Toinen Pimeys: Viimeisellä rannalla

Allevrahn taktiikat

Ennen taistelua:
greater magic weapon, magic vestment, heroes’ feast (laskettu statteihin)

Ennen taistelua jos ehtii valmistautua:
greater spell immunity (hold person, hold monster, enervation, blade barrier), spell turning (9 lvls), airwalk, freedom of movement

Kierros 1:

Haste (ruoskasta): +1 AC, attack, +30' move. Allevrah manaa paikalle kaksi fiendish huge viperia ja loitsii quickened freedom of movement jos ei ole jo päällä. Jos ei ehdi valmistautua, loihtii greater spell immunity ja quickened freedom of movement.

Constrictor Snake, Giant
Huge Animal
Init +3; Perception +9
HP 63
Speed 20 ft.
AC 15 (-2 size, +3 Dex, +4 natural), touch 11, flat-footed 12 DR 5/good
Base Attack/Grapple +8/+23
Attack Bite +13 melee (1d8+10)
Space/Reach 15 ft./10 ft.
Special Attacks Constrict 1d8+10, improved grab
Saves Fort +8, Ref +10, Will +4
Abilities Str 25, Dex 17, Con 13, Int 1, Wis 12, Cha 2

Kierros 2:

Allevrah loitsii Greater Command (DC 23, kesto 18rd) ja käskee "Paikoillanne!", sekä quickened divine favor (+3 attack, damage).

Kierros 3:

Allevrah loitsii Destruction (70' range, DC 25 fort. 180 dmg/10d6 dmg) ja quickened cure serious wounds jos on ottanut vahinkoa (cure 3d8+18). Ruoska loihtii cure moderate wounds (2d8+17). Jos joku on meleessä tai nuolet löytävät perille, loihtii Blade barrier (DC 24; 15d6 dmg, reflex half; +4AC, +2 reflex saves).

Kierros 4

Allevrah loitsii Flame strike (15d6 dmg reflex half, 20' radius, 40' korkea) jos ei ole meleessä ja Slay Living jos on (+17 touch attack fort save dc 23 death/3d6+18 dmg). Quickened cure serious wounds tarvittaessa.

Kierros 5

Firestorm (DC 26 reflex half dmg 18d6; 36 kpl 10´x10´ kuutiota).

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped