiaan. Ongelmia tulee vasta siinä vaiheessa kun on kuin olisi Ted Nugent Beatlesissä.

TODO:

 • Mikä on roolipelisopimus
 • Mitä sillä saadaan aikaan
 • Kiskotusteksti roolipelisopimuksen aina-voimassa-olosta

Mindmap siitä, mitä roolipelisopimuksen piiriin kuuluu

Automatkalla rakennettu alustava kartta havainnollistamaan pelisopimuksen piirissä olevia seikkoja - ja sitä, voidaanko ne jakaa erilaisiin osa-alueisiin --vtakanen 2006-12-25 19:13

Tämä on muuten tehty aivan erikoisen hyvällä open source työkalulla pelien suunnitteluun: http://freemind.sourceforge.net --vtakanen 2006-12-25 19:17

Kerran kännissä todistin tämän todellakin toimivan vain toiseen suuntaan. Oletetaan että on olemassa Pelaaja, Hahmo ja propositiologiikan ominaisuus P. Annettuna on logiikan implikaation negaatio ¬(P(Hahmo)→P(Pelaaja)). Luetaan: Jos hahmolla on ominaisuus, siitä ei seuraa että pelaajalla on ominaisuus.

Nyt roolipelisopimus näin määriteltynä antaa mahdollisuuden päätellä pelaajan (tunnetuista) ominaisuuksista hahmon ominaisuuksia:

 • Roolipelisopimuksen korollaari: ¬∀ Hahmo: ¬(P(Pelaaja)→P(Hahmo))
  • Luetaan: ei pidä paikkaansa, että kaikilla hahmoilla olisi olematta pelaajan ominaisuuksia
 • Tarskyn totuusmääritelmän (todo: tarkenna) mukaan voidaan kirjoittaa muotoon: ∃ Hahmo: P(Pelaaja)→P(Hahmo)
  • Luetaan: Jollakin hahmolla on pelaajan ominaisuus (1).

Kuitenkin roolipelisopimus estää meitä olettamasta, mitkä näistä ominaisuuksista ovat pelaajalta lähtöisin. Luonnollinen vastaesimerkki näyttää, että jos tunnemme riittävän hyvin pelaajan ominaisuudet, roolipelisopimus ei kuitenkaan estä meitä olettamasta hahmolla olevan osaa niistä. Tähän perustuu casting.

(1) Saattaa antaa mahdollisuuden määritellä pelaajan tekninen hyvyys. Hyvällä pelaajalla on hyvin vähän hahmoja, joilla on hyvin vähän pelaajan ominaisuuksia, paitsi erikseen toisin pelinjohtajan kirjoittamana (2).

(2) Pelinjohtajan "kirjoittaessa" omalle hahmolleen omia ominaisuuksiaan tätä pelityyliä voidaan kuitenkin pitää erittäin huonona.

(3) Tämä todistus ei kestä selvin päin tarkastelua.

3) Totta. Koska alkuperäinen väite on ¬(P(Hahmo)→R(Pelaaja)), missä P kuvaa toimintaa ja R asennetta. --vtakanen
P:n ja R:n erottaminen ei kuitenkaan ole se syy, miksi todistus ei kestä. --Pervilä 2006-11-16 10:16

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped