Damio

Emiirin kolmas poika joka lähetettiin nuorella iällä järjestön vuoristoluostariin treenaamaan, emiiri on vanha sarvipäiden läiskijä itsekin. "Vain se mitä ei ymmäärrä on pelottavaa" opetettiin luostarissa. Damio on ollut opissa myös Absalomissa ja komentanut iskuryhmiä aavikolla jo useita vuosia. Nuoren ulkonäön ei pidä antaa hämätä sillä emiirillä on taskussaan kaiken maan kauneusvoiteita joita demonijahtaajat ovat saanet käyttöönsä. Joskin ihan mukava kaveri, on erittäin kriittinen hölmöilyille ja yleensä käy epäonnistumisia pitkäänkin läpi. Jakaa maailman omaan ryhmään vihollisiin ja siviileihin. Joista jälkimmäisiin suhtautuu yleensä penseästi verrattuna omaan tiimiin.

Male Human0 Monk (master of Many styles) 2 Fighter (Weapon Master) 4 Student of War 6
Alingment LG Medium Humanoid(Human)
Player nightwun


Init +1 (+0 dex, +1 Ioun Stone)
Senses Perception +21


AC 27, touch 16, flat-footed 19; (+6 dex(int), +9(armour), +1(Deflection), +0 shield, +0 size, +1 Dodge Feat
HP 110 (10 + 2x8 = 10 10xd10=60 + con+2= 26 + x4(fig) = 4)
Fort +11 (con +2, class +6 (mo +1.3, fi +2.6, sw +2.3) res +2, comp +1)
Refl +8 (dex +0, class +4 (mo +1.3, fi +1.3, sw +2.3) res +2 comp +1)
Will +9 (wis +0, class +6 (mo +1.3, fi +1,3, sw +4.66) res +2 compe +1)
Special Defenses: Evasion,
Kirin tunnistus +2(unnamed),
Spells and spell-like abilities of daemons +4 (resistance),
Anticipate (Ex): 2xday a student of war can ignore any damage and effects of a spell or ability she successfully saved against, such as the outlining effect of a glitterdust spell or the half damage from an inflict serious wounds spell. This ability has no effect against effects that do not allow saving throws


Speed 30ft, with armor 30ft
Melee

 • Spear +21/+16/+11 (BaB+12, Str+4, focus+1, enc+3 , wt +1) 1d8+10 (str+4, ench+3, wt+1) (20/x3)

Ranged

 • Weapon +21/+16/+11 (BaB+12, Str+4,enc+3, wt+1, focus +1) 1d8+13 (str+4, wt+1, enc+3, startoss+6)(x3)

Studied, Startoss, Pointblank, Deadly Aim

 • Weapon +21/+16/+11 1d8+26 (BaB+12, Str+4, focus +1, Enc+3, studied(insight)+3, PB+1, WT+1, DA -4)(str+4, startoss+6, PB +1,enc+3, WT+1, study+3, DA+8)(x3)

Special Offenses: Kirin style: +12 (2xint) after hit -3 DR of studied Targed (not x/-)


Str 18 (16+2ench) Dex 10 Con 14 Int 22 (16+4ench) Wis 10 Cha 8
Base Atk 12; CMB +16; CMD +33
Feats Human(1): Skillfocus [Planes]
Human(8): Skillfocus [Perception]
1 F1: Artfull Dodge + (Fig1) Quick Draw
2 M1: (Monk) Startoss Style I
3 M2: Point Blank Shot + (Monk) Startoss Style II
4 F2: (Fig2)Weapon Focus[Spear]
5 F3: Startoss Style III
6 F4: (Fig4) Combat Expertise
7 S1: Kirin Style I
8 S2: (SoW2), Combat Style Master
9 S3: Kirin Style II
10 S4:
11 S5: Ricochet Toss + (SoW5)Precise Shot
11 S6:
13 S7: Deadly Aim


Skills acp: -1; total skill ranks: 136 (human +12, int(+6)=78, (4x2)=8 2x4=8, (7x6) = 42

 • Acrobaticsc (3) +6
 • Appraise +6
 • Bluff -1
 • Climbc +3
 • Craftc +6
 • Diplomacy -1
 • Disable device +0
 • Disguise -1
 • Escape artistc +0
 • Fly (1)+4
 • Handle animal -1
 • Heal +0
 • Intimidatec -1
 • Knowledge[arcana]c (13) +22
 • Knowledge[dungeoneering]c (13) +22
 • Knowledge[engineering]c (13) +22
 • Knowledge[geography]c (13) +22
 • Knowledge[history]c (13) +22
 • Knowledge[local]c (13) +22
 • Knowledge[nature]c (13) +22
 • Knowledge[nobility]c (13) +22
 • Knowledge[planes]c (13) +28
 • Knowledge[religion]c (13) +22
 • Linguisticsc (13) +22
 • Perceptionc (13) +22
 • Performc -1
 • Professionc +0
 • Ridec (1) +4
 • Sense motivec +0
 • Sleight of hand +0
 • Spellcraftc (6) +15
 • Stealthc +0
 • Survival (1) +4
 • Swimc (1) +6
 • Use magic device -1

Traits 'Merazin vartijat' 'GM traitti'
Languages Common
RSQ
SQ

Stunning Fist
Weapon Guard (Ex): +1CMD vs sunder&disarm
Weapon Training (Ex): +1 hit&dmg Know Your Enemy (Ex):(DC 10 + the target’s HD). +3 insight bonus (move action)
- Attack and damage rolls against the target + Critical Focus feat
- Armor Class and saving throws against the target’s attacks.+ Mobility
- CMB and CMD when initiating or defending against bull rush, disarm, grapple, overrun, and trip
Mind Over Metal (Ex)


On person: Spear +3 (18k) 2x cold iron Spear(10), Scimitar(15)
In backpack:
Mule:
Potions/Oils:
Scrolls: 4x endure elements (100)
Wands:
Miscs:
Ioun Stones: Pale Green Prism (Cracked) (4k), Ioun Torch (75), +1init(0,5k)
Encumbrance m lb. without backpack (58/116/175), M lb. with backpack (66/133/200)


Wondrous Items

 • Head
 • Headband Intellegents+4 (Planes, Perception) (16k)
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders Cloak of Resistance +2 (4k)
 • Chest
 • Body
 • Armor Mithral Breatsplate +3 (13,400k)
 • Belt Belt of Mighty hurling (+2) (16k)
 • Wrist
 • Hand All along the Watchtower Tattoo (9,5k)
 • Ring
 • Ring
 • Feet

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped