Agria Kaddren

Osto: Ring of of Prot->Ring Evasion+SoF+Longstrider wand 21.5k

N Female Human(Azlant) Bard (Flame Dancer) 13 / Dragon Disciple 4
Player JJape


Init +25/+27
Senses Perception +23(with heroism)


AC 24(+7 armor, +4 dex, +3nat), Touch:14, Flat: 20
with Barkskin & Magic Vestment 32, Touch:18, Flat: 28
as above+SoF+shield&haste 39, Touch:21, Flat: 34
hp 153(13d8+17*2(con)+6*1(favored)+4d12+17tough]
with Bear`s Endurance 187
Saves, with Heroism Fort +18(+2 with BeEn), Ref +21, Will +21
Special defenses''' Combat Expertise(+4 to AC), Light Fortification, +4 vs auditory, sonic, language, +2 vs. enchantment; Resist Fire 5, Reroll(1/day), Evasion


Speed 30 ft
All attacks below are with Arcane Strike, Heroism, Haste & Inspire Courage included (+6/+7)\\ Trip, mwk Whip +31/+31/+26/+21 (provokes AoP)
+5 Adamantine Longsword +31/+31/+26/+21 1d8+24 & Bite +24 1d6+14
+5 Adamantine Longsword, PA +26/+26/+21/+16 1d8+36 & Bite +19 1d6+19
+1 keen longspear, PA +25/+25/+20/+15 1d8+35 & Bite +19 1d6+19
Naturals 2xclaws(B/S) +29 1d4+18 & 2xBite(B/S/P) +29 1d6+22
Naturals, PA 2xclaws(B/S) +25 1d4+27 & 2xBite(B/S/P) +25 1d6+34
mkw Composite(+7) Shortbow +22/+22/+17/+12 1d6+14, x3
Special attacks Good Hope(+2 to damage; Greater Heroism(+2 to hit), Discordant Voice(+1d6 sonic), Combat Expertise(-4 to hit, +4 to AC), Claws(11 rounds/day)


Bard Spells (CL16, Concentration: +24)
6th(2/day)(DC 24) - Overwhelmimg Presence, Brilliant Inspiration
5th(4/day)(DC 23) — Greater Dispel Magic, Greater Heroism, Shadowbard, Mass Cacophonous Call
4th(6/day)(DC 22) — Echolocation, Dimension Door, Virtuoso Performance, Wandering Star Motes, Wall of Sound, Freedom of Movement, Dominate Person
3rd(7/day)(DC 21) — Haste, Good Hope, Confusion, Displacement, Terrible Remorse(FC), Fireball, Invisibility Sphere, Glibness, Dispel Magic
2nd(7/day)(DC 20) — Glitterdust, Mirror Image, Calm Emotions, Heroism, Pyrotechnics(FC), Gallant Inspiration, Flaming Sphere
1st(14/day)(DC 19) — Saving Finale, CLW, Grease, Heightened Awareness, Remove Fear, Charm Person, Burning Hands
Orisons (at will) — Detect Magic, Mending, Prestidigation, Ghost Sound, Read Magic, Message
Bardic Performance(38 rounds; move/swift; +3)
Other: Extend rod, lesser(3/day), lesser intensify rod(3/day), Suggestion(SLA, 1/day, DC19), Fly(3/day), LOLLERS-breath; Swift-hastes(3x; lamppu)


Str 26(22), Dex 18(14), Con 14, Int 16, Wis 12, Cha 26(20)
Base Atk +12/+7/+2; CMB +20(+4 to trip); CMD 36(+4 vs. trip)
Feats Combat Expertise, Improved Trip, Lingering Performance, Arcane Strike, Improved Initiative, Power Attack, Greater Trip, Toughness(bloodline), Discordant Voice, Medium Armor Proficiency, Iron Will, Great Fortitude
Skills(Heroism Included to All) , Acrobatics +29 (performance), Bluff +30 (Perfom; 1), Climb +13 (1), Diplomacy +30(performance)[+1 in Magnimar], Disguise +30 (Perform; 1), Fly +29[+6](Performance), Handle Animal +14 (1), Intimidate +30 (17)[+1 in Magnimar], Knowledge:Arcana +31 (17), Knowledge: Engineering +15 (1), Knowledge: Dungeoneering +18 (4), Knowledge:Geography +15 (1), Knowledge: History +15 (1), Knowledge:Local +15 (1), Knowledge: Nature +13 (1), Knowledge:Nobility +15 (1), Knowledge: Planes +31 (17), Knowledge: Religion +29 (15), Linguistics +10 (2), Perception +23 (17), Perform:Act +30 (17), Perform: Dance +30 (17), Perform:Oratory +30 (17), Sense Motive +30 (performance), Spellcraft +10 (1), Stealth +9 (1), Swim +11 (1), UMD +30 (17) ACP: -1; Lore Master(1/day); Gr.Heroism(+2 to above); eAw(+2 to Know.); Jack-of-All Trades \\ Traits Reactionary, Alabaster Outcast
Languages Taldan, Draconic, Ancinent Thassilonian, Goblin, Dwarven, Elven
SQ Performance(move; 4+CHA+2xlvl rounds; fire dancer, distraction, fascinate, courage, Fiery Gaze, Fire break, Inspire Greatness, Soothing Performance), Bardic Knowledge, Well-versed, Versatile Performance:Oratory(Diplomacy, Sense Motive), Dance(Acrobatics, Fly), Act(Bluff, Disguise); Lore Master(2/day), Claws(Draconic), Draconic Bloodline(Gold, fire), Fan the Flames, Jack-of-All-Trades
Notes
Favored Class Bard(+6hp + 1xlvl spell known)


Spring-loaded wristsheets Scroll of Heal, Scroll of Breath of Life On person / Handy Haversack Wand of Shield, Handy Haversack, Signet ring, Noble clothes(red dress), Ioun Torch, mwk whip, 2xWhip, +1 light-fortification mithral Breastplate, Ring of Evasion, Dagger, Poorly-made Sihedron-replica, Sap, mwk C.I. Longsword, mwk Al.S. Morningstar, Cloak of Resistance +5, +1 keen longspear, CHA-ioun-stone-with-shard-of-lust, Belt of Physical Might (STR/DEX) +4, winged boots, mwk composite(+7) shortbow, amulet of mighty fists +3, Ring of wizardy 1, Luckblade, headband of alluring charisma +6, Pearl of the Sirines(swim 60ft, takes hand), Wayfinder of Infinite Doorways, +5 adamantine longsword, Mega-lamppu-of-epicness, Medium Extend Rod
On person, Wands&Rodslesser extend rod, wand of endure elements, wand of CMW(Cl10, 15charges), wand of false life (cl 10, 1 charges), lesser intensify rod, 5xScroll of Align Weapon
On person, Consumables 50xarrows, 20xblunt armor, 5xC.I arrows, 5xAl.S.bl. arrows, 5xAcid Flask, potion of displacement, 3xCSW-potion, Potion of Touch of Sea, Oil of Bless Weapon, Elixir of Love, oil of daylight, 4xScroll of Heal, Scroll of Polar Ray, Scroll of Wall of Ice, Scroll of Align Weapon(2x)
In Backpack, club (5) Bard Kit, Grooming Kit, Traveler`s Outfit, Manacles(common), Silk rope, Elven princess disguise kit
Wealth
Encumbrance


Ostoslistaa:


Agria nuoruudessaan.

Fluffia:
Tausta
Ulkonäkö - Agria on nuori, pitkä, heiveröinen nainen. Agria pukeutuu räikeän punaiseen tummaan mekkoon (alla silmukkapaita), ja käyttää teatraalisen koristeltuja aseita (ruoskia, miekka) ja lieskoin koristeltua buckler:ia.
Suku - Kuuluu kuuluisaan Kaddrenin velho/sorkka-sukuun. Suku on tunnettu maagisista voimistaan, seikkailijoistaan (katso hautausmaa) ja lohikäärmeverestään. Suvusta löytyy myös pari tiennäyttäjää .
Aatelisuus - Agria on aatelissuvun nuori(n) tytär, ja käyttäytyy sen mukaan. Joko asiat eivät ole hänen vaivansa arvoisia, tai sitten niiden on mentävä täsmälleen kuten hän haluaa
Opinnot- Agria opiskeli lyhyesti Corvosan velhokoulussa. Agria oli lahjakas, mutta ei jaksanut keskittyä opintoihinsa, vaan vietti aikaa mielummin muiden aatelistaustaisten ikäistensä kanssa.
Välirikko kotiin - Agria ei ole puheväleissä vanhempiensa eikä useimpien sisarustensa kanssa (poikkeuksena velipuoli Edric). Agrian mielestä tämä on hänen oman päätöksensä seurausta - Agria ei kestänyt vanhempiensa määräilyä ja sisarustensa jatkuvaa pätemistä.
Elämää Magnimarissa Opintojensa lomassa ja välirikon jälkeen teki sekalaisia töitä, tutustui erilaisiin asukkeihin, ja osallistui käärmejuoksuihin.
Bardin lahjat Sekalaisten välivuosien jälkeen, Agria päätti, että hänen loistavia lahjojaan kaivataan Tiennäyttäjäjärjestössä. Samalla hän jätti jälkeensä epäilyttävimmät sivuhommat&tuttavat.

Tavoitteet
Kuuluisuus Agria haluaa olla kuuluisampi kuin sisaruksensa. Ja kuuluisa nimenomaan bardina - eikä velhona, sorkkana, tai aatelissukujuonittelejansa kuten niin moni muu suvussa.
??? GM voi kysyä.

Salaisuudet
Perimys Agria on virallisesti potkittu suvusta ja jätetty perinnöttömäksi.
??? GM voi kysyä.

Muchos importantos NPCS:s
Edric Kaddren: Tiennäyttäjäjärjestön veteraanivelho (lvl 11 conjurer). Edric ei ole koskaan käytännössä osallistunut suvun juonitteluihin, vaan keskittynyt velho-opintoihinsa sekä Thassilonialaisten raunioiden tutkimiseen. Hän on aina tuonut mukavia tuliaisia Agrialle (esim. Sihedroneja).
Majatalonpitäjä X: Agria on majatalon Y vakioasiakas. Majatalonpitäjä on katsonut Agrian perään välivuosina. (tähän voisi päivittää jonkun 1kirja majatalon?)
Kääpiö Z: Epäilyttävä bisneksiä omaava kääpiö. myös majatalon X vakioasukas, ja vihaa Agrian kovaäänistä puhetta, joka häiritsee ryyppäystä. RangerX/Monk2.

Tapoja & manooverejä
Ruoskan tupen kosketus Agria koskettaa vihastuksissaan/halutessaan uhkailla ruoskan tuppea, tai hivelee ruoskaansa.
Nauru Agria reagoi voimakkaasti ihmisten nauruun - miten, riippuu naurajasta ja naurun laadusta. Agrian oma nauru on hyvin ärsyttävä.
Pakkoruotsi Agria muistaa, kuinka hänelle opetetiin hyvin nuorena Draconic:a. Opetus oli tiukkaa, ja kotiläksyjä oli paljon.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped