Kategoriassa ToinenPimeys-hahmot

Theirastra

Minut ja sukulaiseni Ithelril on veistetty samasta puusta. Meissä molemmissa virtaa sinisten lohikäärmeiden veri, minussa ei niin voimallisena kuin hänessä mutta yhä väkevänä. Toisin kuin häntä, kukaan ei valmistellut minua tähän kohtalooni. Jos tapasit minut muutama vuosikymmen sitten tapasit kovin erilaisen nuoren haltian. Olin vapaa, huoleton, naiivi, idealisti ja matkalla kohti tuhoani. Minusta oli tulossa jotain mitä vastaan nyt taistelen.

Nyt se maailma jossa elin on pirstoutunut. Silmäni ovat auki, entiset toverini ansaitsemassaan helvetissä ja puoliverinen äpärälapseni, jota niin rakastin, toisella puolella Avistania.

Minä olen elävä nuoli kohtalon jousessa ja nyt tiedän että sen jousen nimi on Shin'Rakorath.

Theirastra on pitkänhuiskea ja jäntevä haltia. Hänen ihonsa on ahavoitunut, silmänsä tummansiniset ja hiuksensa sinimustat. Yleensä hän pukeutuu metsästäjän tavoin ja käyttää puvussaan muutamia paikallisia yksityskohtia. Selässään hän kantaa koristeltua haltiatekoista pitkäjousta ja vyöllä roikkuu metsästäjän veitsi. Sinisuomuiset kädet ovat mustien ohuiden nahkahansikkaiden peittämät. Kasvoillaan hänellä on yleensä päättäväinen ja kova ilme paitsi silloin kun hänellä on jousensa käsissään. Tällöin hänen kasvonsa ovat raukeat ja ja levolliset.


Chaotic Neutral Male Elf Ranger 6 / Draconic Sorcerer 1 / Arcane Archer 8
Favored class: Ranger


Hit Points: 113 (14d10 + 1d6 class + 6 favored class, 15 toughness)
InitiativeT: +7
Speed: 30ft.
Armor Class: 27 (+5 Dex, +8 Armor, +2 shield. +2 deflection), touch 17, flat-footed 20
BAB/CMB/Defense: +14/+17/34
Attack (melee):

Claws +15/+15 (d4+3, x2), slashing
+1 Keen Rapier +18/+13/+8 (d6+4, 15-20/x2), piercing/magic

Attack (ranged):

Geisdristi +22/+17/+12 (d8+5 plus d6 elemental, 19-20/x3), piercing/magic
Geisdristi deadly aim, rapid shot +16/+16/+11/+6 (d8+13 plus d6 elemental, 19-20 x3)

Special Qualities: Low-light Vision, Keen Senses, Elven Immunities, Elven Magic, Favored Enemies E : (Human) +2 and (Elf) +4, Track Tr +3, Wild Empathy +7, Cantrips, Claws, Favored Terrain T (Underground) +2, Hunter's bond (Animal Companion), Spells, Enhance arrows (magic, elemental burst, distance), Imbue arrow, Seeker arrow, Phase arrow, Hail of arrows
Traits: Archer's Trance (+2 to Initiative), Into Enemy Territory (+1 to Will save), Longbow Hunter (1)


Saves: Fort +9, Ref +14, Will +10


Abilities: Str 16, Dex 20, Con 10, Int 16, Wis 12, Cha 12
Skills /ACP -1: Acrobatics +7 (3), Climb +7 (1), Handle Animal +7 (3), Heal +5 (1), Knowledge: Dungeoneering +21 (15), Knowledge: Geography T +21 (15), Knowledge: History +21 (15), Knowledge: Nature E +21 (15), Linguistics [+4] (1), Perception E, T +21 (15), Spellcraft +5 (1), Stealth T +26 (15), Survival E, T, Tr+19 (15)
Feats: Eschew Materials, Point Blank Shot, Stealthy, Precise Shot, Weapon Focus (Longbow), Deadly Aim, Improved Precise Shot, Rapid Shot. Improved Critical (Longbow), Manyshot, Critical Focus, Toughness
Languages: Elven, Taldan, Draconic, Sylvan, Undercommon


Sorcerer Spells known (9/7/6/(4) per day):

Level 0: Detect Magic, Detect Poison, Flare, Light, Mage Hand, Message, Open/Close
Level 1: True Strike, Feather Fall, Shield, Detect Secret Doors, Expeditious Retreat
Level 2: See Invisible, Mirror Image, False Life
Level 3: (Fly, Clairvoyance/Clairaudience)

Ranger Spells (2 per day)


Equipment on person: Geisdristi (1,5 lbs), 8 Nightwing Arrows (*) (1,5 lbs), +2 Mithral Breastplate (15 lbs), +1 Keen Rapier (2 lbs) , Kukri (2 lbs), Cloak of Resistance +1 (1 lbs), Belt of Incredible Dexterity +2 (1 lbs), Slippers of Spider Climbing (1 lbs), Ring of Protection +2, Explorer's Outfit (8 lb.), 40 arrows (6 lbs), Waterskin (4 lbs), +1 Mithral Buckler of Blinding (2.5 lbs), Everburning Torch (1 lbs), Mwk bandolier (0,5 lbs), wand of magic missile (18) (0,1 lbs.), Ring of Fire Resistance (minor), Headband of Vast Intelligence +2 (Knowledge: History) (1 lbs)
Equipment in bandolier: 8x Potion of Cure Moderate Wounds (0.8 lbs), Wand of CLW (29 charges, 0,1 lbs), 2 Scrolls of Disguise Self (0,2 lbs), Scroll of Charm Monster (0,1 lbs)
Equipment in backpack: Handy haversack (2 lbs), Anchor feather token, Merikartat (1 lbs), Drow-kartat (1 lbs), Flint & Steel, 50 ft silk rope (5 lbs), Bedroll (5 lbs), Hooded Lantern (2 lbs), Fish Hook, 10 Pitons (5 lbs), Hammer (2 lbs), Piece of Chalk (0 lbs), Healer's Kit (1 lbs), Tsalkaean’s Bestiary written in Undercommon (+2 Knowledge (dungeoneering) jos koskee aberrationeita and oozeja (arvo 200 gp)) (1 lb.), Reins of Beast Mastery (+5 to Ride skill checks), Potion of Remove Paralysis (0.1 lbs), Daleithir's Bedroll (5 lb.), wand of Goodberry (45 charges) (0.1 lbs)
Encumbrance: without backpack 45.8 lbs/with backpack +5 lbs (light 76 lbs/medium 153 lbs/heavy 230 lbs)


Merikarttoja nahkaisessa putkilossa (arvo 250 gp). Näitä tutkimalla saa +2 Knowledge (Geography), jos koskee Varisianlahtea ja silver scrolltube (arvo 150 gp) containing maps (Devil’s Elbow (before and after the meteorite strike), Riddleport, Celwynvian, western Varisia, and all of Varisia) +2 Knowledge (Geography jos koskee Riddleportia, Calphiak-vuoria, Velashun ylämaita, Mierania tai Celwynviania (2 lbs)

(*) Nightwing Arrows - Vähäisellä taikuudella lumottuja nuolia, jotka lentävät pidemmälle ja ovat pysyvästi voidellut tainnuttavalla myrkyllä (+1 (magic) Enchancement bonus. Ignore first range increment penalty. Poison DC 13 Primary Unconsciousness, Secondary Unconsciuousness for 2d4 hours.)

(*) ''Geisdristi (Etsijä) +2 Seeking Ghost Touch Darkwood Composite Longbow - Komposiittipitkäjousi, luuta ja eebenpuuta. Koristeltu köynnösmäisillä ornamenteilla ja mithralisilla upotuksilla. Sopeutuu käyttäjänsä voimakkuuteen automaattisesti.

(1)Longbow Hunter (Campaign Trait) The longbow is a natural extension of your arm. Drawing a bow and arrow is always a free action for you, even during surprise rounds.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped