Revisoitu 036 versioon: Toiset

Rankasti työn alla

Yliluonnolliselle herkkiä yksilöitä on aina ollut olemassa. Heitä on pelätty, kunnioitettu ja heidän olemassaoloon uskoville on naurettu läpi ihmiskunnan historian. Mutta kuten yliluonnollista maailmaa, ei sille herkkiä yksilöitä ole koskaan tunnettu tai ymmärretty...

Harhapolussa yliluonnollisen koskettamat yksilöt voidaan jakaa kahteen ryhmään. Aselevon sitomiin Toisiin ja sen ulkopuolisiin rajatapauksiin. Molempien ryhmien jäsenet ovat suhteellisen harvinaisia, eikä suuri yleisö tiedä näiden yksilöiden olemassaolosta (osittain aidosti yliluonnolliseen kosketuksen saaneiden harvinaisuudesta, osittain Toisten voimassa pitämien Aselevon toimenpiteiden johdosta).

Aselevon tarinallisesta rajauksesta huolimatta, tässä tekstissä kaikkia yliluonnollisen koskettamia käsitellään toisina.

Erikoisia tapauksia

Toisiin liittyvät taustat ovat aina erikoisuuksia. Pelattaessa vain Toisista koostuvaa, tai pääosin niihin liittyvää hahmojoukkoa, voidaan erikoisuus kirjata suoraan hahmojen konseptiin tai se voidaan lisätä hahmon erikoisuuksiin ennen varsinaista hahmonluontia. Tällä tavoin etukäteen valitut erikoisuudet eivät aiheuta hahmolle säröjä, mutta vaikuttavat tavalliseen tapaan hahmon psyyken arvoihin (kts. alla).

Toisten kyvyt

Osa toisiin liittyvistä erikoisuuksista antaa hahmolle joukon kykyjä. Erikoisuudesta johtuvat kyvyt eivät aiheuta säröjä, eivätkä ne vaikuta psyyken arvoihin.

Erikoisuuteen aina kuuluvien kykyjen lisäksi, erikoisuudet saattavat avata hahmolle mahdollisuuden valita kykyjä valmiiksi laaditusta listasta, kuten vaikkapa Silmänkääntäjien huonekunnan Kadotettujen tunnetuista kyvyistä. Näitä kykyjä ei tavallisesti voi ottaa hahmolle ilman niihin vaadittua erikoisuutta, tai erikoisuutta Herännyt.

Psyyke

Toisilla on tavanomaisten Psyyken arvojen lisäksi kaksi erillistä numeraalista arvoa: Tahto ja Luonto. Osa erikoisuuksista voi poistaa tai korvata toisen näistä arvoista.

Hahmonluonniss Tahto kasvaa yhden pisteen hahmonluonnissa jokaista hahmon erikoisuutta kohden (ml. etukäteen valitut). Vastaavasti Luonto kasvaa yhden pisteen jokaista hahmon kykyä kohden (pl. erikoisuuksista suoraan aiheutuvat).

Tahdon ja psyyken vaikutukset peliin kuvataan aina erikseen niitä käyttävien erikoisuuksien kohdalla.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped