Silanna Aerathiel

N Female Elf Oracle 15


Init +10(rolls three times)
Senses Perception +20, Low-light Vision, Tongues(understand only)


AC 24, touch 14, flat-footed 21; (+9 armor, +3 dex, +1 nat., +1 def)
with MV 27, touch 14, flat-footed 24;
as above+SoF 30, touch 17, flat-footed 27;
as above+RM 30, touch 16, flat-footed 27;(+12 armor, +3 dex, +2 nat., +4 def, -1 size)
hp 168 (15d8+15*4+15+15)(+30 hp with Righteous Might, +15 with Divine Power)
Fort +14(+16), Ref +13, Will +14
Special Defenses Elven Immunities, Battlefield Clarity(blinded, frightened, panicked, paralyzed, stunned), Righteous Might(DR:10/Evil)


Speed 20ft (30 ft with Longstrider)
Melee +1 Elf-Bane Guisarme +21/+16/+11 2d4+10, 19-20 x3, reach
Melee, PA +1 Elf-Bane Guisarme +18/+11/+6 2d4+19, 19-20 x3, reach
Melee, PA +1 Shocking Greatsword +18/+11/+6 2d6+19+1d6, 19-20
Melee, PA mwk C.I. Curved Blade +16/+9/+4 1d10+16, 18-20
Melee, PA mwk Al. S. Flail +16/+11/+6 1d8+16(2H), trip
Melee, PA mwk Sap +16/+11/+6 1d6+11
Ranged +1 Adaptive Composite Longbow +16/+11/+6 1d8+6
Special Greater Magic Weapon(+3 enchantment, included for two main weapons), Divine Favor/Power(+3/+3 or +5/+5), Bardic Performance(+3/+3), Good Hope(+2/+2), Bull`s Strength(2H:+1/+2), Greater Trip(+29 with Guisarme), Elf-bane(+2/2d6+2), WoA(+0/+2)


with Righterous Might
Melee +1 Elf-Bane Guisarme +22/+17/+12 2d6+13, 19-20 x3, reach
Melee, PA +1 Elf-Bane Guisarme +19/+14/+9 2d6+22, 19-20 x3, reach
Melee, PA +1 Shocking Greatsword +17/+12/+7 3d6+22+1d6, 19-20
Melee, PA mwk C.I. Curved Blade +15/+10/+5 2d8+19, 18-20
Melee, PA mwk Al. S. Flail +15/+10/+5 1d8+19(2H), trip
Melee, PA mwk Sap +15/+10/+5 1d6+13
Ranged +1 Adaptive Composite Longbow +14/+9/+4 1d8+8
Special Greater Magic Weapon(+3 enchantment, included for two main weapons), Divine Favor/Power(+3/+3 or +5/+5), Bardic Performance(+3/+3), Good Hope(+2/+2), Bull`s Strength(2H:+1/+2), Greater Trip(+30 with Guisarme), Elf-bane(+2/2d6+2), WoA(+0/+2)


Daily Resources Surprising Charge(3/day), Battlefield Clarity(3/day), Iron Skin(Stoneskin, 2/day, Su), Combat Healer(2/day)


Oracle Spells(Concentration +20; +17 vs. spell resistance)
Lvl7(4/day) - Waves of Ecstasy, Control Weather ,Mass CSW, Summon MonsterVII
Lvl6(6/day) - Heal, Mass Bull`s Strength, Mass CMW, Wind Walk, Greater Dispel Magic
Lvl5(7/day) - Communal Air Walk, Righteous Might, Mass CLW, Wall of Stone, Communal Spell Immunity, Breatg of Life
Lvl4(7/day) - Aura of Doom, Freedom of Movement, Wall of Fire, CCW, Greater Magic Weapon, Divine Power
Lvl3(7/day) - Communal Delay Poison, Dispel Magic, Communal Resist Energy, Magic Vestment, CSW, Magic Circle Against Evil
Lvl2(7/day) - lesser restoration, Fog Cloud, Align Weapon, CMW, Grace, Silence, Weapon of Awe
Lvl1(8/day) - Divine Favor, Shield of Faith, Enlarge Person, Remove Fear, CLW, Protection from Evil, Liberating Command
orisons Stabilize, Light, Create Water, Detect Magic, Detect Poison, Read Magic, Mending


Str 20(16), Dex 18, Con 18(14), Int 16, Wis 12, Cha 20(16)
Base Atk +11/+6/+1; CMB +16/+19(+8 to trip); CMD 30/32(+4 vs. trip, +3 with SoF, +1 with BS)
Feats Combat Reflexes, Power Attack, Improved Initiative, Extra Revelation, Improved Trip(from revelation), Extra Revelation, Greater Trip(from revelation), Toughness, Quicken Spell, Extra Revelation(Weapon Master:Guisarme), Weapon Focus:Guisarme(from revelation), Greater Weapon Focus:Guisarme(from revelation), Improved Critical:Guisarme(from revelation)
Revelations Skill At Arms, War Sight, Maneuver Mastery(Trip), Surprising Charge(extra), Battlefield Clarity(extra), Iron Skins, Weapon Master(Guisarme), Combat Healer
SQ Battle-mystery, Tongues(speaks Celestial and Auran, understands any), Elven Magic, Keen Senses, Weapon Familarity
Skills acp -3; ranks 4+3+2/lvl

 • Acrobatics +3 (3)
 • Appraise
 • Bluff +20 (15)
 • Climb
 • Craft
 • Diplomacy +23 (15)
 • Disable device
 • Disguise +15 (11)
 • Escape artist
 • Fly
 • Handle animal
 • Heal +5 (1)
 • Intimidate +15 (7)
 • Knowledge (arcana)
 • Knowledge (dungeoneering) +
 • Knowledge (engineering) +7 (1)
 • Knowledge (geography) +
 • Knowledge (history) +10 (4)
 • Knowledge (local) +
 • Knowledge (nature) +
 • Knowledge (nobility) +4 (1)
 • Knowledge (planes) +17 (11)
 • Knowledge (religion) +21 (15)
 • Linguistics +4 (1)
 • Perception +21 (15)
 • Perform
 • Profession
 • Ride +4 (1)
 • Sense motive +19 (15)
 • Sleight of hand
 • Spellcraft +7 (1)
 • Stealth +16 (15)
 • Survival
 • Swim
 • Use magic device +6 (1)

Traits Resilient, ShinRakorath-training(Warrior of Old)
Languages Understand: all. Speak: Common, Elven, Varisian, Celestial, Draconic, Abyssal, Auran, Undercommon


On person Adventurer Kit, Traveler Outfit, +1 Elf-Bane Guisarme, Mithral Full Plate, mwk C.I. Elven Curved Blade, mwk Al. S. Flail, mwk Sap, Belt of Physical Might +4(Str/Con), +1 Shocking Greatsword, 5xAcid Flask, 5x Alchemist Fire, Dagger, Cloak of Resistance +4, +1 Adaptive Longbow, Oil of Bless Weapon, Potion of Remove Blindness, Potion of Touch of the Sea, Ioun Torch, Amulet of Natural Armor +1, Ring of Protection +1, Wand of Longstrider(39), Wand of CLW, Headband of Alluring Charisma +4, Efficient Quiver, lesser extend rod, 2xScroll of Restoration, Mithral Chain
In backpack Pathfinder Kit


Silannasta ei pitänyt tulla soturia. Kuuluisan, mutta rappiotuneen haltiasuvun ainoana lapsena häneltä odotettiin lähinnä sopivaa avioliittoa ja jälkikasvua, mikä mahdollistaisi suvun jatkumisen. Nämä toiveet näyttivätkin käyvän toteen, kun Silanna rakastui toisen, rikkaamman merkkisuvun vanhimpaan poikaan (Maeion Elenloth), joka oli melko nuorella iällä kerännyt mainetta ja kunniaa Kyonin kaartin palveluksessa.

Avioliitot haltisukujen välillä eivät kuitenkaan ole yksinkertainen asia järjestää, ja kiistely erilaisista muotoseikoista, hääjärjestelyistä sekä sivukäänteet molempien hääparien kilpakosijoiden kanssa viivästytti vihkiseremoniaa kuukausilla. Tällä välin Maeion jatkoi palvelustaan Kyonin Kuningattaren palveluksessa, tänä aikana hän keräsi kunniaa taistellessaan Tanglebriarin demoneja vastaan - ja tällöin hänen ryhmänsä jäi demonien vangiksi, ja tällöin Maeion kuoli.

Maeionin muun ryhmän pelasti ja hänen ruumiinsa takaisin Kyoniin toi ryhmä Tiennäyttäjiä: ryhmän johtaja, aasimar, esitteli henkilökohtaisesti pahoittelunsa Silannalle. Sen sijaan, että Silanna olisi tuntenut kiitollisuutta, että Maeionin ruumis palautettiin ja muu ryhmä pelastettiin, hän tunsi vihaa: vihaa monirotuista Tiennäyttäjä ryhmää kohtaan, koska he pelastivat kaikki muut paitsi Maeionin, mutta ensisijaisesti vihaa itseään kohtaan, koska hän oli viettänyt rauhaisaa elämää samalla kuin hänen tuleva aviomiehensä oli taistellut demoneja vastaan. Silanna ei tätä itse huomannut, mutta hän lopetti keskustelun Tiennäyttäjien johtajan kanssa puhumalla Celestialia haltiakielen sijasta, ja otti aviomiehensä haltiaaseet itselleen mutisten kostosta.

Silanna päätti välittömästi liittyä Kyonin kaartiin taisteeluun demoneja vastaan - mutta Kaartin luutnantti ei todellakaan halunnut ottaa ryhmäänsä mukaan nuorta aatelistyttöä, jolla ei ollut mitään taistelukoulutusta. Pitkällisestä väittelystä huolimatta Silanna ei saanut luutnantin mielipidettä muuttumaan, vaan joutui vetäytymään miettimään mitä elämällään tehdä. Erilaisia harkittuja vaihtoehtoja olivat yhden haltian kuolemaan tuomittu ristiretki Tanglebriariin tai jopa Tiennäyttäjäjärjestöön liittyminen, mutta ennen mitään kohtalokasta päätöstä varjoista kuului: "Jos haluat taistella Kyonin puolesta, sille on parempiakin tapoja kuin demonien tappaminen metsässä, ja me voimme kouluttaa sinua asioissa, jota Kaartin samoojat eivät".

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped