Talteen...

Kadotetuista

Jos kadotettujen olemassaolo on esoteerinen salaisuus, on totuus heistä monta kertaa salaisempi. Saattaa jopa olla, ettei kukaan tiedä mistä oikeasti on kysymys. Uskottavia arvauksia, uskomuksia ja vanhan kansan viisauksia heistä sen sijaan löytyy useita.

Kadotetuksi voi periaatteessa tulla kuka tahansa, joka on altistunut toisen kadotetun painajaisen voimille. Eritoten tämän uskotaan tapahtuvan, jos herää kesken tavallisen painajaisunen, huoneessa tai talossa, jossa toinen kadotettu asuu. Käytännössä suurin osa painajaisen kiroamista (tai siunaamista) ihmisistä on kuitenkin kotoisin tai sukujuuriltaan pohjoiseuroopasta tai entisen neuvostoliiton läntisiltä alueilta.

Kun henkilön painajainen herää, on hän siitä hetkestä eteenpäin pysyvästi ja ilmeisen peruuttamattomasti yksi kadotetuista. Hyvin pian tämän jälkeen muut kadotetut löytävät hänet erityisen "kuudennen aistin" tai vainun avulla.

Jos kaksi tai useampaa kadotettua viettää aikaa yhdessä vähänkään pidempään, alkaa tämä "kuudes aisti" muodostaa heidän välilleen näkymätöntä sidettä. Yhdistettynä kadotettujen yhteisölliseen tapaan asua ja viettää aikaansa, saadaan usein tulokseksi hyvin tiiviitä klikkejä ihmisiä, jotka voivat lopulta aistian toistensa hädän ja voimakkaimmat tunnetilat.

Tarve yhtenäiselle asumiselle syntyy usein Aselevon ja kadotettujen tilan (mahdollisesti) tarttuvan olotilan yhdistelmästä. Käytännössä kadotetut eivät voi enää elää arkielämän perheensä parissa, vaan heidät on pakotettu elämään omana erillisenä porukkanaa. Toisaalta, koska päästessään valtaan, Painajainen usein vahingoittaa paikalla olevia vakavastikin, on asuminen erossa läheisistään helppo perustella.

Klikkeihin tai perheisiin kuuluvien kadotettujen lisäksi, on myös olemassa yksinäisä susia, erakkoja ja muita epäsosiaalisia yksilöitä - jotka eivät halua kuulua perheisiin tai klikkeihin, ja ovat siksi valinneet yksinelämisen - usein erkaallaan muusta yhteiskunnasta.

Painajaisten alityypeistä

Samainen teoria jakaa painajaiset neljään alityyppiin: hajoittajiin (aka tuhoajat), korjaajiin (aka rankaisijat), valtiattariin (aka manipuloijat) ja valtiaisiin (aka kontrolloijat).

Huolimatta teorioista tai alityypeistä, ovat kaikki painajaiset kuitenkin monella tapaa hyvin samankaltaisia, niin voimiensa, kuin toimintatapojensakin kannalta. Painajaiset pyrkivät ennen kaikkea tulemaan todellisiksi, vaikuttamaan todellisuuteen ja pitämään itsensä (ja siten isäntänsä) elossa ja olemassaolevana.

Kuvia

Kuvitusta?

http://www.flickr.com/photos/ciscel/184373995/

PD, CC-BY ja CC-SA valokuville voisi tehdä jotain tyyliin GIMP(((addl;plasma;RGBnoise)soft-l;(of)soft-l/35%;orig)merge;)addbrd10.10.10.30;turn5;ds8.20%)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped