Njal

Kolmesti ragecyclattu miinushipareiden kautta, onneksi tiennäyttäjät antavat ennakkoa tulevista saavutuksista ja ressit onnistuvat.

Male Half-Elf Bloodrager 15
CN Medium Humanoid (Half-Elf)


Init +8
Senses Perception +20


AC 20 , touch 13, flat-footed 18; (+7 armor, +2 Dex, +1 Deflection)
AC 24 , touch 13, flat-footed 22; (+7 armor, +2 Dex, +1 Deflection, +4 natural) Barkskin
AC 28 , touch 13, flat-footed 26; (+7 armor, +2 Dex, +1 Deflection, +4 natural, +4 shield) Barkskin+Shield
hp 169 (229 in rage)
hp 199 (259 in rage) (Bear's Endurance)
Fort +16, Ref +11, Will +13
Special Defenses Elven Immunities, Improved Uncanny Dodge, Blood sanctuary, DR 3/-, Indomitable will


Speed 40 ft (30 with armor)
Melee +1 Furious Adamantine Falcata +22/+17/+12, 1d8+15, 17-20/x3 (Two-handed, Arcane Strike)
Melee +1 Furious Adamantine Falcata +18/+13/+8, 1d8+27, 17-20/x3 (Power Attack, AS)
Melee +1 Furious Adamantine Falcata +27/+22/+17, 1d8+21, 17-20/x3 (Rage, AS)
Melee +1 Furious Adamantine Falcata +27/+22/+17, 1d8+36 (STR +13, PA +12, Weapon +5, AS +4), 17-20/x3 (Power Attack, Rage, AS, GMW)
Melee +1 Furious Adamantine Falcata +32/+32/+27/+22 (Bab +15, STR +11, Size -1, PA -4, Haste +1, Weapon +5, GH +2, Song +2, Insight +1), 2d6+43, (STR +16, PA +12, Weapon +5, GH +2, Song +2, AS +4, Shard +2) TÄMÄ OK LASKE MUUT, 17-20/x3 (Power Attack, Rage, AS, Haste, Greater Magic Weapon, Good Hope, Song, Enlarge Person)
Melee Adamantine Dagger +22/+17/+12, 1d4+11, 19-20/x2 (Arcane Strike)
Melee Adamantine Dagger +18/+13/+8, 1d4+19, 19-20/x2 (Power Attack, AS)
Melee Adamantine Dagger +24/+19/+14, 1d4+14, 19-20/x2 (Rage, AS)
Melee Adamantine Dagger +20/+15/+10, 1d4+22, 19-20/x2 (Power Attack, Rage, AS)
Ranged +1 Composite Longbow (+2 str) +16/+11/+6, 1d8+8, x3 (AS)
Ranged Javelin +16, 1d6+11, x2 (AS)
Special Attacks Greater Bloodrage (35 rounds) (Su), Disruptive Bloodrage (Su), Caster's Scourge (Ex)


Spells known
4th (1/day) — Enervation, Dimensional Blade, Greater False Life
3rd (2/day) — Fly, Heroism, Paragon Surge, Haste, Lightning Bolt
2nd (3/day) — Mirror Image, Resist Energy, See Invisibility, Glitterdust, Invisibility, Bear's Endurance
1st (4/day) — Burning Hands, Enlarge Person, Long Arm, Magic Missile, Shield, True Strike, Mount


Str 25 (19), Dex 14 (12), Con 16, Int 9, Wis 15 (11), Cha 17 (13)
Base Atk +15/+10/+5; CMB +22 (+25 Rage); CMD 34 (40 Rage/Enlarge Person)
Feats Raging Vitality, Power Attack, Exotic Weapon Proficiency (Falcata), Toughness, Eschew Materials, Arcane Strike, Improved Initiative, Cornugon Smash, Iron Will, Improved Critical (Falcata), Blooded Arcane Strike, Disruptive, Raging Brutality, Spell Breaker, Improved Iron Will
Skills Acrobatics +16 (11), Climb +10 (1), Handle Animal +20 (14), Intimidate +20 (14), Linguistics +0 (1), Perception +20 (14), Sleight of Hand +14 (12), Survival +7 (1), Swim +10 (1)
Traits Reactionary, Serpent Runner (armor check penalty -1 with Breastplate)
Languages Common, Ulfen, Elven
SQ Ancestral Arms, Low-light vision, Elf Blood, Keen Senses, Arcane Training, Arcane Bloodline, Fast Movement (Ex), Blood casting (Su), Arcane Bloodrage (Sp), Greater Arcane Bloodrage (Sp)


On person +1 Furious Adamantine Falcata, Adamantine Dagger, 10x Dagger, Longbow, +1 Light Fortification Breastplate, Javelin 20 arrows, Traveller’s outfit, Boots of Haste, Goggles of Night, +3 Resistance Cloak, +4/+4 Wisdom/Charisma headband, +2 Ioun Stone Str and Shard of Sin, +2 Ioun Stone Dex and Shard of Sin, +1 Cold Iron Ranceur, Ring of Protection +1, +2 dex belt
In backpack Bedroll, Bell, 9x Candle, 5x Chalk, Fishhook, Flint and steel, grappling hook, hammer, inkpen, Mug (clay), 4x oil, paper, parchment, 4x Piton, 7x Rations, Rope (hemp), 4x Sack, Sewing needle, signal whistle, 4x torch, vial, waterskin
Wealth 8,02 gp
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes 17, 15, 13, 12, 11, 9 stattirivi

Step 1: write five things about your character’s concept and background, five things that you think are the most essential parts of your character. You don’t have to stop at five, if you like…this is just a minimum.

1. Ulfen-puolihaltia, joka on muutama vuosi sitten saapunut Magnimariin.
2. Serpent Runner, Näytösgladiaattori ja urheilija.
3. Rahat kuluvat lähes välittömästi, kun sitä saadaan. Tavoittelee rahaa jatkuvasti lisää.
4. Lähes täysin tatuoitu. Ihossa ulfeenitatuointeja, serpent runner muistoja ja muutenkin Njalsin elämäntarinaa.
5. Ei koskaan tavannut haltia isäänsä. Isä oli/on voimakas velho ja Njalsin verenperimä on vasta alkamassa vaikuttaa.

Step 2: List at least two goals for the character. At least one of these goals should be one that the character has, while another should be one that you, as a player, want to see developed over the course of the game

1. Mainetta ja kunniaa. Njals nauttii addrenaliinista ja Serpent Runnerien saamasta ihailusta. Tosin pelkät urheilukilpailut ja täysissä panssareissa käydyt gladiaattoritaistelut eivät riitä Njalsille, joka haluaa enemmän jännitystä elämäänsä. Kuullut huhuja, että menestyneet tiennäyttäjät ovat kunnon julkkiksia.
2. ????

Step 3: List at least two secrets about your character. One is a secret the character knows, one is a secret that involves him but that he is not actually aware of yet.

1. Sotkeutunut Scarnien kanssa sopupeleihin. Njals on hävinnyt muutamia kilpailuja, joissa oli sopivat kertoimet, jotta hän ja Scarnikontaktit ovat keränneet suuret summat rahaa.
2. ????

Step 4: Describe at least three people that are tied to the character. Two of them are friendly to the character, one is hostile. If you like, you can include an enemy of yours here as well, so I have an instant NPC nemesis to throw at you.

1. Piousa Vulca Scarnikontakti, jonka kanssa sovittiin sopupeleistä. (Friendly)
2. Melkir Snare Njalsin vanhempi serkku, jonka kanssa saapui Magnimariin. (Friendly)
3. Lalsa Klastek Kilpaileva Serpent runner. (Hostile)

Step 5: Describe three memories, mannerisms, or quirks that your character has. They don't have to be elaborate, but they should provide some context and flavor

1. Ensimmäinen voitto Serpent Runner gladiaattoritaistelussa. Tyrmäsi Lalsan.
2. Hommaa itsensä huomion keskipisteeksi.
3. Ei pidä papeista ja velhoista.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped