Aneran

Male Half-Orc Ranger [Infiltrator] 6 / Unchained Rogue 6
Lawful Evil Medium Humanoid
Player Uliluutnantti
Villain Points 3


Init +9
Senses Perception +24, Low-light vision


AC 20, touch 15, flat-footed 15; (+5 armor, +5 Dex)
hp 127
Fort 13, Ref 16, Will 10
Special Defenses N/A


Speed 30 ft.
Melee Longsword +8, 1d8+2 dmg, 19-20 x 2 critical, slashing
Melee Rapier +10, 1d6+4 dmg, 19-20 x 2 critical, piercing
Melee Dagger +10, 1d4+2 dmg, 19-20 x 2 critical, piercing, 10ft range
Ranged Adaptive Oathbow +18, 1d8+6 dmg, x 3 critical, piercing/blunt
Special Attacks +4 dmg and atk vs humans, +2dmg and atk vs Outsiders (good), Focused Shot, Deadly Aim, Sneak Attack 3d6, Rapid Shot, Debilitating Injury, Many-Shot


Spells known
All from Ranger spell list


Str 18, Dex 21, Con 17, Int 19, Wis 16, Cha 8
Base Atk 10; CMB 14; CMD 29
Feats Deadly Aim, Precise Shot, Focused Shot, Rapid Shot, Endurance, Weapon Focus (Composite Longbow), Improved Initiative, Many-Shot, Dazzling Display, Improved Precise Shot, Gory Finish
Skills Acrobatics +20 (12), Appraise +12 (5), Bluff +10 (5), Climb +11 (2), Craft (bows) +10 (3), Craft (traps) +15 (7), Disable Device +24 (12), Escape Artist +17 (9), Heal +16 (10), Intimidate +16 (10), Knowledge (dungeoneering) +8 (1), Knowledge (engineering) +8 (1), Knowledge (local) +10 (3), Knowledge (nature) +9 (2), Knowledge (planes) +19 (12), Linguistics +8 (1) Perception +24 (12), Profession (Sailor) +7 (1), Sense Motive +18 (12), Sleight of Hand +14 (6),Spellcraft +8 (1) Stealth +20 (12), Survival +8 (2), Swim +9 (2)
Traits Disillusioned, Torture [+2 to rolls regarding torture], Hiljainen Kuolema [+2 stealth]
Languages Common, Orc, Dwarven, Sylvan, Iraen, Undercommon
SQ Intimidating, Forest Walker, Track, Wild Empathy, Finesse Training (Rapier), Trapfinding +2, Evasion, Adaptation, Danger Sense +1, Uncanny Dodge, Rogue Talents: Deft Palm, Cunning Trigger, Rogue's Edge (intimidate).


Inventory
In backbag: waterskin full of water, 10 trail rations
On person: Iron circlet of Disguise, mwk Longsword, Composite Shortbow (+1 str), Dagger, Chain shirt, mwk Thieves' tools, +2 Circlet of intelligence.


 • Homeland: Talingarde.
 • Ethnicity: Northern Talingardian
 • Nationality: Talingarde.
 • Religion: None.
 • Age: 18 years.
 • Height: 183 cm / 6'0.5''
 • Weight: 71 kg / 156 lbs.
 • Hair: Dark.
 • Eyes: Sky blue.
 • Ketterän oloinen nuori mies, jonka ensimmäinen silmiinpistävä piirre on ympäri kasvoja kulkevat ja vaatteiden alle pakenevat arvet. Hiuspohja on pahasti viillelty ja tukkaa kasvaa enimmäkseen oikealla puolella päätä. Pyöreäksi vuollut korvat paistavat kasvojen arvista esiin jatkuvan tulehtuneisuuden takia. Aneran pysyy valppaana ja nukkuu usein vain koiranunta, varsinkin vieraammissa olosuhteissa. Suhtautuminen uusiin ihmisiin on yleensä kylmän asiallinen, joskin kokenut ihmistuntija saattaa havaita hienostunutta varovaisuutta.
  Persoonallisuus Asiallinen ja rauhallinen. Tietää määränpäänsä ja tekee kaikkensa päästäkseen siihen.

  Suhtautuminen muihin hahmoihin
 • Rin: Ripeä ja sähäkkä. Tuntee luonnon ja kasvit ja on niissä huomattavasti itseäni etevämpi. Välillä tosin ehkä hieman liian ystävällinen. On tietty luonnonjärjestys jossa alempien surmaamisen ja lopettamisen ei pitäisi olla kovin iso asia.
 • Vitaliy: Fiksu mies, paljon enemmän sitä kuin minä. Tekee kovasti töitä, arvostan tätä. Onnistui myös käännyttämään yhden vihollisen palvelijoista. Kenties minun kannattaisi lähentyä hänen kanssaan, loitsintakykyni kaipaavat harjoitusta.
 • Reveille: Sulavasuinen. Ehkä hieman liiaksikin. En tiedä paljoa muuta kuin ulkokuoren ja taistelukykyjen verran. Ilmeisesti jotain ylempää sukua? Ennennäkemätön.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped