Forholt Kazinkas


Puhdasta mainostusta. Kuvan ase ei liity uraan.

Host Shirren Soldier (phrenic adept) 4
Neutral Med. Humanoid (shirren)
Player Muser
Xp 11
Fame 16/17
Campaign SFS
Homeworld Verces?


Init +4
Senses Perception +1; blindsense 30 ft.


KAC 17, EAC 16; (+3 K, +2 E, +4 dex)
SP|HP|RP 33|34|6
Fort +5, Ref +5, Will +5; +1 vs fear(+2 if of Vast etc origin)
Special Defenses phrenic defense (can reroll a failed save vs emotion, fear, mind-affecting or pain by using 1 RP, if this save fails too, reduce any damage by class lvl and durations by half)


Speed 30 ft. in armor
Melee knife +8 (1d4+4)
Ranged tactical x-gen gun +9 or +5/+5 (1d12+6 P, range 120ft, automatic, 80[uses 2] shots)


Str 12, Dex 18, Con 13, Int 12, Wis 12, Cha 8
Base Atk +4; AC vs CM 25
Feats Weapon Focus (heavy weapons), Skill Synergy (culture ja mysticism), Weapon Specialization (soldier proficiencies)B
Skills Culture +10 (4), Engineering +8 (4) +4 vs traps[kit], Medicine +5 (1), Mysticism +6 (2), Physical Science +8 (4), Piloting +8 (1), Survival +8 (4) +4 w/orienteering[kit]
Background Spacefarer (+1 Con)
Languages (Ttelepathy-restricted) Akitonian, BrethedanT, CastrovelianT, Common, Elven, Eoxian, Ghibrani, Shirren, Vercite, Vesk; limited telepathy 90 ft.
SQ communalism, cultural fascination, primary fighting style (sharpshoot), primary style technique (sniper's aim), gear boost (bullet barrage +2)


Worn gear defiant azimuth artillery lazor (3 bulk), freebooter armor I (L bulk), starfinder insignia(compad), survival knife (L bulk), synergizing symbiote mk I[Dex], starstone compass, tactical x-gen gun (2 bulk), battery (20 charges)
Immaterial or case-by-case 2887+1497 creds, tool kit x3(engineering, navigation, trapsmith's), 4x heavy ammo, traveler's outfit, formal outfit, flashlight, tent (6 people), hygiene kit, comm unit, etc
Encumbrance 2,6 bulk w/o backpack, x bulk. w/backpack ( bulk. light/ bulk medium/ bulk heavy)

Boons

Pact Worlds Defender (Social Boon)
You make no secret your desire to defend the Pact Worlds from external threats.
Benefit: When you have this boon slotted, you and any adjacent allies gain a +1 morale bonus to saving throws against fear effects. This bonus increases to +2 if the source of the fear effect is something that did not originate within thePact Worlds.

ura

 • 1-02 Fugitive on the Red Planet
 • 1-03 Yesteryear's Truth
 • 1-01 The Commencement
 • 1-00 Claim to Salvation
 • 1-04 Cries From the Drift
 • 1-05 The First Mandate
 • 1-07 The Solar Sortie
 • 1-09 Live Exploration Extreme!
 • 1-12: Ashes of Discovery
 • 1-08: Sanctuary of Drowned Delight
 • 1-15: Save the Renkrodas (gm)

stooria

Jos sattuu astumaan Järjestön traakissa asekonsolin luo, astuu Forholtin valtakuntaan. Atsimuuttikivääri 16 osassa, puoliksi syöty litsipihvi, Abyssheadin demot I-III, dataportissa auki idarilaisdistro ja mollishiftattu Heartlove!, työtasolla muinainen kvanttivastaanotin jossa on pausella Passio Veskariote Opus II sekä pictolevy jossa Forholt tanssii itseään hartiaan asti ulottuvien ghibranien kanssa.

Forholt on pikkuvanha avaruusveteraani, jonka ensikosketus moneen on about käytettyjen gravprätkien myyjää muistuttava psipuheenparsi joka on ainoa keino kuulua valtakunnasta pauhaavan musiikin läpi. Pleonasminen hypersupliikki on silti vain pintaa, sillä nuori eksovartija Kazinkas ottaa tähdettämisen erittäin vakavasti ja ajaa viimeiseen asti järjestön mainetta asiantuntijaorganisaationa ja esimerkillisenä yhdyskuntana läpi poliittisten ja kulttuuristen rajojen. Forholt on jokaista faktiota!

Pyssysankari syntyi Verceen shirrenkolonioissa 19 vuotta sitten ja matkasi kantotuubissa 2 vuotta rajaseudun avaruudessa ennen itsenäistymistään. Hän omisti seuraavat 11 vuotta elämästään asioiden ampumiseen. Fregatti Ars Vincendi oli monikulttuurinen tesserokratia(kysy ysokeilta), joka valvoi sitoutumatta Liittoumaan Aavan reunamaailmoja eksoaavakohteilta, kuten novasikiöiltä. Näin ainakin oli tarkoitus.

No mitä sitten tapahtui? Forholtin augmenttisilmä, ponneviljellyn ihon harmaus ja katkennut tuntosarvi kertovat asetaitoisille kahdesta: 1) plasmaheitin 2) taumisiirrin. Tärkeintä lienee tieto, että Ars Vincendi on julistettu kadonneeksi 6 vuotta sitten ja shirren itse on sittemmin toiminut eksovartioissa lähinnä tykkimiehenä ja sissinä. Tarkka-ampujankin koulutus löytyy, mutta vesk-kolmoslainen karvalakkisilmä tarvisi uuden firmwaren ja vähemmän häivekuvia ZO!:n 165. kauden uusinnoista. Isot aseet, joita voi suunnata laveasti ja ampua sarjatulella ovat enemmän avaruusravun uutta zeitgeistiä kuin tarkkuustussarit.

"En ammu ensin, mutta kun ammun, se on hitot mätön viimeinen laukaus." Forholt ei allekirjoita psipuhuneensa ikinään mitään tuommoista, mutta on sanonut kättelevänsä sanojaa mielellään. Nähdään kentällä!

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped