"Shall we dance?"

Pablo Esteban de Raichardt

Male Halfling Bard (arcane duelist) 1
Chaotic Good Small Humanoid (halfling)
Player Miksalvarez
Campaign Talven Valta


Init +2
Senses Perception +5


AC 16 , touch 13 , flat-footed 14; (+3 Armor, +2 Dex, +1 size)
hp 10 (1d8+2)
Fort +2 , Ref +4, Will +3; (+2 vs. fear)
Special Defenses Cold Resistance 2


Speed 30ft
Melee Longspear +2 (1d6+1/x3)
Ranged Sling +3 (1d3+1/x2)
Special Attacks Bardic performance 7 rounds/day


Known Spells (CL 1st, Concentration +4)
1st (2): cure light wounds, saving finale
0 (3): detect magic, ghost sound, prestidgitation, summon instrument


Str 12 , Dex 15 , Con 12, Int 13 , Wis 12 , Cha 16
Base Atk +0 ; CMB +0; CMD 12
Feats Arcane Strike, Flagbearer (Combat Expertise, Deadly Aim)
Skills Acrobatics +6 (1), Bluff +7 (1), Diplomacy +7 (1), Knowledge [Religion] +5 (1), Perception +5 (1) Perform [Sing] +7 (1), Profession [Broma Brother] +5 (1) (ACP: -1)
Traits Fate’s Favored, Northern Ancestry
Languages Common, Halfling, Skald
Racial Features Adaptable luckf, Fleet of Foot, Polyglot. Fearless, Weapon Familiarity
SQ Bardic Performance (Rallying Cry, Distraction, Fascinate, Inspire Courage +1)


On person Longspear with Banner of the Brothers, backpack, belt pouch, bandolier
In backpackbedroll+blanket, coffee pot+exotic coffee, entertainer’s kit, journal+ink+inkpen, mirror, Halfling trail rations x5, torch x2, flint&steel, guitar
Wealth 2gp
Encumbrance 15 lb. without backpack, 37,5 lb. with backpack (<43 lb. light <86 lb. medium)


Notes
Pablo on iloluontoinen kookas puolituinen, tumma iho, mustat hiukset sekä kastanjanruskeat silmät. Hän pukeutuu aina huolitellusti, siistien taikuuden keinoin hiuksensa ja asunsa tarvittaessa. Pablo haluaa profiloitua taistelijana joka ei peräänny minkään uhan edessä, vaan tarvittaessa heiluttaa joukkonsa lippua viimeisenä miehenä pystyssä, mutta rakastaa myös musiikkia ja esiintymistä (jopa enemmän mitä uskaltaa myöntää). Pablo tuntee (itselleen ehkä alitajuntaisesti) vetoa pohjoiseen, tietäen äitinsä olevan alunperin kotoisin läheltä Viikinkien maita ja tarinat lumihuippuisista vuorista sekä talven hirviöistä ovat aina olleet hurjempia kuin lempeän auringon ja lämmön alla kerrotut. Hän puolituiselle ominaisesti tuntee vetoa heikompien puolustamiseen, eikä katso hyvällä pahansuopuutta. Kunnon työstä on maksettava kunnon palkka, mutta Pablo ei ole kuitenkaan ahne vaan pyrkii antamaan myös vähäosaisille. Pablo on kehittänyt tarinoista sekä oppimastaan vahvan halun elää ja kokea, taistelun adrenaliinisyöksy, kuuma tunnelma tanssiteltassa, kosteat jatkot kantakapakassa, ovat kaikki "nuoren taikurin" mieleen. Vastaavasti elämän vastaisuutta Pablo halveksii, suhtautuu epäkuolemaan ja sen kanssa vehkeilyyn vihamielisesti ja kokee vahvasti kaikkeen "luonnolliseen elämän kulkuun" poikkeavan taikuuden tai muiden keinojen olevan vääryyttä.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped