Sisältö

(:toc:)

Mustan Veren Suunnitelma

Käydään tutkimassa Uusiutuvuuden, Valppauden ja Tarkkailun riimut etäisyydeltä, kaukoputkella ja taikuudella, varoen kenenkään näkevän meitä riimujen lähellä. Vältetään Raivon ja Suojelemisen riimua, ettemme kertoisi olemassaolostamme. Lopetetaan tämä kierros Valppauden riimulle. Valmistaudutaan taisteluun (buff) ja Ithelril suojaa kaikki havainnointia vastaan (nondetection) - tämän pitäisi suojata meitä Valppauden riimulta. Loikataan (dimension door) riimun luokse ja tuhotaan se niin nopeasti kuin mahdollista, Ithelril hidastaa puolustajia, muut tuhoavat riimua tai auttavat Ithelriliä. Kun riimu on tuhottu - parhaassa tapauksessa Allevrah ei tiedä, mitä tapahtui. Tämän jälkeen kerätään ryhmä kasaan ja loikataan (teleport) Tarkkailun riimulle. Tuhotaan se, nyt Allevrah on ilman keinoja estää meitä. Seuraava loikka tapahtuu Uusiutuvuuden riimulle, jotta kaksi aiemmin tuhottua pysyvät tuhottuina. Tämän jälkeen loput riimut voidaan hoitaa ilman mitään kiireitä.

Yksittäisellä riimulla toteutetaan seuraavaa taistelusuunnitelmaa. Ithelril suojelee muuta ryhmää ja kerää iskuja. Santrai tuhoaa ison pahan flankista. Theirastra siivoaa pienemmät kohteet. Rae tutkii riimun ja tuhoaa sen pystyessään yksin. Daleithir pitää koko ajan huolen, että ryhmä on täydessä kunnossa. Kun kohteet on neutraloitu, koko ryhmä auttaa Raea, jos riimua ei ole vielä tuhottu. Tämän jälkeen uusitaan mahdollisesti kestoltaan loppuneet loitsut ja etäsiirrytään seuraavaan kohteeseen.

Traitit

Dragon Heart (Campaign Trait) The blood of the ancient green dragon Athervox courses through your veins. Dragons sense this automatically and react accordingly. Lesser beings sense your draconic heritage as a menacing aura. You gain a +1 trait bonus to diplomacy and intimidate.

Magical Knack You were raised by the more mysterious wing of Shin'Rakorath. The constant exposure to magic has made its mysteries easy for you to understand, even when you turn your mind to other devotions and tasks. Your sorcerer caster level gains a +2 trait bonus as long as this bonus doesn’t increase your caster level higher than your current Hit Dice.

Scourge of the Great Beyond You have been schooled on matters relating to the Great Beyond since childhood. As a result, you have always felt out of place, as if you were born in the wrong era, or on the wrong plane of existence. One of your childhood mentors was a being from another plane, obsessed with arcane lore, with whom you spent countless hours discussing matters extra-planar. You gain a +1 trait bonus on Knowledge (history) and Knowledge (planes) checks. When encountering creatures of the outsider or elemental subtypes you recall an additional piece of useful information on a successful knowledge check.

The Great Beyond The home of the gods. The essence of matter. The realm of demons. The birthplace of souls. The cities of Hell, and more. Altogether the planes beyond Golarion. Brave mortals leave the cradle of their homeworld and cross the misty ethereal sea or the silver void to discover strange dimensions — some hauntingly familiar, others inherently deadly, and many alien beyond imagining.
  D I L S T
Acrobatics  ++-
Appraise --  
Bluff- +- 
Climb  ---
Craft     
Diplomacy--+  
Disable Device   + 
Disguise  -- 
Escape Artist  -+ 
Fly     
Handle Animal    -
Heal-   -
Intimidate+-+- 
Kno (arcana)-++  
Kno (dungeoneering)  + +
Kno (engineering)  -  
Kno (geography)  - +
Kno (history) -+  
Kno (local)  +  
Kno (nature)  - +
Kno (nobility)  -  
Kno (planes) +-  
Kno (religion)-+-  
Linguistics- ---
Perception --++
Performance  +  
Profession   - 
Ride     
Sense Motive  +- 
Sleight of Hand   + 
Spellcraft +- -
Stealth --++
Survival    +
Swim     
Use Magic Device  -- 

Taitojen jakautuminen soluissa

Jokainen Shin'Rakorathin solu toimii yksin. Tästä syystä jokaisesta solusta on hyvä löytyä tietyt solun toiminnan varmistavat taidot - mieluiten tuplattuna ainakin kahdelle solun jäsenelle. Tämän lisäksi kullakin solulla on oma tapansa toimia. Tavat määräytyvät solun jäsenten summasta eikä niihin voi - eikä tulekaan - vaikuttaa. Vieläpä jotkin solut ovat pitkälle erikoistuneita ja siksi vaativat tiettyihin taitoihin painottumista - tämä ei kuitenkaan koske meidän soluamme.

Mietin hetken, mitä kaikkea solumme osaa tehdä. Kaikkiaan sen osaaminen on mielestäni jakautunut hyvin. Mitään kriittisiä taitoja ei puutu. Erityisen tyytyväinen olen solun kykyyn piiloutua ja väijyttää (stealth, myös perception). Näkisin, että se on huomattava etu useissa tilanteissa, joihin tehtävämme meidät kulloinkin vie. Ehdotan, että pyrimme käyttämään sitä hyväksemme aina, kun mahdollista.

Loitsut

Kaikkien Ithelrilin loitsujen on tarkoitus täydentää ja vahvistaa konseptia lohikäärmeverisestä taistelijasta ja Shin'rakorathin instrumentista sodassa pimentohaltioita vastaan. Ithelril on nopea (blur, expeditious retreat, haste) ja kestävä (false life, mage armor, resist energy). Lohikäärmeiden sukuisena Ithelril osaa myös muuttaa muotoaan (enlarge person) ja lentää (feather fall, fly). Näiden ulkopuolelle jää lvl1-3 loitsuista ainoastaan true strike, joka Ithelrilin tapauksessa voitaneen laskea muodonmuutokseksi - hetkellinen räjähtävä nopeus yhdistettynä valtaviin voimiin.

Omistettuaan koko elämänsä taistelulle - sikäli kun päätös oli Ithelrilin alunperinkään - näiden loitsujen tehokas käyttö tulee selkärangasta. Oleellisesti niitä aktivoidaan ensisijaisesti loitsun keston mukaan, toissijaisesti tilanteen mukaan. false life ja resist energy kestävät tuntikausia; nämä on yleensä aktivoitu hyvissä ajoin ennen mahdollista konfliktia. Lyhytkestoisimmat vaikutukset ovat shield (wandista) ja haste, jotka aktivoidaan tarvittaessa tässä järjestyksessä - viimeisenä.

Kivoja esineitä

Alla on listattuna koko joukko esineitä, joista Ithelril pitäisi. Missään nimessä noita kaikkia ei ole tarkoituskaan löytää, mutta listasin jonkinlaisen ideaalin. Samalla niistä voi saada jotain kuvaa, millaiseksi olen ajatellut Ithelriliä.

  • variable strength [xx] bane composite longbow
  • lisää lumouksia Tairgringiin
  • monk's robe

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped