Kategoriassa ToinenPimeys-hahmot

Santrai'lanthil

Veri virtasi tantereella, kaatuneet vaikersivat ja haaskalinnut lensivät kierrellen aukion yllä. Tummiin vaatteisiin ja naamioon pukeutunut hahmo ilmestyi aukiolle. Oliko hän tullut pelastamaan vielä elossa olevat toverinsa? Hautaamaan kuolleet kumppaninsa?

Hahmo pälyili ympärilleen selvästikin etsien tiettyä henkilöä maassa makaavien joukosta ja lopettaen samalla nopealla liikkeellä vielä elossa olevia. Hetken aikaa haettuaan hahmo näytti löytävän etsimänsä, kaivoi repustaan potikan ja nosti sen makaavan henkilön, selvästi upseerin, huulille. Veri lakkasi virtaamasta tämän haavoista ja iho kuroutua takaisin umpeen. Silmät väreilivät hiljalleen auki. "Kiitos ystävä.. Saamme vielä uuden mahdollisuuden kostaa niille... Kuka?.."

Tumma hahmo oli ottanut kahleet repustaan ja sitoi niillä paranevaa upseeria. "Ehei, ei kostoa sinulle. Haha, kaukana siitä", naurahti hahmo laskien kasvojaan peittävän naamion. "Taidan ehkä tällä kertaa aloittaa varpaan kynsistä. Kynnet ovat niin mukavat. Niiden poistaminen ei tee mitään lopullista vahinkoa, mutta antavat mukavan tunteen siitä, miltä tuntuu sitten kun pääsen nylkemiseen ja jäsenten katkomiseen asti", sanoi vinosti hymyilevä haltia tummissa vaatteissa. "Se että pääsenkö siihen asti riippuu tietenkin aivan siitä, kuinka puheliaalla tuulella olet. Toivon tosin että kestät ainakin aamuun. En ole pitänyt hauskaa pitkään aikaan", jatkoi haltia kaivellen pihtejä repustaan. "Sant.. Santrai'lanthil..", henkäisi kahleissa makaava upseeri ääni väristen ja tämän tumma iho kalveten.

Santrai on sodissa kouliintunut tiedonhankinnan spesialisti. Taustastaan hän ei oikein puhu ja mahdollisuus on ettei hän itsekään tiedä siitä paljoa. Yleensä Santrai seuraa huolellisesti ohjeita ja on tarkka säännöistä, mutta välillä jokin näyttää häiritsevän tämän suorasukaista ajattelua ja johtaa odottamattomiin seuraamuksiin (kuten nyljettyihin ruumiisiin roikkumassa kellotornissa), jotka hän kuitenkin väittää kivenkovaan olevan tehtävänantoon kuuluvia tai ainakin sen henkeen. Vapaa-ajan Santrai taas helposti ottaa liian rankasti, juoden pitkään ja hartaasti ja harrastaen vapaita suhteita milloin mihinkin. Hän kuitenkin yleensä yrittää välttää tähän tilaan joutumista ja pysyä keskittyneenä aina vain seuraavaan tehtävään.

Female Elf Rogue 10 / Assassin 5
LE Medium Humanoid
Player Terhi


Init +10
Senses low-light vision, trap spotter; Perception +19


AC 25, touch 18, flat-footed 18; (+6 dex, +5 armor, +1 natural armor, +2 deflection, +1 dodge)
hp 125 (15d8 + 45 con + 5 favoured class + 15 toughness)
Fort +8, Refl +16, Will +5
Special defenses Evasion, Uncanny Dodge, Improved Uncanny Dodge x3, Trap Sense +3, +2 save bonus against poisons


Speed 30'
Melee +1 Keen Sawtooth Sabre +17 (1d8+2/17-20)
Melee (Full Attack) 2x +1 Keen Sawtooth Sabre +15/+15/+10/+10 (1d8+2/17-20)
Ranged 2x +1 Hand Crossbow +17 (1d4+1/x3)
Ranged +1 Dagger +17 (1d4+3/19-20)
Special attacks Sneak Attack +8d6, Two-Weapon Fighting


Str 14, Dex 22, Con 16 (12), Int 14 (10), Wis 10, Cha 12
Base Atk +11/+6; CMB +13; CMD 29
Feats Dodge, Exotic Weapon Proficiency (Sawtooth Sabre), Improved Initiative, Stealthy, Two-Weapon Fighting, Weapon Finesse, Improved Two-Weapon Fighting, Toughness


Skills Acrobatics +24 (10), Appraise +18 (0), Bluff +15 (10), Climb +7 (2), Disable Device +25 (11), Disguise +12 (8), Escape Artist +20 (9), Intimidate +13 (8), Knowledge (Religion) +15 (0), Linguistics +5 (1), Perception +19 (14), Profession (Torturer) +6 (3), Sense Motive +8 (4), Sleight of Hand +20 (10), Stealth +30 (14), Use Magic Device +5 (1)
Languages Elven, Taldan, Undercommon
SQ (Race) Elven Immunities, Elven Magic, Keen Senses, Low-Light Vision, Weapon Familiarity
SQ (Class) Evasion, Rogue Talents (Combat Trick, Finesse Rogue, Trap Spotter, Resiliency), Sneak Attack +8d6, Trapfinding, Trap Sense +3, Uncanny Dodge, Improved Uncanny Dodge x2, Death Attack, Poison Use, Hidden Weapons, True Death, Advanced Rogue Talents (Defensive Roll)
Traits Drow Killer (1), Interrogator (+1 to Intimidate and Sense Motive), Street Smarts (+1 to Bluff and Sleight of Hand)


On person 2x +1 Keen Sawtooth Sabre (4 lb.), +1 Shadowed Mithral Chain Shirt (12.5 lb.), Cloak of resistance (1 lb.), Boots of Elvenkind (1 lb.), Explorer's Outfit (8 lb.), Googles of Minute Seeing, Amulet of Natural Armor +1, +1 Dagger (1 lb.), Mask of Disguise (1 lb.), piece of chalk (0 lb.), mwk thieves' tools (2 lb.), purse (116 gp 5 sp) (3 lb.), bandolier (0,5 lb.), Potion of Shield of Faith (0,1 lb.), 3x Potion of Cure Light Wounds (0,3 lb.), 8x Potion of Cure Moderate Wounds (0,8 lb.), 4x Antitoxin (0,3 lb.), 4x Potion of Cat's Grace (0,2 lb.), 2x +1 Hand Crossbow (4 lb.), 20 hand crossbow bolts (2 lb.), Ring of Feather Falling (0 lb.), Headband of vast intellect (appraise, kno:religion) +4 (1 lb.), 2 Huoneen Azrinae sinettisormusta (Ring of Protection +1) (0 lb.), Ring of Protection +2 (0 lb.), Belt of Mighty Constitution +4 (1 lb.)
In backpack backpack (2 lb.), waterskin (4 lb.), bedroll (5 lb.), flint & steel, 6 travel rations (6 lb.), silk rope (5 lb.), grappling hook (4 lb.)
Immaterial
Encumbrance 43.1 lb. without backpack, +26 lb. with backpack (58 lb. light/116 lb. medium/175 lb. heavy)

Reppu selässä medium loadilla.


Notes

(1) Drow Killer (Campaign Trait) You are a relentless butcher of dark elven kind. Your name is whispered in hushed tones among the drow. You have a signature phrase or modus operandi you use to strike fear into the enemy. You gain a +2 trait bonus to damage rolls against drow who know whom they are dealing with.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped