Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Tumben Lohikäärmeenkaataja

Kaatui pelastaessaan Kairishielia Drowien kynsistä.

Male Elf Ranger 9
CN Medium Humanoid
Player Tomahawk


Init +4
Senses Perception +15


AC 23, touch 15, flat-footed 19; (+8 armor, +4 Dex, +1 deflection)
hp 70
Fort +8, Ref +11, Will +5
Special Defenses +2 will against enchantment, Evasion, Immune to sleep


Speed 30 ft
Melee mwk elven curveblade +15/+10 (1d10+1/18-20 x2, S)
Melee mwk elven curveblade +12/+7 (1d10+10/18-20 x2, S)
Ranged +1 Keen Adaptive Composite Longbow +15/+10 (1d8+2/19-20 x3, P)
Ranged +1 Keen Adaptive Composite Longbow +12/+7 (1d8+8/19-20 x3, P) DA
Special Attacks Favorite Enemy: Evil Outsider +2 Humanoid Elf +4


Spells known
2nd (2/day) — barkskin, cat's grace
1st (3/day) — Entagle, Resist Energy


Str 13, Dex 21, Con 12, Int 12, Wis 12, Cha 8
Base Atk +9; CMB +10; CMD 26
Feats Quick Draw, Power Attack, Deadly Aim, Endurance, Point Blank Shot, Precise Shot, Weapon Finesse, Slayer's Knack
Skills Acrobatics +14, Climb +9, Heal +8, Knowledge (Dungeoneering) +7, Knowledge (Geography) +6, Knowledge (Nature) +9, Perception +15, Ride +13, Stealth +17, Survival +13, Swim +7 (1)
Languages Common, Elven, Undercommon
SQ Elven Magic, Favorite terrain (Forest +4, Underground +2)


On person +2 dark elven chain, +1 longbow with 20 arrows, masterwork elven curve blade, cloak of resistance +1, ring of protection +1, 194 gp, +2 dex belt
In backpack Adventurer's Kit
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Meidän tulee pelastaa Kairishiel!

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped