"Shall we dance?"

Pablo Esteban de Raichardt

Male Halfling Bard (arcane duelist) 6
Chaotic Good Small Humanoid (halfling)
Player Miksalvarez
Campaign Talven Valta


Init +2
Senses Perception +5


AC 17 , touch 13, flat-footed 15; (+4 Armor, +2 Dex, +1 Nat, +1 size)
hp 45 (6d8+12)
Fort +5 , Ref +8, Will +7; (+2 vs. fear)
Special Defenses Cold Resistance 2


Speed 30ft
Melee +1 longspear +7 (1d6+2/x3)
Ranged Sling +7 (1d3+1/x2)
Special Attacks Bardic performance 23 rounds/day


Known Spells (CL 6th, Concentration +9)
2nd (4): gallant inspiration, mirror image, rage, tactical acumen
1st (5): borrow skill, cure light wounds, saving finale, vanish
0: detect magic, ghost sound, light, open/close, prestidigitation, summon instrument


Str 13 , Dex 15 , Con 12, Int 13 , Wis 12 , Cha 16
Base Atk +4 ; CMB +4; CMD 16
Feats Arcane Strike, Flagbearer, Combat Casting b, Extra Performance, Master Performer, Disruptiveb (Combat Expertise, Deadly Aim, Power Attack)
Skills Acrobatics +8 (3), Bluff +12 (6), Diplomacy +13 (6), Escape Artist +5 (1), Intimidate +12 (6), Know (local) +5 (1), Know (religion) +5 (1), Linguistics +7 (1), Perception +5 (1) Perform (sing) +10 (4), Profession (Broma Brother) +5 (1), Spellcraft +8 (4), Stealth +10 (2), Use Magic Devise +11 (5) (ACP: -1)
Traits Fate’s Favored, Northern Ancestry
Languages Common, Halfling, Skald, Dwarven, Hallit
Racial Features Adaptable luck, Fleet of Foot, Polyglot. Fearless, Weapon Familiarity
SQ Bardic Performance (Rallying Cry, Distraction, Fascinate, Inspire Courage +1, Blade Thirst), Arcane Bond (spear)


On person +1 longspear with Banner of the Brothers, backpack, belt pouch, bandolier, Cloak of Resistance +1, Amulet of Natural Armor +1
In backpackbedroll+blanket, coffee pot+exotic coffee, entertainer’s kit, journal+ink+inkpen, mirror, Halfling trail rations x5, torch x2, flint&steel, guitar, some potions
Wealth 2gp
Encumbrance 15 lb. without backpack, 37,5 lb. with backpack (<43 lb. light <86 lb. medium)


Notes
Pablo on iloluontoinen kookas puolituinen, tumma iho, mustat hiukset sekä kastanjanruskeat silmät. Hän pukeutuu aina huolitellusti, siistien taikuuden keinoin hiuksensa ja asunsa tarvittaessa. Pablo haluaa profiloitua taistelijana joka ei peräänny minkään uhan edessä, vaan tarvittaessa heiluttaa joukkonsa lippua viimeisenä miehenä pystyssä, mutta rakastaa myös musiikkia ja esiintymistä (jopa enemmän mitä uskaltaa myöntää). Pablo tuntee (itselleen ehkä alitajuntaisesti) vetoa pohjoiseen, tietäen äitinsä olevan alunperin kotoisin läheltä Viikinkien maita ja tarinat lumihuippuisista vuorista sekä talven hirviöistä ovat aina olleet hurjempia kuin lempeän auringon ja lämmön alla kerrotut. Hän puolituiselle ominaisesti tuntee vetoa heikompien puolustamiseen, eikä katso hyvällä pahansuopuutta. Kunnon työstä on maksettava kunnon palkka, mutta Pablo ei ole kuitenkaan ahne vaan pyrkii antamaan myös vähäosaisille. Pablo on kehittänyt tarinoista sekä oppimastaan vahvan halun elää ja kokea, taistelun adrenaliinisyöksy, kuuma tunnelma tanssiteltassa, kosteat jatkot kantakapakassa, ovat kaikki "nuoren taikurin" mieleen. Vastaavasti elämän vastaisuutta Pablo halveksii, suhtautuu epäkuolemaan ja sen kanssa vehkeilyyn vihamielisesti ja kokee vahvasti kaikkeen "luonnolliseen elämän kulkuun" poikkeavan taikuuden tai muiden keinojen olevan vääryyttä.

Talven Valta

Hahmot:

Laulu-ja soitinorkesteri GraniittiEdesmenneet hahmot

Ensilumi:

Kahlittu Tupa:

Impi, Emo, Akka:

Jäätyneet Tähdet:

Rasputinin on kuoltava!:

Noitien Kuningattaren Kosto:

Infoa:

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped