(:toc:)

Sääntöjä

Kampanja käyttää Pathfinder RPG Core Rulebookia. Sääntökirjan PDF:n saa GM:ltä muodollista kahvirahaa vastaan. Lisäkirjoista käytössä ovat Paizon julkaisemat Pathfinder-kirjat, joskin peruskirjan ulkopuolisten sääntöjen mukaanotto päätetään aina tapauskohtaisesti.

Kampanjan säännöissä alla lukee, että jokainen lukee wikiä ja päivittää hahmonsa. Tätä ei nyt tapahdu. En jaksa enää patistaa aikuisia ihmisiä, joten antaapa olla. Kokeilen toista keinoa, eli palkitsemista. Pelaaja, joka päivittää wiki-hahmonsa ajoissa pelikertojen välillä ja hoitaa oman osansa loottinjaosta palkitaan jollain pelissä saatavalla edulla, kuten tilapäisellä bonuksella, bonustraitilla tai vastaavalla. Palkkio voi saada tulla myös muodossa juonikoukku. -Navdi

Kampanjan lisäsäännöt

 • Ikääntymissäännöt eivät ole käytössä.
 • Leadership-feat ei ole käytössä.
 • Item Creation -featit eivät ole käytössä PC:illä.
 • Repun pudottaminen selästä on full round action, joka provosoi AOO:n.
 • Kaksi ekstradimensionaalista tilaa sisäkkäin (esim. Bag of Holding ja Rope Trick) kumoavat toisensa.
 • Taikaesineet ja niitä myyvät kaupat ovat harvinaisia. Kaikenlainen ison rahan kaupankäynti vaatii erikseen sopimista pelinjohtajan kanssa, ja hintojen voi olettaa olevan isommat kuin kirjoissa mainitut.
 • Pelaajien oletetaan pitävän hahmolomakkeensa wikissä ajan tasalla pelien välillä.
 • Pelikerroista sovitaan wikissä. Wikin säännöllinen seuraaminen pelien välillä on välttämätöntä.
 • Kampanjan ensisijainen tiedotuskanava on tämä wiki. Kampanjan irc-kanava on #doissetep IrcNETissä.
 • Pelikertojen aikana ei puhuta säännöistä mikäli tämä ei ole aivan välttämätöntä. Pelinjohtajan sääntöpäätöksistä ei rutista.
 • Tilanteissa, joissa tarina niin vaatii sääntörikkeitä voidaan katsoa läpi sormien. Kinemaattinen toiminta on tärkeämpää kuin sääntöjen pilkuntarkka noudattaminen.
 • Pathfinder Chronicles Campaign Settingin variant base classit eivät ole käytössä.

Hahmonluonti

Kansamme tasapainoilee veitsen terällä. Emme ole koskaan olleet runsaslukuisia ja meillä on runsaasti vihollisia nuorempien kansojen keskuudessa. Pahimmat vihollisemme ovat kuitenkin petturit oman kansamme keskuudessa. Nimemme tarkoittaa hopeista sirppiä. Sirppi on yksinkertainen ja täysin arkinen työkalu. Sirppi niittää nopeasti, terävästi ja tarkasti. Kuin sirppi, Shin'Rakorath leikkaa kirurgisen tehokkaasti pois kansamme keskuuteen pesiytyneen pahuuden.

Kukin tarinan päähenkilöistä on Golarionin eksyneinä tunnettuja haltioita. Yhdessä he muodostava Shin'Rakorathina tunnetun salaseuran solun. Shin'Rakorath on järjestö, jonka jäsenet ovat dedikoituneita ammattilaisia. Heidän työnsä, tai oikeastaan kutsumuksensa, on taistella haltiakansakunnan hyväksi korruptiota, vääryyttä ja pahuutta vastaan. Usein heidän kohteitaan ovat toiset haltiat; ne, jotka ovat langenneet pahuuteen tai ryhtyneet pettureiksi. Heidän työkalujaan ovat vakoilu, salamurha ja soluttautuminen. Shin'Rakorath toimivat pieninä soluina, jonka jäsenet ovat sekä moniosaajia että spesialisteja. Heidän osansa on yksinäinen, sillä heidän olemassaolonsa on salattu myös suurimmalta osalta kansaa, jota he ovat vannoneet suojelevansa. Usein Shin'Rakorath-solun jäsenillä ei ole muita kiinteitä siteitä kuin muihin saman solun jäseniin. Kriisitilanteessa heidän yhteistyönsä oletetaan olevan saumatonta, joskin vapaa-aika on vallan toinen asia...

 • Race: Elf
 • Heroic Purchase (20 pts)
 • Maksimirahat
 • Maksimi hit points lvl 1, ei bonus hit pointeja
 • d/2+1 level upissa, multi-classissa isoin d aina alimmaiseksi
 • Lvl 2 aloitus
 • Ei experienceä, level up kun GM sanoo
 • Kaksi traittia, GM valitsee
 • Kaikki Shin'Rakorathin jäsenet saavat bonus featin listasta: Alertness, Deceitful, Persuasive, Stealthy, Blind-Fight, Improved Unarmed Strike, Iron Will tai Lightning Reflexes.
 • Esine, joka on jotain, joka yhdistää hahmon Shin'Rakorathiin, haltiakansakuntaan, perheeseen tai ryhmään. GM päättää.
 • Koska kampanjassa ei käytetä kokemuspisteitä mahdolliset uudet hahmot tehdään suoraan samalle tasolle kuin jo olemassa olevat hahmot.

Alignment

Hahmojen aloitus-alignmenteja koskevat tietyt rajoitukset. Pelin aikana tapahtuvat muutokset ovat toki sitten asia erikseen.

 • Kukaan hahmoista ei ole Lawful Good, sillä työ vaatii usein äärimmäisiä keinoja.
 • Kukaan hahmoista ei ole Chaotic Good, Chaotic Neutral tai Chaotic Evil sillä tehtävät vaativat kurinalaisuutta ja käskyjen ehdotonta noudattamista.
 • Kukaan hahmoista ei ole Neutral Evil, sillä haltiakansakunnan edun tulee aina tulla ennen yksilön etua.
 • Jos hahmosi on Lawful Neutral, hän on kutsumukselle ja kurille itsensä täysin antanut yksilö, jolle Shin'Rakorath tulee aina ensin.
 • Jos hahmosi on Lawful Evil, hän on kuin veitsi yössä; ase vihollisen arsenaalista, joka ei kaihda keinoja päästäkseen päämääräänsä.
 • Jos hahmosi on Neutral Good, hän kuuluu Shin'Rakorathiin, koska uskoo sen aatteeseen ja on lojaali sen päämäärille, joskin vierastaa joitain sen metodeja. Hänen ensisijainen lojaliteettinsa on kuitenkin ryhmän muille jäsenille.
 • Jos hahmosi on Neutral, hän kuuluu Shin'Rakorathiin ei aatteidensa, vaan kenties taitojensa, kykyjensä tai olosuhteiden takia. Kenties hänet on vastikään värvätty. Hän uskoo tasapainoon kaikessa ja on vaa'ankielenä ryhmän toiminnassa.

Alignment tracker

Alignment tracker on mekaniikka mallintamaan alignmentin mahdollisia muutoksia. Pidän salassa kirjaa hahmojen teoista joiden päätän olevan alignmentiin vaikuttavia. Periaatteessa selkeästi hyvät, pahat, lainkuuliaiset ja kaoottiset teot liikuttavat hahmon alignmenttia mittareilla ja kun pisteitä kertyy tarpeeksi alignment muuttuu. Pidän myös salassa miten monen pisteen arvoisia mitkäkin teot ovat. Mittarit ovat Lawful-Chaotic ja Good-Evil.

 GoodNeutralEvil
LawfulLG 0, 0LN 0, 5LE 0, 10
NeutralNG 5, 0N 5, 5NE 5, 10
ChaoticCG 10, 0CN 10, 5CE 10, 10

Hahmojen aloitus-alignmentit olivat 2x Neutral ja 2x Lawful Evil. Mittarit ovat liikkuneet tuosta, mutta pidän salassa kenellä ja minne kunnes tulee eteen tilanne, jossa alignment muuttuu.

Ryhmä

Jokaiseen Shin'Rakorath-soluun kuuluu ainakin yksi:

 • Joka tietää vihollisen mahdollisesti käyttämistä arkaaneista metodeista, sekä mahdollisesti suojautumisesta niitä vastaan.
 • Jonka vastaa solun muiden jäsenten turvallisuudesta, oli kyse miekkataidosta tai tiedustelusta.
 • Joka taitaa salavihkaisuuden sanoissa tai teoissa.
 • Joka taitaa tiedonhankinnan, oli hänen käyttämänsä metodi sitten puhuminen, loitsiminen, kiristys, kuulustelu tai hiipiminen.

Nämä ovat työkaluja, joita Shin'Rakorath käyttää.

Toimintapisteet

Kampanjassa on käytössä Eberronin toimintapisteitä muistuttava mekaniikka. Se toimii seuraavasti: Kullakin hahmolla on lvl/2 toimintapisteitä käytettävissään tasoa kohti. Toimintapisteet eivät palaudu. Tasonnousun yhteydessä käyttämättä jääneet toimintapisteet katoavat ja korvautuvat uusilla toimintapisteitä. GM voi halutessaan palkita hahmoa bonustoimintapisteillä. Toimintapisteitä voi käyttää seuraavilla tavoilla:

Hahmot nousevat kampanjassa n. tasolle 16 asti. Pelisessioita tähän menee vielä n. 12. Tämä tarkoittaa, että hahmot nousevat tason melkein joka pelin jälkeen. Tästä syystä muutin taas tätä toimintapisteiden määrää.

 • Lisää +1d6 mihin tahansa omaan d20-heittoon. Toimintapisteen voi käyttää ennen tai jälkeen heittoa, kuitenkin ennen kuin DM ilmoittaa mahdollisen heiton vaikeusasteen.
 • Stabiloi hahmosi automaattisesti.

Bandolier

Bandolier on 12-taskuinen varustevyö (olka- tai vyötärövyö), jonka taskuihin voi säilöä esineitä joiden tilavuus on maksimissaan n. puoli litraa (ts. järjen käyttö sallittua). Esineen vetäminen bandolierin taskusta on Draw weapon -toiminto (normaalisti move action, mutta BAB 1+ voi tehdä sen osana liikkumiseen käytettyä move actionia). Tämä on linjassa PRD:n kohdan kanssa (Drawing a weapon so that you can use it in combat, or putting it away so that you have a free hand, requires a move action. This action also applies to weapon-like objects carried in easy reach, such as wands). Hinta 10 gp, paino 0.5 lb.

Draama ensin

Kohtauksessa, jonka asetelma on selkeästi narratiivinen, hahmopersoonan kannalta merkityksellinen tai sisältää voimakkaita draamallisia elementtejä draamallinen elementti ohittaa aina pelimekaniikan. Pelaajan ei ole mahdollista torpedoida dramaattista kohtausta vetoamalla pelimekaniikkaan. Myös pelaajan tai pelinjohtajan toimesta pelimekaaniseen kohtaukseen tuoma draamallinen elementti keskeyttää pelimekaanisen kohtauksen. Pelinjohtaja määrittelee draamallisen ja pelimekaanisen kohtauksen tapauskohtaisesti.

Huom! Tämä on "pehmeä" sääntö, jonka tarkoitus on saada pelaajat miettimään joka tilanteessa ensin mikä on siistiä ja sitten vasta miten parhaiten anaaliraiskata vastaan tulleet vihut. Tämän säännön puitteissa on mahdollista aina keskeyttää noppien heittely esim. kesken taistelun käytävää dialogia varten, tehdä jotain pelimekaanisesti tyhmää, mutta dramaattisesti siistiä, kunhan tämä "dramaattinen siisti" ei luo tilannetta, jossa sääntöjä rikkomalla saatiin selkeää pelimekaanista etua.

Cantrips & Orisons

Unlimited Cantrips/Orisons poistetaan. Hahmoilla on cantripeja/orisoneita 150% lvl 1 -loitsujensa määrästä samalla tasolla päivässä (pyöristys alas, casting stat ei vaikuta määrään).

Detect Magic ja maagiset ansat

Detect Magic -cantrip ei havaitse automaattisesti maagista ansaa maagiseksi. Detect Magic aktiivisena voi sen sijaan pelinjohtajan päätöksellä antaa circumstance bonuksia maagisen ansan havaitsemiseksi jos hahmolla olisi jo muutenkin kyky havaita kyseessä olevan Perception DC:n maagisia ansoja.

Item slotit

Taikaesineet "varaavat" slotin, jossa niitä pidetään. Varaus poistuu vasta vuorokauden kuluttua esineen riisumisesta. Sitä ennen slottiin puettu uusi esine ei toimi.

Drow poison

Kuivuu pilalle nopeasti.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped