Mitaba

Laivan yleismies; Kovanaama, timpuri sekä uskon mies

Mitaba

Male Half-Orc Reincarnated Packmaster Druid 10
(Pretty much) Neutral Medium humanoid (Half-orc)


Iniative +1
Senses Darkvision 60', Perception +13


AC 20 , touch 11 , flat-footed 19; (+7 armor, + 1Dex, +2 Natural)
hp 97(87) (10d8 + 30(20) + toughness)
Fort 10, Ref 4, Will 11
Special Defenses Reincarnated, +2 vs. death effects (trait), Resist Death's Touch (Ex), +4 vs. death effects, energy drain, necromancy effects, +4 to stabilize, Cheat Death (Ex), once per day reroll saving throw vs. death effect


Speed with armor 20'
Melee +1 Ihmisen surma kolmikärki 'Zul' (7x/päivä aiheuttaa osuessa 1d4 dex vahinkoa): +10/+5, d8+4, 19-20/x2
Melee Raatelukynnet x 2: +8 d4 + 2, x2, 20'
Special Attacks Power Attack -2/+4 (+6)


Spells known
Druid:
5th: 2
4th: 3+1
3rd: 3+1
2nd: 4+1/päivä
1st: 4+1/päivä
Orisons (at will) 4/päivä


Str 14, Dex 12, Con 14+2, Int 12, Wis 18, Cha 10
Base Atk +7; CMB +9 ; CMD +20
Feats Endurance, Toughness, Ironhide, Power attack, Wild Spell, Aspect of the beast
Skills Climb +7(2), Diplomacy +2 (2), Handle animal +8 (5), Heal +11 (4), Indimitate +1(1), Knowledge(Engineering) +3(2), Knowledge(Geography) + 5 (1), Knowledge(nature) + 11 (5), Knowledge(local) +3(2), Knowleldge(Planes) +2(1), Knowledge(Religion) +7(3), Linquistics +3(2), Perception +13 (5), Profession (Sailor) +12 (4), Profession (Cook) +8 (1), Profession (Carpenter) +8(1), Profession (Siege Engineer) +8(1), Spellcraft +10(6), Stealth +2(1), Survival +11(2), Swim +7 (2)
Traits Reincarnated, Gozreh´s Blessing (kuten Besmara´s blessing)
Languages Taldan, örkki, polyglot, Gnoll, Druidi, Aquan, Auran (opiskelun alla)
SQ Trackless Step (leave no tracks in wilderness), Many Lives (If slain, reincarnate in safe place one day later. Cannot be risen from death or resurrected), Improved empathic link, Pack bond, Wild shape 3x/day


Ase +1 Ihmisen surma kolmikärki 'Zul'
Haarniska Ankheginsuomu-rintalaatta +1
Amuletti Luonnon haarniskan amuletti +1
Repussa Yöpymisväline, 4 x parantava juoma, vesihengityksen juoma, kalastusverkko
Viitta Cape of seagull (as cape of eagle)
Jalat Slippers of spider climb
Rahat 5432 kultarahaa
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Laivan mustaihoinen puoliörkki Mitaba on kova jätkä. Tai ainakin hän yrittää näyttää usein siltä silloin kun joku on näkemässä. Paitsi syöttäessään korppuja papukaijalleen. Hän uskoo vahvasti sielunvaellukseen ja uskoo, että kaikki hyvät ja vapaat sielut palaavat tähän maailmaan lintuina. Niinpä hän arvostaa niitä suuresti ja on erittäin tyytyväinen, kun on saanut kaksi erinomaista matkakumppania, mainitun siniaran sekä suuren fregattilinnun, joka puolustaa Mitaban selustaa taistelussa. Kummallakaan ei ole nimeä (Vielä). Papukaijaa hän pitää suurena koomikkona ja innoituksen antajana; hän on opettanut omaksi riemukseen sille kaikenlaisia temppuja sekä tärkeän fraasin:

'Kraakh, jättäkää laiva!'

Siltikin (Mitaban harmiksi) lintu suosii merkittävästi enemmän edelliseltä omistajaltaan oppimaansa fraasia:

'Sinne män!'

Mitaba on laivan yleismies. Hän on koko ikänsä haaveillut suuruudesta ja varsinkin siitä, että näyttää että puoliverisillä on mahdollisuus tässä maailmassa tehdä suuria tekoja (hyvässä ja/tai pahassa). Hän suhtautuu hän suurella vakavuudella likimain kaikkeen mitä hän tekee: Kokkaus, rommin juominen, tehtävät laivan aliperämiehenä, eläinten kanssa toimiminen, uskonto, tappeleminen ovat kaikki asioita jotka hän tekee antaumuksella ilman kompromisseja. Hän ei ole erityisen taitava monessa asiassa mutta korvaa sen kovalla tahdolla ja ainakin viimeisen tapauksessa ajoittaisessa jälkikäteen rehentelyllä.

Papukaija: http://hdwpapers.com/thumbs/blue_and_yellow_macaw_bird_flying_wallpaper-t2.jpg
Fregattilintu: http://www.oceanlight.com/stock-photo/magnificent-frigatebird-galapagos-islands-photograph-16767-111357.jpg\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped