Vulmon "Kalmo" Tathnae

Male Elf Bard (Dirge bard) 15
N Medium Humanoid (elf)
Player: FranKc
Deity: Pharasma
Favored Class Bard (+15 hp)


Init +6
Senses Perception +18, Low-Light Vision


AC 28, touch 15, flat-footed 26; (+8 armor, +3 shield, +2 dex, +2 natural, +3 deflection)
hp 168 (15d8+60+15+15)
Fort +14, Ref +15, Will +13
Special Defenses
Immune to magical sleep, +2 vs Enchantments, +4 bonus on saves against fear, energy drain, death effects, and necromantic effects, 50% fortification


Speed 30 ft
+2 speed c.i. longsword buff'd +20/+20/+15/+10 1d8+1d6+22 (19-20)
+2 speed cold iron longsword +17 1d8+6 (19-20)
mwk Dagger +16/+14 1d4+4 (19-20)
+1 comp Longbow +14 1d8+5 (x3)
Special Arcane strike +4 dmg, Inspire courage +3/+3 +1d6 sonic, Power attack -3/+6, Good hope +2/+2


Spells known(CL 15; concentration +23) Fear effect DC +4
5th (4/day, DC 20) — Greater Heroism, Bard's escape, Deafening song bolt, Suffocationb Grtr. Dispel magic
4th (5/day, DC 19) — Hold monster, Song of Kyonin, Enervationb, Virtuoso performance, Break enchantment
3rd (6/day, DC 18) — Fear, Good hope, See invisibility, Displacement, Jester's jaunt
2nd (6/day, DC 17) — Heroism, Glitterdust, Bladed dash, Gallant inspiration, False lifeb, Mirror image, Tongues
1st (7/day, DC 16) — CLW, Feather fall, Grease, Ray of Enfeeblementb, Saving finale, Remove fear, Hideous laughter
Cantrips (DC 15) — Detect Magic, Open/Close, Prestidigitation, Read Magic, Message, Ghost sound


Str 18, Dex 14, Con (18) 14, Int 16, Wis 7, Cha (20) 16
Base Atk +11; CMB +15; CMD 30
Feats Improved initiative, Lingering performance, Power attack, Iron will, Arcane strike, Toughness, Spell penetration, Discordant voice
Skills acp 0; ranks 6+3+2/lvl

 • Acrobatics +8 (3)
 • Appraise +7 (1)
 • Bluff +25 (14)
 • Climb +8 (1)
 • Craft
 • Diplomacy +25 (14)
 • Disable device
 • Disguise +12 (1)
 • Escape artist
 • Fly
 • Handle animal +12 (1)
 • Heal
 • Intimidate +25 (14)
 • Knowledge (arcana) +14 (1)
 • Knowledge (dungeoneering) +14 (1)
 • Knowledge (engineering) +14 (1)
 • Knowledge (geography) +14 (1)
 • Knowledge (history) +14 (1)
 • Knowledge (local) +14 (1)
 • Knowledge (nature) +14 (1)
 • Knowledge (nobility) +14 (1)
 • Knowledge (planes) +20 (7)
 • Knowledge (religion) +27 (14) +7 to identify undead
 • Linguistics +11 (5)
 • Perception +18 (15)
 • Perform: keyboard +25 (14) +7 to demoralize
 • Perform: sing +18 (10)
 • Profession
 • Ride
 • Sense motive +15 (14)
 • Sleight of hand
 • Spellcraft +20 (14)
 • Stealth +6 (1)
 • Survival
 • Swim
 • Use magic device +25 (14)

Traits Shin'Rakorath Training (Helpful if gloomy), Forlorn
Languages Common, Elven, Necril, Varisian, Infernal, Celestial, Abyssal, Undercommon, Aklo, Terran
SQ Elven Magic, Elven Immunities, Low-Light Vision, Bardic knowledge, Bardic performance (37/day): Inspire courage +3, Inspire competence +5, Suggestion, Dirge of doom, Dance of the Dead, Soothing performance, Frightening tune, Inspire Heroics

 • Secrets of the Grave (Ex): At 2nd level, a dirge bard gains a bonus equal to half his bard level on Knowledge (religion) checks made to identify undead creatures and their abilities. A dirge bard may use mind-affecting spells to affect undead as if they were living creatures, even if they are mindless (though spells that affect only humanoids do not affect them, even if they were humanoids in life). In addition, he may add one necromancy spell from the spell list of any arcane spellcasting class to his list of spells known at 2nd level and every four levels thereafter.
 • Haunting Refrain (Su): At 5th level, a dirge bard is able to stir primal terrors in the hearts of listeners. He can use a Perform (keyboard) or Perform (percussion) check in place of an Intimidate check to demoralize an opponent, with a bonus equal to half his bard level. In addition, saving throws against any fear effect he creates are made with a –2 penalty, and this penalty increases by –1 every 5 levels beyond 5th.

On person Courtier's outfit, backpack, bedroll, belt pouch, common musical instrument (harp), flint and steel, ink, inkpen, iron pot, journal for poetry, mess kit, mirror, rope, soap, torches (10), trail rations (5 days), waterskin, spell component pouch, +1 heavy steel shield, +3 moderate fortification elven chain, cloak of resistance +4, amulet of natural armor +2, headband of alluring charisma +4, belt of mighty constitution +4, Circlet of persuasion, Boots of escape
Wands - CLW (38)
Potions -
Scrolls - Restoration


Vulmon Tathnae oli kerran kunnianhimoinen ja lahjakas nuori haltia. Shin'Rakorathin johtajien huomion hän ansaitsi janolla kiellettyyn tietoon. Nuorukainen koulutettiin soluttautujaksi, tiedonkerääjäksi, taistelijaksi, diplomaatiksi eikä häntä yksikään haaste voisi pysäyttää. Vulmonin ura lähtikin käyntiin komeasti ja hän ansaitsi kiitosta Shin'Rakorathin johtajilta. Koitti kuitenkin päivä, jolloin Vulmonin varmuus ja ylpeys kostautuivat. Vulmon johdatti toverinsa vaaralliselle tehtävälle eikä vaivautunut tekemään pohjustustyötä. Vastusten määrä ja voima koitui kaikkien, paitsi Vulmonin itsensä, kuolemaksi.

Nilkutettuaan takaisin hän oli murtunut mies eikä enää ottanut vastaan tehtäviä. Kuolema jäi vainoamaan, eikä Vulmonin mieleen juuri muuta mahtunut tapauksen jälkeen. Aiemmin iloiset laulut saivat jatkuvasti synkempiä muotoja, runoissa vilisi kuolleiden tovereiden nimiä ja kesken jääneiden elämien kuvitteellisia jatkoja. Vulmon jätettiin pian omaan rauhaansa.

Kului aikaa, pitkiä vuosia, silmänräpäyksiä ja elinikä. Vulmonille ilmoitettiin että on aika havahtua takaisin elämään. Shin'Rakorath aikoi lähettää Vulmonin tehtävälle, tahtoi tämä sitä tai ei. Mukaansa hän saisi ryhmän vihreitä, kunnianhimoisia, lahjakkaita ja kokemuksenjanoisia Shin'Rakorathin värvättyjä. Uudelleensyntymä vai kuolon kylmä syli? Kohtaloa kohti.

Tehtävä vei nuorien haltioiden sekä yhden puoliverisen kanssa ihmisten asuttamaan Rätselporiin. Vulmon löysi hetkeksi iloa kapakkapianistin pestistä varsinaisen tehtävän polkiessa paikallaan. Ihmisten seurasta tarttui hätäisuus ja hoppu, jonka Vulmon muisti nuoruudestaan. Ihmisten loputon nokittelu keskenään jonninjoutavien valtataistojensa kanssa viihdytti Vulmonia hetken. Sitten kuolema korjasi Andurin, jonka nimi esiintyy Vulmonin runoissa piristävänä tulokkaana, ja Pahuus näytti kasvonsa. Pimentohaltiat, nuo painajaisten kielletyt pedot olivat kehdanneet nousta tyrmistään häiritsemään pinnanpäällistä elämää. Vulmon tunteekin pitkästä aikaa saaneensa tavoitteita elämälleen, Pimentohaltiat kuuluu hävittää.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped