Male Human, Lawful Neutral, Medium Humanoid (human)
Class: Monk (Unchained) (Scaled Fist) 1 / Dual-Cursed Oracle 16
Player Feuran


Init +8 (+8 dex)
Senses Can only see 60ft, Blindsense 30ft, Darkvision, Perception 0


AC 38, touch 28, flat-footed 22; (+10 armor, +8 dex, +1 dodge, +6 cha, +2 def, +1 monk)
HP 151 [FCB 11]
Fort +13 (con +2, class +7, resistance +3, +1 comp)
Ref +19 (dex +8, class +7, resistance +3, +1 comp)
Will +14 (wis +0, class +10, resistance +3, +1 comp)
Special Defenses

 • DR 5/unarmed strikes or natural attacks
 • Poison and disease saves needed 1 less (min 1)
 • +2 vs disease and poison
 • +6 vs mind-affecting effects (cha instead of wis)

Speed 60ft
Melee full attack Unarmed Strike (+4 'Holy'+'Limning') +27/+27/+22/+16 (2d10+10+2d6), 20/x2
Melee backup Runeforged +1 Fighting fan

 • A union of enchantment and illusion magic, a dominant weapon functions as a bane weapon against transmuters and against creatures with the shapechanger subtype. As long as the weapon is carried, it can absorb up to three harmful transmutation effects (such as baleful polymorph or petrification) inflicted on the wielder per day.

Ranged Light Crossbow +21/+16/+11 (1d8), 19-20/x2
Fighting Defensively -1 att. +4 dodge AC, When fighting defensively with at least one hand free, you gain a +4 dodge bonus to AC against melee attacks. If a melee attack misses you by 4 or less, you lose this dodge bonus until the beginning of your next turn
Add your Charisma bonus to your AC as a dodge bonus against one opponent’s melee attacks until your next turn.
Total Defense +7 dodge AC, can deflect one melee attack that would normally hit
Add your Charisma bonus to your AC as a dodge bonus against one opponent’s melee attacks until your next turn.


Spells known
1st: 8/day: CLW(*), Ill Omen(*), Shield of Faith, Bless, Blessed Fist, Mighty Fist of the Earth, Obscuring Mist
2nd: 8/day: CMW(*), Oracle's Burden(*), Admonishing Ray, Weapon of Awe, Lesser Restoration, Bone Fists, Spiral Descent, Bear's Endurance
3th: 7/day: CSW(*), Bestow Curse(*), Second Wind, Dispel Magic, Communal Resist Energy, Spiral Ascent
4th: 7/day: CCW(*), Ethereal Fists(*), Greater Magic Weapon (+3), Blood Crow Strike, Forceful Strike, Wrathful Weapon
5th: 7/day: MCLW(*), Contact Other Plane(*), Breath of Life, Flame Strike, True Seeing, Raise Dead, Break Enchantment
6th: 7/day: MCMW(*), Legend Lore(*), Heal, Word of Recall, Inspiring Recovery, Antilife Shell, Greater Dispel Magic
7th: 5/day: MCSW(*), Vision(*), Particulate Form, Ethereal Jaunt, Waves of Ecstasy
8th: 3/day: MCCW(*), Frightful Aspect(*), Greatert Spell Immunity**
Cantrips: Read Magic, Detect Magic, Detect Poison, Purify Food and Drink, Stabilize, Guidance, Create Water, Mending, Light
*from oracle
*Disintegrate, Flesh to Stone, Chain Lightning, Prismatic Spray

Item Spells and other suff

 • Boots of cool lightning
 • Dispelling Fist (feat)
 • 5/day Stunning Fist, fort DC 16
 • Curse 1, Clouded Vision, cannot see beyond 60 feet, gain darkvision, gain blindsense 30 feet
 • Curse 2, Ghoul (never progresses), starve without food after 12 hours, crave the flesh of sentient creatures. starving DC +5. +1 morale bonus to all saves for 24h after eating human flesh
 • Mystery: Ascetic
  • Ascetic Armor, (oracle level)/day gain +8 armor and DR 5/unarmed strikes or natural attacks for 1 hour
  • Martial Disciple, gain monk's unarmed damage (2d10)
  • Fleet, +30-foot enhancement bonus to base land speed
  • Absence of Form, (oracle level)/day gain feather fall or air walk as spell-like for 1 round
  • Rapid Convalescence, reduce disease or poison saves needed by 1 (min 1). Can sacrifice unused spell slot to gain enhancement bonus equal to that spell slot’s level on your next save against poison/disease
  • Fortune, 2/day immediate action to reroll any one your d20 roll
  • Oracular Spellstrike, blaablaa magus strike

Str 12 Dex 26 (4th) Con 14 (12th) Int 10 Wis 10 Cha 22 (8th)
Base Atk 13/8/3; CMB 14; CMD 41 (dodge,cha)
Feats


Skills ACP (-0 armor, -0 shield)

SkillTotal bonusRanksMisc. mod.
Acrobatics28173
Bluff23170
Diplomacy26173
Escape Artist28173
Geography17170
History20173

Traits Magical Knack (Oracle), Hagfish Hopeful (+2 vs disease and poison)
Languages Common, Shoanti
RSQ Dual Talent (+2 dex, +2 cha)
SQ Monk's AC Bonus (cha), Unarmed Strike and Unarmed Damage, Stunning Fist, Flurry of Blows


On person:
In backpack:
Wealth:
Potions/Oils:
Scrolls:
Wands:
Miscs:
Ioun Stones: Cracked Pale Green Prism (Ioun Stone), +1 competence bonus on attack rolls or saving throws


Wondrous Items


Notes


Background
Teetonka syntyi ja kasvoi shoantien Kärkiklaaniin (Shundar-Quah). Kuten kaikilla klaaneilla, Kärjen väellä on omat perinteensä ja maailmankuvansa erottaen ne selvästi muista klaaneista. Vähiten väkivaltaisin, ja diplomatiaan ja sovitteluun uskovan klaanin tilapäiset asumukset siirtyivät vuosien aikana hiljalleen ympäri Varisiaa, aina kohti paikkaa missä on konflikteja ja siten tarvetta neutraaleille sovintojen lähettiläille. Aikuistumisriittinään Teetonka sai soviteltua tilapäisen rauhan kahden shoantiklaanin välille tavallisesta poikkeavalla tavalla. Hän ehdotti että pieni joukko molempien klaanien riidanhaluisimmista jäsenistä liittyisi rangaistuksena neutraaliin Kärkiklaaniin "oppimaan tavoille". Uusien jäsenten kohtelu oli armotonta ja päivät täynnä ankaraa ruumiillista työtä ja pakotettuja henkisiä harjoituksia, mutta siitä huolimatta omalla tavallaan oikeudenmukaista. Vuosien kuluessa uudet jäsenet sulautuivat hiljalleen klaanin täysmääräisiksi jäseniksi jatkaen Teetonkan tapaa löytää konfliktien kompromisseja.

Arvonimen saanut Teetonka "Tuo Väkeä" jatkoi väen tuomista klaaniin kiertäen konfliktialueilla ympäri Varisiaa, mutta lähiaikoina hän on päättänyt laajentaa klaaninsa vaikutusaluetta hieman isompiin kyliin ja kaupunkeihin. Tällä hetkellä yksin toimiessa Sandpointissa, "uudelleen koulutettavaksi" valikoituu selkeiden sotijaosapuolten lisäksi rikollisia tai muuta huomattavan moitittavalla tavalla käyttäytyvää väkeä. Isossa osassa kaupunkeja shoanteja pidetään takapajuisina barbaareina, eikä heidän toimivaltaansa tunnusteta, puhumattakaan että heidän annettaisiin avoimesti napata valikoituja kaupunkilaisia klaaniinsa. Siksi Teetonka on joutunut nyt toimimaan hienovaraisesti ja improvisoiden esimerkiksi lupaamalla rikollisille rahaa jos he kuljettaisivat kirjeen hänen heimonsa luokse alueen syrjäseudulle, vain tullakseen napatuksi ja kuljettavaksi vuosien koulutukseen.

Päämäärät
- Saada riittävästi henkilökohtaista auktoriteettia yhdessä suuremmassa kaupungissa voidakseen avoimesti lähettää väkeä klaaniin ilman että toimintaa kyseenalaistetaan
- Levittää Kärkiklaanin vaikutusvaltaa ympäri Varisiaa ja siten saada väkivaltaisuudet ja rikokset loppumaan

Salaisuudet
- Teentonka on tehnyt joitain myöhemmin vääriksi johtopäätöksiksi paljastuneita tulkintoja ja vahingossa lähettänyt syyttömiä koulutettavaksi, mutta hän pitää sitä tarpeellisena pahana hyvässä taistelussa (Teetonka tietää tämän)
- Yksi Teetonkan huijaama rikollinen olikin itseasiassa paljon suurempi rikollispomo kuin kukaan muu tietää. Nyt useamman vuoden klaanin leirillä olleena hän on punonut kostoaan pitkään. Hän saa myöhemmin kirouksellaan aikaan Teetonkan näön menetyksen (lvl 2 oracle curse Clouded Vision)... (Teetonka ei tiedä tätä)

Väki
- Wakawakawee "Työntää pään ensin" - Teetonkan shoanti-yhteyshenkilö Kärkiklaanin sen hetkisessä sijainnissa. Hän ottaa vastaan koulutukseen tulevat henkilöt ja päättää heidän tarkemmasta kohtelustaan leirillä
- Svosgaegg Honeyhair - Sandpointissa oleva liian utelias tonttu joka on sattumalta huomannut että Teetonkassa on jotain epäilyttävää kun monet hänen kanssa asioineet tuntuvat myöhemmin vain katoavan
- Anka Feoku - Tianilaismies jonka liikkeitä Teetonka tällä hetkellä seuraa. Hän epäilee Ankan käyvän kauppaa myrkyillä tavernassa Hagfish

Kuvaus
- Teetonka osaa olla itsepäinen jos hän epäilee että henkilö tarvitsee koulutusta.. enää pitää vain löytää rangaistukselle syy
- Hän uskoo vakaasti ruumiillisen työn ja henkisen harjoittelun, oli se sitten vapaaehtoista tai ei, tekevän henkilöstä paremman ja yhteiskuntakelpoisen
- Eräänlaisena munkkina toimiminen on enemmänkin tapa olla herättämättä huomiota kaupungissa, mutta harjoitusten tuloksia ei käy kiistäminen


Statit taulukosta:

 • 17, 15, 13, 12, 10, 10 ptb 25

Alkustatit: Str 12, Dex 17(+2), Con 13, Int 10, Wis 10, Cha 15(+2)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped